Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adresas: A. Goštauto g. 1, Vilnius, tel. (8~5) 261 6764. El. paštas kasiuliomuziejus[at]ldm.lt

PARODA „ALFONSAS DARGIS: VAIZDUOTĖS UŽRAŠAI “

2015 m. gegužės 6 d. – birželio 21 d.

 

Alfonsas Dargis. Matematikas. 1981. 
Lietuvos dailės muziejus.
Fotografas Vaidotas Aukštaitis

Lietuvos dailės muziejus gegužės 6 d., trečiadienį, 16 val. kviečia į Vytauto Kasiulio dailės muziejuje (A. Goštauto g. 1, Vilnius) atidaromą parodą „Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai“. Paroda surengta iš Lietuvos dailės muziejaus, Mažeikių muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejus bei Lietuvos išeivijos dailės fondo rinkinių ir išsamiai pristato žymaus lietuvių išeivijos dailininko, tapytojo, grafiko ir scenografo Alfonso Dargio kūrybą. Paroda Vilniuje veiks iki birželio 21 d., o rudeniop bus perkelta į dailininko gimtinę ir eksponuojama LDM partnerio Mažeikių muziejaus ekspozicinėse erdvėse.  

Parodą atidarys Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris ir vyriausioji rinkinių saugotoja Raimonda Ramanauskienė, parodos kuratorės Irena Dobrovolskaitė, Ilona Mažeikienė, Regina Urbonienė. Muzikuos pianistas Linas Dužinskas. Atidarymo metu bus pristatytas parodos katalogas. Parodą ir leidinį parėmė Lietuvos kultūros taryba, UAB Juogida, UAB Ekspobalta
.


Tapytojas, grafikas ir scenografas Alfonsas Dargis gimė 1909 m. gegužės 12 d. Reivyčiuose, Mažeikių valsčiuje. 1929–1936 m. jis mokėsi Kauno meno mokykloje, kur jam dėstė Stasys Ušinskas, Adomas Galdikas ir kt. Besimokydamas A. Dargis priklausė novatoriškų siekių mokinių grupei „Forma“. Gavęs Lietuvos valstybės stipendiją tęsė studijas Vienos dailės akademijoje. Nuo 1941 m. jis gyveno Vokietijoje, dirbo scenografu Teplicės, Eisenacho, Gotos, Getingeno, Hanoverio teatruose. 1951 m. persikėlė į Ročesterį (JAV), 1973 m. čia įsteigė mokyklą Forma Art Studio, kurioje dėstė. Nuo 1985 m. A. Dargis su žmona Louise apsigyveno Frydrichshafene, Badeno-Viurtembergo žemėje. Dailininkas mirė 1996 m. sausio 13 d., palaidotas Frydrichshafene.

Intensyvi Dargio parodinė veikla apėmė plačią pasaulinę erdvę, besitęsiančią nuo Kauno iki svarbių Amerikos ir Europos meno centrų: Čikagos, Niujorko, Bostono, Kelno, Manheimo ir kt. Menininkas yra surengęs per 50 asmeninių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių parodų įvairiose pasaulio šalyse. Dargio kūrinių yra Moderniojo meno muziejuje Niujorke, M. K. Čiurlionio galerijoje Čikagoje, Vaizduojamojo meno muziejuose Dalase, Bostone, Filadelfijos meno muziejuje, Delavero ir Nebraskos universitetuose ir kt. Išskirtinis Dargio kūrybos bruožas – tai moderniai archaiška forma, kurios primityvumo ištakos glūdi ne vien lietuvių tautodailėje, bet ir tolimame senovės Meksikos indėnų mene bei XX a. modernistinėje dailėje (sąsajos su kubizmo, surrealizmo apraiškomis). Pagrindinė Dargio kūrinių tema – žmogus ir komplikuotas jo vidinis pasaulis. Koncentruota kūrybos išraiškos jėga kelia stiprias ir jaudinančias asociacijas su gyvenimu, kaip groteskišku teatru ar savotišku karnavalu, kurio kaukėti personažai atskleidžia įvairias dvasines būsenas, bendrą melancholišką nuotaiką, jautriai subtilų personažų tarpusavio ryšį. Kūriniai pasižymi vitališkumu, subtilia spalvine harmonija ir estetizmu. Originali, laisva ir įvairiapusė dailininko kūryba bei plastinė jo kūrinių kalba kristalizavosi paveikta XX a. Europos modernizmo krypčių, lietuvių tautodailės ir primityviųjų tradicinių kultūrų. Surengta paroda leidžia dar sykį įdėmiau pažvelgti į šio talentingo menininko kūrybą, savitai pasireiškusią XX a. antrosios pusės Europos ir Amerikos dailės kontekste.

 

 

 

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8881

  Tinklalapis atnaujintas 2015.05.25