Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Vilniaus paveikslų galerijos adresas:
Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius. Tel./faksas (8-5) 2120841, tel. (8-5) 2124258

vilniaus paveikslų galerijoje pristatoma rašytojo, teologo, dailininko ir pedagogo kęstučio trimako paskutinioji knyga „mano pasaulėjautos kelionė“

2014 m. liepos 17 d., 17 val.

Lietuvos dailės muziejus liepos 17 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečia į Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) rengiamą Lietuvos ir išeivijos rašytojo, mokslininko ir pedagogo kun. Kęstučio Trimako Lietuvoje išleistos paskutinės jo knygos „MANO PASAULĖJAUTOS KELIONĖ“ pristatymą. Kun. K. Trimako pirmosioms mirties metinėms išleistos knygos pristatymo vakare dalyvaus knygą sudariusi išeivijos kultūrininkė, Valstybinės dr. J. Basanavičiaus premijos laureatė Marija Remienė (JAV, Čikaga) bei šviesaus atminimo kunigo K. Trimako kolegos mokslininkai, dvasininkai, menininkai, kultūrininkai. Knygos pristatymo renginį ves rašytoja Renata Šerelytė.

Knygos sudarytojos Marijos Remienės teigimu, „šioji kelių dešimčių knygų autoriaus kun. Kestučio Trimako knyga „MANO PASAULĖJAUTOS KELIONĖ“, kurią mieli skaitytojai perskaitys ir Lietuvoje, ir išeivijoje – jau paskutinė ir nepilna, o tik dalis to, ką autorius buvo sumanęs parašyti, bet klastinga liga pakirto jį 2013 m. liepos 19 d., net neįpusėjus knygos. Šis leidinys sudėtas iš dviejų dar neskelbtų knygų. Pirmiausia skaitytojas suras paskutiniąją, kurią kun. Kęstutis Trimakas nusprendė rašyti 2012 m. kovo viduryje jau sunkiai sirgdamas. Natūraliai prie jos prisišlieja antroji – karo pabėgėlių stovykloje pokarinėje Vokietijoje ir JAV parašyti jaunuolio dienraščiai – kelios rankraštinės užrašų knygutės, surastos po kun. Kęstučio Trimako mirties, tvarkant jo rankraštyną. Tai unikalūs jaunuolio tekstai – svarstymų, meditacijų ir maldų junginys, kuriuos jis skiria Dievo Motinai Marijai. Paskutinėje knygos dalyje skelbiami atsiminimai apie autorių – su juo bendravusių, dirbusių asmenybių įžvalgos, kuriose kaip veidrodyje atsispindi šviesaus atminimo kun. Kęstučio Trimako gyvenimas, jo kūryba, jo atlikti darbai – šakotas ir įvairiapusis gyvenimas išeivijoje ir Lietuvoje.”

Knygos pradžioje skelbiamoje įžangoje jos autorius kun. K. Trimakas rašo: “Nežinau, ar kas iš žmonių domėsis ir skaitys šias mano mintis. Todėl nutariau ne tiek žmonėms rašyti, kiek Tau, mano dieviškasis Autoriau. Nors Tu jau ir taip viską žinai, bet rašydamas Tavo akivaizdoje, suvoksiu savo patirtį Tavo dėmesio šviesoje… O be to, jau ir taip per mažai su Tavimi kalbu… O noriu su TAVIMI PASIKALBĖTI, NES Tau, ne kam kitam, tiek mano mintys, tiek mano patirtys labiausiai rūpi…”

K. Trimako paskutiniosios knygos “Mano pasaulėjautos kelionė” leidėjai tikisi, jog ji Lietuvos ir išeivijos visuomenei leis dar kartą susitikti su kun. Kęstučio Trimako išmintimi, padės geriau suprasti jo gyvenimo patirtį, jo ypatingos asmenybės savitumą ir vertę.

Knygos maketą sukūrė dizaino studijos „Savas takas“ dailininkė Laima Zulonė, spausdino „Standartų spaustuvė“.

Apie knygos autorių kun. Kęstutį Trimaką 

1930 m. – gimė Montevidėjuje (Urugvajus). Tais pačiais metais pakrikštytas Kaune.
1948 m. – baigė Miuncheno lietuvių gimnaziją (Vokietija).
1949 m. – atvyko į JAV; įstojo į Jėzuitų ordiną.
1950–1952 m. –
anglų ir klasikinių (lotynų, graikų) kalbų bei literatūros studijos Ksavero kolegijoje JAV (Xavier College, Cincinnati).
1952–1961 m. – filosofijos ir teologijos studijos Bostono katalikiškame universitete (Boston Catholic University, Weston Boston).
1960 m. – įšventintas kunigu. Pirmosios šv. Mišios (primicijos) vyko Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyne Putname.
1962–1969 m. – „Laiškų lietuviams“ žurnalo vyr. redaktorius.
1967–1970 m. – JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narys.
1969–1972 m. – psichologijos studijos Čikagos Lojolos universitete (Loyola University).
1972 m. – suteiktas socialinių (psichologijos) mokslų daktaro laipsnis.
1972–1992 m. – klinikinis psichologas Hines veteranų ligoninėje (Čikaga).
1975–1983 m. – „Ateities“ žurnalo vyr. redaktorius.
1980–1991 m. – „Aidų“ žurnalo vienas redaktorių.
1982 m. – suteiktas profesoriaus vardas. Dėstė Čikagos Lojolos universiteto Psichologijos katedroje (Loyola University, Chicago, Department of Psychiatry).
1984–2013 m. – Šv. Antano parapijos Cicero (Čikaga) lietuvių misijos vadovas.
1992–2008 m. – kaip vizituojantis profesorius dėstė psichologiją ir teologiją Lietuvos aukštosiose mokyklose: Kaune, Kretingoje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Vilniuje.
2010 m. – Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras. 
2013 m. – mirė Čikagoje. Palaidotas Kauno Prisikėlimo bažnyčios kriptoje.  

Pažymėtina, jog rašytojo, mokslininko ir pedagogo kun. Kęstučio Trimako paskutinės knygos „MANO PASAULĖJAUTOS KELIONĖ“ pristatymas liepos 19 d., šeštadienį, 15 val.  įvyks ir Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Rotušės a. 13).

Tądien Kauno arkikatedroje bazilikoje 10 val. bus aukojamos pirmųjų kun. K. Trimako mirties metinių Šv. Mišios.

 

 
 
 
[">[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8881

  Tinklalapis atnaujintas 2014.07.17