Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Vilniaus paveikslų galerijos adresas:
Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius. Tel./faksas (8-5) 2120841, tel. (8-5) 2124258
 

BEATRIČĖS KLEIZAITĖS-VASARIS KNYGOS „ANGELAI“ PRISTATYMAS

2011 m. spalio 12 d. 17 val.

ANOTACIJA

Beatričės Kleizaitės-Vasaris  knygos
„Angelai“ viršelis

Spalio 12 d., trečiadienį, 17 val. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4, Vilnius) rengiamas Beatričės Kleizaitės-Vasaris unikalios knygos „Angelai“ pristatymas. Dalyvaus knygos autorė Beatričė Kleizaitė-Vasaris, Romualdas Ozolas, Ramutė Rachlevičiūtė, kun. Evaldas Vitulskis, Rasa Bražėnaitė, Bronė Lukaitienė, Judita Židžiūnienė. Kultūros vakare aktorė Gražina Urbonaitė deklamuos Oskaro Milašiaus ir Juditos Vaičiūnaitės poeziją, gros pianistas Aidas Puodžiukas ir smuikininkas Dainius Puodžiukas.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris naujosios knygos „Angelai“ pobūdį įžangos žodyje taikliai įvardino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis: „Beatričė Kleizaitė-Vasaris pernai Lietuvą nustebino vertingą angelus įkūnijančių dailės kūrinių kolekciją padovanodama Anykščiams, kur įkurtas unikalus jos sukauptą vertybių rinkinį pristatantis Angelų muziejus. Šiemet ji mūsų visuomenei dovanoja naują savo knygą apie angelus – pirmą mūsų kultūroje studiją ir asmeninės patirties paliudijimų knygą, kuri pateikia universalų požiūrį į angelus kultūroje, istorijoje, mene, ir ne tik krikščionių, bet ir judėjų bei islamo religijose. Nors Lietuvoje turime keletą menotyros institutų ir teologijos katedrų bei gausų kultūros istorijos tyrinėtojų būrį, bet tik dabar plataus akiračio ir išskirtinio veiklumo kultūrininkės Beatričės Kleizaitės-Vasaris knyga mums pateikia pilnavertį istorinį, kultūrinį, menotyrinį ir teologinį požiūrį į angelus. Knyga yra ne tik pirmoji Lietuvoje populiariai ir įtaigiai parašyta angelologijos studija, bet ir garsiausių pasaulyje meno vertybių, kuriose įkūnyti angelai, kanoninis albumas. Objektyvųjį žvilgsnį į angelus knygoje labai ryškiai papildo autorės esė „Susitikimai su angelais“ – savo ir kitų patirties paliudijimas, kviečiantis kiekvieną iš mūsų permąstyti ir savąją patirtį.“.

Anot Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, „tie, kurie nuo Atgimimo metų pažįsta į Lietuvą iš JAV sugrįžusią ir išeivijos dailės kūrėjų Vytauto Kašubos, Adomo Galdiko, Vytauto Igno ir daugelio kitų autorių vertingiausias meno kolekcijas muziejams parvežusią režisierę, kultūros istorikę ir kultūros programų iniciatorę Beatričę Kleizaitę-Vasaris, kurie pamena jos unikalųjį projektą – Gedimino paminklo Vilniuje sukūrimą, kurie skaitė jos puikias knygas apie mūsų dailininkų kūrinius JAV šventovėse, įtaigią ir nepamirštamą jos studiją – albumą apie vitražų kūrėją JAV šventovėse Albiną Elskų, turbūt nepamiršo ir jos interviu bei rašinių „Dienovidyje“, kur ji paskelbė ciklą rašinių apie angelus mene, kultūroje bei pasidalino asmenine angelo sargo pajauta tais nepamirštamais momentais, kai jis išgelbėjo Beatričės gyvybę.“

Pristatydamas šią knygą Lietuvos skaitytojui, vyskupas E. Batulis teigia, jog „įstabu, kad knygoje Beatričė Kleizaitė-Vasaris sugebėjo aprėpti visumą – ir pateikti svarbiausias patikimas žinias apie angelus ne tik krikščionių religijoje, bet ir judėjų tikėjime bei islame, ir pristatyti angelų vaizdavimo mene vertingiausias ir įspūdingiausias išraiškas, ir paliudyti modernaus pasaulio žmonių liudijimus apie angelus, ir supažindinti su gausia šiuolaikine literatūra apie angelus. Gimusi Rytų Europoje, subrendusi Romoje, gyvenusi Lotynų Amerikoje ir Kanadoje bei JAV, knygą apie angelus Beatričė Kleizaitė-Vasaris kūrė tiek gimtojoje Lietuvoje – Vilniaus senamiesčio erdvėje bei Dzūkijos kaimo tyloje, tiek viešėdama JAV netoli Atlanto šalia Bostono, tiek Ispanijoje, žvelgdama į Viduržemio jūros platybes. Gal todėl jos knyga yra toks erdvus ir tikras pasaulio patirtį sukaupusio žmogaus žvilgsnis į angelus, kurie, popiežiaus Benedikto XVI pokalbių knygoje „Dievas ir pasaulis“ išsakyta mintim, „yra tiesioginė Dievo aplinka, į kurią žmogus turi būti įtrauktas“. Popiežiaus teigimu, „angelai yra krikščioniškojo pasaulėvaizdžio dalis, išreiškia Dievo kūrybos užmojį, kuris atsispindi ir kitose, nematerializuotose dvasią turinčiose būtybėse“; „žmoguje gyvas pirmapradis įsitikinimas, kad mes ne vienintelės dvasią turinčios būtybės.“

Beatričės Kleizaitės-Vasaris gausiai iliustruota knyga kviečia ne tik pažinti ir pajusti per amžius žmogų lydinčių angelų pasaulį, bet ir įsiklausyti į savo sielą, kurioje lemtingais momentais prabyla ir angelo sargo balsas.

Knygą autorės lėšomis išleido Angelų muziejus (Anykščiai). Knygos dailininkė – Judita Židžiūnienė, redaktorė – Rasa Bražėnaitė. Spausdino „Standartų spaustuvė“.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris knygos skyrių „Susitikimai su angelais“ artimiausiu metu ketina publikuoti Anykščiuose veikiantis Angelų muziejus, kuris kviečia knygos skaitytojus ir muziejaus lankytojus pasidalinti asmenine patirtimi, pristatant patirtą angelų artumą. Angelų muziejus prašo siųsti šios temos tekstus į Angelų muziejų e-adresu angelumuziejus[at]gmail.com. Svarbiausios įžvalgos bus publikuojamos Angelų muziejaus svetainėje www.anyksmc.lt/angelu-muziejus.

Informaciją apie knygą teikia autorė Beatričė Kleizaitė-Vasaris (tel. 8 687 99799).

Sveitainės www.ldm.lt skyrelyje „Žiniasklaidai“ galite rasti spaudai tinkamų vaizdų.


LDM Ryšių su visuomene centras

 

 

 

 
 
 
[>[[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.11.24