Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią
 
Paroda „JUOZAS BAGDONAS – MODERNIOSIOS DAILėS PUOSELėTOJAS“

2011 m. rugsėjo 22 d. – 2012 m. sausio 15 d.
 
  • Parodos anotacija

  • 2011 m. gruodžio 15 d. 17.30 val. – įvyko Juozo Bagdono gimimo 100 metų sukakties vakaras. Dalyvavo: dailininkai Aloyzas Stasiulevičius ir Leonardas Tuleikis, Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Skurdauskienė, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Genovaitė ir Egmontas Rimkevičiai. Muzikavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtiniai: pianistai Paulius Pancekauskas ir Domantas Karalius.

ANOTACIJA
 

„Kompozicija“. Drobė, aliejus. 141x116 cm.
 Lietuvos dailės muziejus

Dailininkas Juozas Bagdonas į lietuvių meną atėjo tais metais, kai susiformavo „Ars“ dailininkų grupė, kiek anksčiau (1930) jau buvo susibūrę „nepriklausomieji“. Ir vieni, ir kiti daugiau ar mažiau mėgino nusigręžti nuo vyresniosios kartos, natūralizmo, akademizmo mene; ieškojo savų tautinės kūrybos kelių. Nors Bagdonas ir nepritapo prie arsininkų, bet grupės idėjos jam padarė didelę įtaką.

Dailininkas gimė 1911 m. gruodžio 11 d. Antrųjų Vydeikių kaime, Plungės r. 1923–1926 m. mokėsi „Saulės“ gimnazijoje Plungėje, 1928 m. baigė Vyskupo M. Valančiaus gimnaziją Telšiuose. Tais pačiais metais atvyko į Kauną. 1929 m. buvo priimtas į Kauno meno mokyklą, bet po pusmečio už dalyvavimą studentų streike iš jos pašalintas. Dvejus su puse metų lankęs dailininko Justino Vienožinskio studiją, tuojau po jos uždarymo Bagdonas sėkmingai pradėjo dalyvauti parodose. 1932 m., sulaukęs vos 20 metų, surengė pirmąją personalinę parodą Kaune, Lietuvių-prancūzų draugijos patalpose. Vėliau parodas rengė Šiauliuose, Klaipėdoje, dalyvavo lietuvių dailės parodose Rygoje, Taline. 1938 m. dailininkas Kauno Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje surengtoje Rudens dailės parodoje laimėjo valstybinę Taupomųjų kasų premiją už figūrinę kompoziciją „Iš jūros sugrįžus“. 1937–1940 m. buvo išrinktas Lietuvos dailininkų sąjungos sekretoriumi ir reikalų vedėju. 1941–1942 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje. 1943–1944 m. vadovavo Vilniaus dailiųjų amatų mokyklai.

1944 m. Bagdonas pasitraukė į Vakarus. Metus gyveno Austrijoje, gavo darbą Vienos porceliano ir meninės keramikos dirbtuvėje. 1946–1948 m. Vokietijoje, Ravensburge, susikūrusioje lietuvių gimnazijoje dėstė piešimą ir meno istoriją. 1948 m. žiemą išplaukė į Kolumbiją. 1948–1958 m. gyveno Bogotoje, čia įkūrė keramikos ir dekoratyvinės skulptūros studiją. Dailininkas savo darbais davė pradžią Kolumbijos moderniajai keramikai. 1958 m. Bagdonas persikėlė į JAV, apsigyveno Vašingtone. 1960 m. surengė abstraktaus meno parodą Baltimorės Lietuvių namuose, vėliau jo parodos buvo eksponuojamos Filadelfijoje, Čikagoje, Detroite, Bostone, Hamiltone, Klivlande ir kt. Tais pačiais metais dailininkas įsteigė prestižinę meno galeriją, kurioje rengė amerikiečių dailininkų parodas. Galerija veikė iki 1963 m. 1964-aisiais dailininkas persikėlė į Niujorką, įsijungė į lietuvių bendruomenės kultūrinę veiklą, dirbo organizacinį darbą, priklausė Niujorko Baltijos dailininkų sąjungai „Baltia“.

Į Lietuvą Bagdonas pirmąkart trumpam atvyko tik sulaukęs jos nepriklausomybės. 1992 m. Vilniuje, Lietuvos dailės muziejuje, buvo surengta dailininko tapybos paroda, 1993-iaisiais perkelta į Kauno paveikslų galeriją. 1993 m. liepos 10 d. Bagdono paroda atidaryta Mykolo Oginskio rūmuose Plungėje; jo paliktos 18 didelių abstrakčių kompozicijų tapo Žemaičių dailės muziejaus pradžia. 1999 m. spalio mėnesį dailininkas visam laikui sugrįžo į Plungę. Čia gyvendamas surengė keletą personalinių parodų įvairiuose Lietuvos miestuose. Mirė 2005 m. Plungėje.

Bagdono darbų yra Lietuvos dailės, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės, Plungės Žemaičių dailės ir Telšių „Alkos“ muziejuose, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir už jos ribų. Šioje parodoje eksponuojama per 60 įvairiomis technikomis – aliejumi, tempera, guašu, akvarele, pastele – sukurtų abstrakčių kompozicijų, dailininko dovanotų Lietuvos dailės ir Žemaičių dailės muziejams.

Rima Rutkauskienė

 

 
 
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2012.01.10