Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią
 
VILNIAUS PAVEIKSLŲ GALERIJOJE PRISTATOMA 2010 M. VALSTYBINĖS JONO BASANAVIČIAUS PREMIJOS LAUREATĖS MARIJOS REMIENĖS
KNYGA „JAV LIETUVIŲ KULTŪROS KELIUOSE“


2011 m. rugsėjo 27 d. 18 val.

LDM informacinis pranešimas [2011 09 26]
 

Marijos Remienės knygos
„JAV lietuvių kultūros keliuose“ viršelis

Lietuvos dailės muziejus rugsėjo 27 d., antradienį, 18 val. kviečia į Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) rengiamą Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatės Marijos Remienės (JAV, Čikaga) Lietuvoje išleistos knygos „JAV lietuvių kultūros keliuose“ pristatymą ir pokalbį su iš JAV į Lietuvą atvykusia knygos autore – pripažinta išeivijos kultūrininke, JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirmininke informacijai. Kultūros vakare dalyvaus Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė Marija Remienė, Kultūros ministerijos Regionų skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė, teatrologė Gražina Mareckaitė, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, muziejaus ryšių su išeivija koordinatorė Julija Mušinskienė ir M. Remienės gimtojo Musninkų miestelio (Širvintų r.) bendruomenės nariai. Muzikuos pianistas Aidas Puodžiukas.

Vakaro metu bus pristatytas poeto Maironio gimimo 150 metų jubiliejaus programai į Lietuvą iš Čikagoje leidžiamo laikraščio „Draugas“ būstinės atvežtas lietuvių tautos dainiaus Maironio portretas, kurį 1924 m. nutapė dailininkas Jonas Šileika. Šis vertingas Maironio portretas bus perduotas Maironio literatūros muziejui rugsėjo 29 d., ketvirtadienį, 17 val. Kaune, Maironio namuose, įvyksiančiame M. Remienės knygos pristatyme. Šio Maironio portreto reprodukcijas rugsėjo 27 d., 18 val. Vilniaus paveikslų galerijoje M. Remienė dovanos taip pat Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui bei Lietuvos rašytojų sąjungai.

Naujoji M. Remienės knyga „JAV lietuvių kultūros keliuose“ (Vilnius, 2011) yra nuoširdi ir prasminga pastanga suvokti, kam buvo pašvęsti jos šeši intensyviausi gyvenimo dešimtmečiai. Joje skaitytojas ras ir šiandienį autorės žvilgsnį į atliktus kultūrinius darbus – gyviausią ir nuoširdžiu atvirumu alsuojančią knygos dalį, ir solidų tekstų bei vaizdų pluoštą, į kurį sutelkti svarbiausi M. Remienės rašiniai ir interviu su ja bei straipsniai apie jos veiklą, dokumentai ir gausios fotografijos. Ši antroji knygos dalis labai svarbi mūsų egzilio kultūros tyrimams ir jau dabar, o ypač ateityje. Knygoje pro begalinius M. Remienės kultūrinius darbus prasišviečia svarbiausioji – jos asmenybės žmogiškojo kelio patirtis: ne tik spindintys sėkmės paliudijimai, bet ir skausmingieji likimo smūgiai, netekčių ir praradimų momentai, kuriuos ji pakėlė oriai su didžiu kantrumu. Knygoje apmąstomi JAV lietuvių kultūros keliai ir jų kryžkelės, sandūros, priešpriešos, kurias M. Remienei buvo lemta patirti, ieškant savojo kelio ir stiprinant tai, kas jai buvo ir yra svarbiausia. Jos krikščioniškoji sąmonė natūraliai kreipė išeivijos kultūros ministrę (graži ir prasminga jos veiklą karūnuojanti metafora) į nacionalinės kultūros pagrindų išsaugojimą, jų stiprinimą, o paskutiniojo dešimtmečio svarbiausioje knygoje apie egzilio ženklus JAV – ir jų apmąstymą. Knygoje siekiama suvokti, kas buvo Amerikos lietuviai, kaip jie kūrėsi, veikė, ką reikšmingo ir brangaus paliko antrajai išeivijos generacijai, vadinamai dipukais, kas yra lietuvių kultūros JAV pamatas šiandien, kuris jau prarandamas. Į šiuos klausimus siekia atsakyti naujoji Marijos Remienės knyga, kurios pagrindinis motyvas – lietuvių kultūros JAV šiandienė būklė. Kaip kultūrinės erdvės kūrėja ir jos puoselėtoja, kaip filologinio gyvenimo, persmelkto menu, žmogus M. Remienė šį lietuvių kultūros dramos veiksmą stebi skaudžiai, bet ramiai ir įžvalgiai, išmintingai. Ji iš esmės suvokia, kad dabar galutinai baigiasi egzilio kultūrinių viršukalnių epocha ir ima dominuoti ekonominės emigracijos skoniui pritaikytos pramogų kultūros formos. Naujosios knygos centre – šešis dešimtmečius su titanišku užsispyrimu M. Remienės tiesti ir stiprinti lietuvių egzilio kultūros keliai. Šis išskirtinės svarbos prasmingas darbas buvo tinkamai suvoktas tėvynėje ir Lietuvos Respublikos įvertintas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir Valstybine dr. J. Basanavičiaus premija, kurios iškilmingame įteikime pernai M. Remienė taip įvardijo savo kultūrines pastangas: „Ilgame gyvenimo kelyje teko patirti įvairių akimirkų, bet visada su meile prisimenu kiekvieną gerą žmogų, praturtinusį mano dvasinį pasaulį. Juk kiekvieno pozityvaus žmogaus poelgis – tai didžiulė vertybė. Tuo labiau kultūros pasaulyje – tai tiesimas į vienas kito supratimą ir į tobulybę. Išmėginimai padarė mane stiprią. Nelaimės padarė mane žmogumi. Nepasisekimai – padarė mane kuklią. Pasisekimai – spinduliuojančią. Bet tik Dievas davė man stiprybės eiti vingiuotu gyvenimo keliu“.

