English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 
 

Lietuvos tūkstantmečio programos kilnojama paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“

Exhibition “Lithuania: Culture and History”, marking the  Millennium Of Lithuania

Virtuali paroda / Virtual Exhibition:
I dalis / I part; II dalis / II part; III dalis / III part

Parodos stendų tekstai lietuvių kalba >>>

Kilnojamos Lietuvos tūkstantmečio programos parodos „Lietuva: kultūra ir istorija“ grafikas 2008–2010 metais (vyksta parodos grafiko derinamo darbai Apie pasikeitimus bus informuojama leidinyje www.ldm.lt)
 

  • 2010 m. vasario 3 d. – kovo 3 d. – Sankt Peterburge (Rusija), Nacionalinėje Lermontovo bibliotekoje (rusų kalba)

     

Užsienio šalyse įvykusios parodos (grafikas) >>>

 

Akimirkos iš parodos atidarymo Helsinkyje (Suomija) 2008 m. spalio 29 d.

Iš kairės: parodos atidaryme kalba J. E. nepaprastoji ir įgaliota Lietuvos Respublikos ambasadorė Suomijos Respublikoje dr. Halina Kobeckaitė; parodos fragmentas

Iš kairės: pirmieji parodos lankytojai; parodos atidaryme kalba Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys.

Nuotraukos iš LDM Tarptautinių ryšių skyriaus archyvo

Kilnojamoji paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“ (anglų kalba) yra įjungta į Lietuvos tūkstantmečio programą kaip ypatingos svarbos Lietuvos kultūros palikimo aktualinimo ir populiarinimo projektas.

Ši paroda aprėpia visą Lietuvos kultūros ir politinę istoriją, pradedant pirmuoju Lietuvos vardo paminėjimu 1009 m. Kvedlinburgo šv. Servacijaus vienuolyno analuose ir baigiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu ir valstybės įstojimu į Europos Sąjungą bei NATO. Centrinė parodos dalis išryškina pagrindines Lietuvos istorijos epochas – Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, carinės Rusijos okupaciją, tarpukario respubliką, nacistinę ir sovietines okupacijas bei nepriklausomybės atkūrimą. Paroda iš šonų papildoma vizualine informacija (gražiausi Lietuvos vaizdai, architektūros šedevrai, kt.). Taip suformuojama savita uždara erdvė, lengviau perteikiamas Lietuvos istorijos ir kultūros įvaizdis.

Viena pagrindinių šios parodos funkcijų – ne tik pristatyti Lietuvos valstybės istoriją bei kultūrą, bet ir skleisti informaciją užsienyje apie Lietuvos tūkstantmečio jubiliejų. Lietuvos, kaip senos ir garbingos šalies, turinčios gilias valstybingumo šaknis bei siekiančios jau tūkstantį metų, įvaizdį atspindės ir parodą lydėsiantis informacinis leidinys. Šiame leidinyje lankytojai atras visą parodos stendų informaciją ir jis kaip ir informaciniai lankstukai bus dalinamas parodos eksponavimo vietose.

Touring exhibition “Lithuania: Culture and History” is associated with the Lithuania’s Millennial Anniversary Program. As such, it is a project meant to highlight the significance of Lithuania’s cultural legacy and thereby to popularize the rather important date. The exhibition is prepared in seven languages: English, German, Russian, Latvian, Polish, Belarusian, Ukrainian.

The exhibition covers all of our state’s cultural and political history. It begins with the first time the name Lithuania was mentioned in Quedlingburg’s St. Servatius’s Annals in 1009 while ending with the restoration of Lithuanian independence along with the nation’s accession into the European Union and NATO. The central portion of the exhibition will explain Lithuania’s main historical periods: Grand Duchy of Lithuania, Tsarist Occupation, Interwar Republic, Nazy and Soviet Occupations, Reestablishment of Independence. The sides of exhibition will enrich it with the images of Lithuania, architectural masterpieces, etc. These pictures will create a closed exhibition space that will easily aid in conveying an image of Lithuanian history and culture.

