Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią
Vilniaus paveikslų galerijos adresas:
Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius. Tel./faksas (8-5) 2120841, tel. (8-5) 2124258
 
 
Virtuali paroda „Vilniaus elegijos“. I–II dalis
I dalis
Tenka pripažinti, kad šaukimasis pažinti senąjį Vilnių kaip tiktai šiuo metu darosi ypač aktualus. Beje, neretai buvo teigiama /ypač – svetimšalių/, kad Vilnius galės lenktyniauti su gražiausiais Europos miestais. Tačiau mums kaip tik neturėtų rūpėti pirmoj eilėj estetinis nusistatymas. Bent Vilniaus atžvilgiu grožis turėtų būti ne savivertė, o /sulig Schillerio mintimi/ tie „Aušros vartai, per kuriuos mes patenkam į pažinimo kraštą“. Gi tas paslaptingai gilus turinys, kurį mums atskleidžia senojo Vilniaus, kaip meno lobyno stebėjimas, tai – miestas kaip vieningas sintetinis meno kūrinys, išreiškiąs mūsų tautos kūrybinę sielą. Būdamas ištisų amžių bei kartų kūrybinių energijų padarinys, Vilnius turi savo istorinę atmintį; tai miestas, kur pats laikas yra daugialypis ir daugiamatis, nes didžioji herojiška praeitis čia yra įaugusi į dabartį. Tad ir kiekvienam, kuris tikisi „iš praeities stiprybę semti“, tos praeities pažinimas esti svarbus uždavinys, o ne vien tik turistinė pramoga.
 
Mikalojus Vorobjovas. Pažinkime senąjį Vilnių. Apie 1940
Rankraštis, Lietuvos dailės muziejaus archyvas
Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Pilies kalnas nuo Trijų Kryžių kalno. 1930–1937
Lietuvos dailės muziejus, FiN 22

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Miesto panorama nuo Išganytojo kalvos. 1938–1940
Lietuvos dailės muziejus, FiN 4

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Miesto panorama nuo Trijų Kryžių kalno. 1938–1940
Lietuvos dailės muziejus, FiN 24
 

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Vilniaus katedra ir Aukštutinės pilies bokštas. 1930–1937
Lietuvos dailės muziejus, FiN 353

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Vilniaus katedra ir varpinė. 1930–1937
Lietuvos dailės muziejus, FiN 122
II dalis
 
Pažvelkime į Šv. Mykolo, Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčių grupę, už kurių anapus Vilnios staigiais skardžiais iškyla miškais apaugusios kalvos. Dekoratyviniai fasadų skydai ir varpinės susijungia su vilnėtomis kalvų ir šlaitų linijomis į neišskiriamą visetą, į grakštų brėžinį, kur į besikartojančias fasadų gulstines atsiliepia tokios pat gulstinės peizaže, kur peizažo įstrižainės rezonuoja į architektūros linijų įstrižaines, o bendra staigi kalvų pakylos kryptis yra pakartota vertikaliame visos bažnyčių grupės polėkyje; gi nusmailintų trapių Šv. Onos bokštelių motyvas tarytum išsklysta šimtais plonų atbalsių kalvų šlaituose augančių alkų kamienuose. Čia pat galime pastebėti vieną labai būdingą Vilniaus architektūrai motyvą: fasadai ir jų dekoratyvūs frontonai sudaro lengvas, oringas plokštumas, tarytum išaugančias viena kitos fone, tarytum besislepiančias viena už kitos; tokių statmenų plokštumų akordai skamba po visą miestą, o trijų bažnyčių grupėje juos dar pabrėžia kone vertikalūs miestą apstojusių kalvų šlaitai.
 
Mikalojus Vorobjovas. Vilniaus menas. 1940
Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Bažnyčių ansamblis nuo Užupio kalvų. 1930–1940
Lietuvos dailės muziejus, FiN 5

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Bernardinų vienuolynas. 1930–1940
Lietuvos dailės muziejus, FiN 38

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Bernardinų sodo tvenkinys. 1930–1940
Lietuvos dailės muziejus, FiN 40

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Šv. Onos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios. 1930–1940
Lietuvos dailės muziejus, FiN 219

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios interjeras. 1930–1940
Lietuvos dailės muziejus, FiN 49

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios interjeras. 1930–1940
Lietuvos dailės muziejus, FiN 42

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Šv. Mykolo bažnyčia. 1930–1940
Lietuvos dailės muziejus, FiN 199
 

 

Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai. Šv. Mykolo bažnyčios interjeras. 1930–1940
Lietuvos dailės muziejus, FiN 204

 

III–IV;    V–VI;    VII–VIII

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.11.24