Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Vilniaus paveikslų galerijos adresas:
Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius. Tel./faksas (8-5) 2120841, tel. (8-5) 2124258
 

AKVILĖ MIKĖNAITĖ – LIAUDIES MENO METRAŠTININKĖ

2012 m. gegužės 30 d. – birželio 23 d.

Akvilė Mikėnaitė

„Gerai būtų, kad galėtum palikti tą kultūrinį klodą, kurį sukaupei per gyvenimą. Tada kitas tobulėtų negaišdamas laiko, juk žmogaus amžius trumpas. Gal ir teisybė, kad buvimą žemėje įprasmina darbas, kūryba, be jų būtų baisiai nyku ir tuščia“. Taip rašė Akvilė Mikėnaitė, dėstytoja, muziejininkė, visą savo amžių pašventusi liaudies meno tyrinėjimui ir puoselėjimui.

Ji gimė 1912 m. atokiame Skardupio vienkiemyje, Aknystos valsčiuje, Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Jokūbo ir Teklės Mikėnų šeimoje buvo jauniausia. Be jos, augo du broliai ir sesuo. Vyriausias Jonas – karininkas, lakūnas bandytojas, pokario metais – žinomas keramikas, Juozas – žymus skulptorius, sesuo Liuda – nuoširdi kaimo moteris, ilgus metus saugojusi Mikėnų šeimos židinį, puoselėjusi ir tvarkiusi tėviškę, į kurią vis sugrįždavo išsisklaidžiusi šeima.

Lietuvišką pradžios mokyklą Akvilė lankė Aknystoje. 1927–1931 m. mokėsi valstybinėje latvių gimnazijoje Subatėje. Artimiausia širdžiai buvo literatūra. Labai mėgo poeziją, ypač J. Rainio. Studijuoti išsvajotą literatūrą Rygoje sutrukdė lėšų stygius. 1932 m. pavasarį išvyko į Kauną pas brolius, gyvenimui prisidurdavo dėstydama latvių kalbą, o rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, pasirinko visuotinės istorijos specialybę. Universitete klausėsi žymių kultūros veikėjų paskaitų – L. Karsavino, P. Galaunės, I. Jonyno, A. Šapokos, A. Janulaičio, E. Volterio, J. Puzino, J. Baltrušaičio, V. Sezemano ir kitų. Kartu lankė paminklų apsaugos kursus, kuriuose susipažino su savo būsimu vyru Stasiu Vaitkumi, studijavusiu Kauno meno mokykloje. Dar studijų metais kartą besilankydama M. K. Čiurlionio galerijoje, susižavėjo liaudies skulptūra. Pirmas įspūdis buvo postūmis nudirbti šioje srityje daugelį darbų. Su begaline šiluma ji visada kalbėjo apie dievukus: rūpintojėlius, jurgius, izidorius, apie agotas ir marijas, taip panašias į Žemaitijos kaimo moteris, sustingusias sielvarte, ar nuleidusias galvas, romiai sudėjusias rankas ant krūtinės... Neatsitiktinai ir diplominis darbas buvo apie liaudies skulptūrą. 1940 m., baigusi universitetą, pasiliko jame dirbti, dėstė Vilniaus dailės akademijoje. Tuometinio Vilniaus valstybinio dailės muziejaus direktoriaus Levo Karsavino pakviesta, 1944 m. pradėjo dirbti Liaudies meno skyriaus vedėja.

Muziejiniam darbui Mikėnaitė pašventė daugiau kaip penkiasdešimt metų. O pradėjo nuniokotose karo patalpose radusi 149 liaudies meno eksponatus. Dirbo viską, ko tik reikėjo muziejui. 1948–1983 m. vadovavo daugumai muziejaus rengiamų ekspedicijų, skersai, išilgai išvaikščiojo visą Lietuvą. Tai buvo didelis darbas, turėjęs aiškų tikslą – tirti, fiksuoti ir rinkti liaudies meną: griūvant senajam gyvenimo būdui, reikėjo skubėti išsaugoti bent dalelę senosios materialinės kultūros. Parengė keletą ekspozicijų ir didelių parodų. Įvairiapusis talentas ir plati erudicija atsispindi jos darbuose: drauge su kolegomis sudarė keletą serijos „Lietuvių liaudies menas“ albumų, parašė biografinę apybraižą apie Marcę Katiliūtę (1963), parengė muziejaus rinkinių katalogus „Juostos“ (1967), „Lietuvių liaudies raižiniai“ (1970), „Lietuvių liaudies geležinės kulto ir memorialinių paminklų viršūnės“ (1970), „Lietuvių liaudies baldai“ (1992). Rankraštyje liko jos viso gyvenimo darbas – katalogas „Tradicinė XIX–XX a. pirmos pusės lietuvių liaudies skulptūra“, taip pat katalogai „XIX a. antros pusės siuvinėtos bažnytinės vėliavos“, „K. Šimonio liaudies meno piešiniai“.

Ši paroda – apie kuklų žmogų ir jo tylų darbą, iš šalies nelabai pastebimą. Savo darbą Akvilė Mikėnaitė mėgo, suprato jo aukštą paskirtį. Dirbdama valandų neskaičiavo, savęs netausojo. Ji priklausė muziejininkų idealistų kartai, kuriems muziejus buvo šventovė.

Sveitainės www.ldm.lt skyrelyje „Žiniasklaidai“ galite rasti spaudai tinkamų vaizdų.

Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Žydrė Petrauskaitė

Parodos generalinis mecenatas – Advokatų profesinė bendrija MAQS Law Firm.

Rėmėjas – UAB Lietuvos dujos.

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2012.06.18