Naujoji Marijos Remienės knyga yra ir jos likimo studija, kurioje atsiveria unikalus kultūros žmogaus gyvenimas, ilgaamžės patirties galia ir svarba. Tai ne tik kultūros balsai ir atbalsiai, bet ir atminties tylieji balsai iš tolimų metų šviesiųjų akimirkų, iš praeities ūkanų, šešėlių – iš visko, kas buvo, atsiskleidė ir išsipildė. Marijos Remienės grįžimas į savąjį laiką yra lietuvių egzilio Amerikoje svarbių kultūrinių įvykių, prasmių atskleidimas, jos kultūrinio fenomeno studija.
M. Remienės pristatomos knygos redaktorė – Audronė Viktorija Škiudaitė, knygos maketą sukūrė Daumantas Girininkas, knygą autorės lėšomis Lietuvoje išspausdino UAB „Baltijos kopija“.

Pažymėtina, kad Marija Bareikaitė-Remienė gimė ir užaugo Musninkuose, Ukmergės apskrityje, 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV, studijavo verslo administravimą, 35-erius metus dirbo draudimo srityje. Išauklėta katalikiška dvasia ir Nepriklausomos Lietuvos idealais, ji visą gyvenimą dirba lietuvybės ir Lietuvos labui. Nuo 1954 m. įsijungusi į JAV Lietuvių bendruomenę, M. Remienė jau šeštą dešimtmetį vadovauja labai svarbių išeivijos institucijų finansavimą organizuojantiems fondams, komitetams, taryboms. Kaip talentinga vadybininkė Marija Remienė nuo 1979 m. profesionaliai organizuoja jos su bendraminčiais įkurtą dienraščio “Draugas” fondą, kuris suranda ir gausina dienraščio leidimui reikalingas lėšas, rengdamas leidinio rėmimo kultūrines akcijas. Ji yra taip pat “Draugo” leidėjų tarybos lyderė, inicijuojanti ir vykdanti svarbiausio išeivijos leidinio ir jo kultūrinio priedo bei “Draugo” specialiųjų spaudinių sudarymo ir finansavimo programas. Daug svarių darbų M. Remienė atliko ir Lietuvių fondo veikloje, nuo 1974 m. eidama valdybos pirmininkės ir įvairių komisijų pirmininkės pareigas. Tris kadencijas M. Remienė (1998–2007 m.) vadovavo JAV lietuvių Kultūros tarybai, kuri intensyviai rengė koncertus, parodas, literatūros vakarus, leido knygas, sugrąžino į Lietuvą dailės kūrinių kolekcijas.
Be Lietuvos valstybinių apdovanojimų, Marija Remienė yra taip pat apdovanota Jono Pauliaus II medaliu „Pro Ecclesia et Pontifice“, Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio „Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi“.

Išsamesnę informaciją apie renginį teikia dr. Gediminas Mikelaitis (tel. 8 620 16738).


LDM Ryšių su visuomene centras
Tel. 2621883, 8 682 45300

 

 
 
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.09.27