One of the main functions of this exhibition is not only to present Lithuania’s state history and culture but also to provide information about the country’s millennial anniversary outside Lithuania. The image of Lithuania, as an old and venerable country, having a rich history of statehood which reaches back over one-thousand years, will be reflected in the exhibition’s accompanying publication.  Within this publication, visitors will be able to find all information found on the stands. These publications shall be distributed like fliers throughout the exhibition.

Parodos eksponavimas užsienio šalyse

Įvykusios parodos (grafikas):

 
 
Helsinkis, Suomija
Spalio 29d. Helsinkyje buvo atidaryta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui paminėti skirta paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“.  Suomija tapo pirmąja šalimi , kurioje buvo eksponuota ši kilnojamoji paroda. Ji surengta Helsinkio tarptautiniame Vakarų terminale, simboliškai atveriant parodai kelią aplink Baltijos jūrą, po Europą, kitas pasaulio šalis. Parodą atidarė Lietuvos ambasadorė Suomijoje Halina Kobeckaitė, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys ir Helsinko uosto direktorius Hekki Nissinen.
Paroda uždarymo data – lapkričio 14d.
Plačiau: http://fi.mfa.lt/index.php?-56445522
 
Kišiniovas, Moldova
Gruodžio 1 d. Kišiniove, Moldovos nacionaliniame archeologijos muziejuje atidaryta paroda Lietuva: kultūra ir istorija. Parodą atidarė Lietuvos  ambasadorius Moldovoje Vytautas Žalys, Lietuvos Dailės muziejaus Tarptautinių ryšių  skyriaus vadovė Dalia Rimkūnienė, taip pat  atidarymo ceremonijoje dalyvavo Moldovos kultūros ir turizmo ministro pavaduotojas Ionas Munteanu, nacionalinio archeologijos ir istorijos muziejaus direktorius Eugenas Sava, diplomatinio korpuso ir vietos  kultūrinės bendruomenės atstovai.
Parodos uždarymo data – gruodžio 14d.
Plačiau....
http://www.lrytas.lt/-12282149431228042752-p1-kult%C5%ABra-moldovoje-lietuvos-vardo-t%C5%ABkstantme%C4%8Diui-skirta-paroda.htm
http://www.urm.lt/index.php?-1128427161
 
Talinas, Estija
Gruodžio 3 d. Lietuvos ambasadoje Taline kartu su „Vilnius – kultūros sostinė 2009“ renginių ir Lietuvos tūkstančio paminėjimui skirtos programos pristatymu įvyko parodos Lietuva: kultūra ir istorija atidarymas. Parodą atidarė Lietuvos ambasadorius Estijoje  Juozas Bernatonis, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Paroda iš Lietuvos ambasados patalpų  bus perkelta į Estijos nacionalinę biblioteką, kur ji veiks  nuo sausio 9 iki 21 d.
Plačiau...
http://ee.mfa.lt/index.php?-1582754574
 
2008 m. gruodžio 3 d. 15 val. Lietuvos ambasadoje Taline įvyko „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ renginių ir programos bei Lietuvos tūkstantmečio pristatymas Estijos žiniasklaidos atstovams. Išsamiau >>>

Ryga, Latvija
2009 m. sausio 9 d., penktadieni, 15 val. Rygoje, Latvijos karo muziejuje (Latvijas Kara muzejs), atidaryta Lietuvos tūkstantmečio programos paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“ (veiks iki 2009 m. sausio 25 d.). Kilnojamąją parodą parengė Lietuvos dailes muziejus, bendradarbiaudamas su Užsienio reikalų ministerija. Išsamiau>>>

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija apie parodos atidarymą Rygoje ministerijos interneto svetainėje – interneto prieiga http://www.urm.lt/index.php?-1466391650)

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.11.24