Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adresas: A. Goštauto g. 1, Vilnius, tel. (8~5) 261 6764. El. paštas kasiuliomuziejus[at]ldm.lt

LIETUVIŲ FONDAS: PENKIŲ DEŠIMTMEČIŲ SĖKMĖS ISTORIJA
IR DABARTIES SIEKIAI


2013 m. liepos 3 d. 18 val.

ANOTACIJA

Kultūros vakaru tik ką atidarytame garsiausio lietuvių išeivijos dailininko Vytauto Kasiulio dailės muziejuje siekiama pristatyti šio Fondo unikalumą, aptarti jo fenomeną, kuris yra ne tik įkvėpiantis lietuvių organizavimo pasaulyje pavyzdys, bet ir išskirtinai tvarios vadybos modelis, kuriuo galėtų remtis dabarties visuomenė Lietuvoje. Renginyje dalyvaus iš JAV atvykę Fondo tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas, administratorė Jūratė Mereckienė, fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, kontrolės komisijos narė ir Lietuvos dailės muziejaus mecenatė Aušrelė Sakalaitė, muziejininkai ir kultūros istorikai.


Pažymėtina, kad 1962 m. įkurto Lietuvių Fondo pagrindinis tikslas – išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Per penkiasdešimt gyvavimo metų lietuvybei išlaikyti Lietuvių Fondo aukotojai paaukojo beveik 20 mln. dolerių. Įvairiems lietuviškiems projektams LF skyrė daugiau kaip 15 mln. JAV dolerių paramos ir stipendijų. 1990 m. LF skyrė vienkartinę 1 mln. 354 tūkst. dolerių paramą Lietuvos kultūros ir švietimo projektams. Per 50 veiklos metų Lietuvių Fondas daugiausia dėmesio skyrė ir skiria lietuvybės išlaikymo projektams remti: švietimo, kultūrinei, meninei, mokslo ir visuomeninei veiklai, jaunimo reikalams bei studentų stipendijoms. Remiant Fondui, veikia lituanistinės mokyklos, leidžiamos knygos ir vadovėliai, rengiami pasaulio lietuvių Seimai, suvažiavimai, dainų ir tautinių šokių šventės. Taip pat remiamos meno ir kultūros organizacijos, jų renginiai, šventės, jaunimo stovyklos, pasaulio lietuvių jaunimo kongresai ir jaunimo organizacijos, lietuvių spauda ir radijas. Nuo 1990 m. Fondas rėmė ir remia švietimo, mokslo ir kultūros projektus nepriklausomoje Lietuvoje, taip pat ten studijuojantį lietuvių jaunimą.

Informacija tel. (8 5) 262 80 30
 

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8881

  Tinklalapis atnaujintas 2013.07.02