Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Vilniaus paveikslų galerijos adresas:
Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius. Tel./faksas (8-5) 2120841, tel. (8-5) 2124258
 

DOMICELĖ TARABILDIENĖ. KŪRYBOS VERSMĖS

2012 m. gruodžio 20 d. – 2013 m. sausio 27 d.

ANOTACIJA

Domicelė Tarabildienė. Autoportretas. 1947. Šeimos nuosavybė.
Fotografas Vaidotas Aukštaitis

Gausi ir daugiabriaunė Domicelės Tarabildienės kūryba apima įvairias dailės sritis: estampą, knygų iliustraciją ir taikomąją grafiką, tapybą, skulptūrą ir fotografiją. Visur akivaizdus kūrėjos sugebėjimas apie svarbiausius bendražmogiškus dalykus kalbėti savita, atpažįstama plastine kalba. Dailininkės gyvenimo ir kūrybos laikas prabėgo komplikuotos epochos įvykių verpete, bet, nepaisydama sunkumų, ji išsaugojo gebėjimą dalytis, džiaugtis, puoselėti gėrį ir grožį.

Domicelės Tarabildienės meninės raiškos ir priemonių spektras buvo platus, bet didžiausio pripažinimo ji sulaukė grafikoje. Puoselėdama liaudiškos meninės kūrybos tradicijas, dailininkė subtiliai įkūnijo lietuviškos pasaulėjautos dvasią, suteikė jai modernią formą. Dar gyvai esant, menininkei prigijo lietuvių grafikos klasikės vardas. Lietuvišką knygą vaikams D. Tarabildienė praturtino savita plastine išraiška, harmoningai derindama auklėja-mąjį, pažintinį ir estetinį pradą. Dailininkės iliustracijų sėkmė yra piešinio paprastumas, aiškumas, kuris atitinka vaiko mąstyseną ir jo pažintinius poreikius. D. Tarabildienės estampus vienija emocingumas ir kūrybiškas liaudies grafikos interpretavimas. Jie pasižymi deko-ratyvumu ir konstruktyvia, logiška kompozicija, sujungiančia meistrišką piešinį bei laisvą, nepriekaištingą raižyseną. Didelis menininkės pomėgis buvo ir tapyba. D. Tarabildienė tapė visą gyvenimą, iki pat paskutiniųjų gyvenimo dienų. Kartais, prisiminusi skulptorės įgūdžius, ji pati drožinėjo reljefinius rėmus savo tapybos darbams. Tarp išlikusių menininkės kūrinių daugiausia portretų, peizažų ir natiurmortų. Jiems būdingas sodrus, emocingas, ryškių spalvų koloritas, vitališkumas.

Dailininkės 100-sioms gimimo metinėms skirtoje parodoje apžvelgiama jos kūrybos raida: nuo studijų metų skulptūrų, ankstyvųjų apipavidalintų knygelių iki paskutiniosios Norberto Vėliaus sudarytos lietuvių etiologinių sakmių knygos „Kaip atsirado Žemė“ (1985).

Domicelė Tarabildaitė-Tarabildienė gimė 1912 m. gegužės 9 d. Andrioniškyje, Vilkmer-gės apskrityje, netoli Anykščių. Devynių vaikų šeimoje Domicelė buvo jauniausia. Nuo vai-kystės mėgo piešti, lipdė iš molio, drožinėjo. 1929–1935 m. ji mokėsi Kauno meno mokyk-loje, skulptūros studijoje pas Juozą Zikarą, baigė ją su rekomendacija tęsti studijas užsieny-je. 1937 m. Pasaulinėje meno ir technikos parodoje Paryžiuje ji laimėjo aukso medalį už knygų iliustracijas, o už etnografines lėles – Garbės premiją. 1937–1939 m. D. Tarabildienė gilino skulptūros žinias Paryžiaus Valstybinėje aukštojoje dekoratyvinio meno mokykloje (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) pas Ogiusto Rodeno mokinį profesorių Polį Niklosą. 1938 m. I tarptautinėje dailiųjų amatų parodoje Berlyne už etnografines lėles ji apdovanota medaliu „Fūr Jiervorragende Leistungen“ (Už išskirtinius pasiekimus), 1940 m. už iliustracijas knygai „Šimtas liaudies baladžių“ jai paskirta Valstybinė premija. Dailininkės nuopelnai pripažinti ir įvertinti daugeliu apdovanojimų. 1962 m. jai suteiktas Lietuvos nusi-pelniusios meno veikėjos vardas, 1972 m. – Lietuvos valstybinė premija, 1974 m. – Lietuvos liaudies dailininkės vardas.

Domicelė Tarabildienė mirė 1985 m. rugsėjo 8 d. Vilniuje. Palaidota Vilniaus Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje.

Regina Urbonienė


 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8881

  Tinklalapis atnaujintas 2013.01.17