„Kurier Litewski“

„Kurier Litewski“ („Lietuvos kurjeris“) buvo pirmasis Lietuvos laikraštis (savaitraštis), ėjęs Vilniuje lenkų kalba 1760–1763 m. Iš viso pasirodė 34 numeriai. Jame buvo informuojama apie Lietuvos ir Lenkijos, taip pat kitų kraštų politinį gyvenimą. Savaitraštį leido Vilniaus akademija, redagavo P. Paprockis, A. Januszkewiczius, W. Wiažewiczius. Tuo metu tai buvo vienintelis periodinis leidinys, kuriam spausdinti suteikta karaliaus privilegija. Šis laikraštis išeidavo kartą per savaitę. Jį spaudai rengė jėzuitai. „Kurier Litewski“ turėjo ir įvairių priedų: „Wiadomości Literackie“ (1760–1762), „Gazety Wileński“ (1761–1764), „Wiadomości Cudzoziemskie“ (1762). Uždarius jėzuitų ordiną, „Kurier Litewski“ perėjo į privačias rankas, o 1789 m. ir visiškai sustojo šio laikraščio leidyba. Po septynerių metų pertraukos „Kurier Litewski“ vėl buvo pradėtas leisti. Nuo 1796 m. du kartus per savaitę jis pasirodydavo Gardine, o nuo 1797 m. persikėlė į Vilnių. Iki 1834 m. ėjo tik lenkų kalba, nuo 1834 m. leistas dviem kalbomis – rusų ir lenkų. 1840 m. buvo pakeistas laikraščio pavadinimas: lenkiškoji dalis vadinosi „Kurier Wileński“, o rusiškoji – „Vilenskij Vestnik“. Po 1863 m. sukilimo dėl griežtos rusinimo politikos lenkiškoji dalis buvo panaikinta. Tad iki 1915 m. buvo leidžiama tik rusiškoji – „Vilenskij Vestnik“.

Kuryer Litewski: [pirmasis Lietuvos laikraštis]
Wilno (z Wilna): [s.n.], 1760-1763, 1796-1833 ([Typ. Akademicka])
Nacionalinė biblioteka