Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią
Adresas: Arsenalo g. 3A, LT-01100, Vilnius. Tel.: (8-5) 262 8080, (8-5) 212 1813. El. paštas: vosylyte[at]yahoo.com 
 

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUJE – MEČISLOVO JUČO MONOGRAFIJOS „VYTAUTAS DIDYSIS“ PRISTATYMAS

Informacinis pranešimas [2010 09 23]
 

Mečislovo Jučo monografijos „Vytautas Didysis“ viršelis. Knygos dailininkė Giedrė Ringelevičienė

Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai kviečia rugsėjo 24 d., penktadienį, 16 val. į Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A) rengiamą profesoriaus Mečislovo Jučo monografijos „Vytautas Didysis“ pristatymą. Renginys vyks šiuo metu muziejuje eksponuojamoje Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo programos parodoje „Žalgirio pergalės atmintis“. Dalyvaus prof. Mečislovas Jučas, prof. Eugenija Ulčinaitė, dr. Malgožata Kasner, dr. Edmundas Rimša, dr. Vydas Dolinskas, Mindaugas Šapoka. Vakarą ves Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys.

Mečislovo Jučo monografijos „Vytautas Didysis“ pristatymas – išskirtinis įvykis lietuviškoje istoriografijoje. Jis labai svarbus ir mūsų kultūros istorijai, kuri tiek lotyniškoje literatūroje, tiek lietuviškuose meno kūriniuose nuolat grįžta prie Vytauto Didžiojo temos, ją naujai interpretuodama.

Pasak knygos specialiojo redaktoriaus istoriko Mindaugo Šapokos, „knygoje profesorius apžvelgia iki jo buvusius istorinius tyrimus, juos susistemina, lygindamas tarpusavyje parodo jų trūkumus, kuriuos ištaiso savo originaliomis bei novatoriškomis mintimis“.

Istoriko dr. Vydo Dolinsko nuomone, „vieno garsiausių, kompetentingiausių ir produktyviausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėtojų, Vilniaus universiteto profesoriaus habilituoto daktaro Mečislovo Jučo naujausia monografija „Vytautas Didysis“ verta atidesnio dėmesio netgi dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, prof. M. Jučas jau daugelį metų domėjosi, fundamentaliai tyrinėjo ir atskirais moksliniais straipsniais pristatė daugelį iškiliausio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto gyvenimo ir įvairialypės veiklos aspektų. Tad galima buvo numatyti, jog mokslininkas kryptingai eina prie atskiros monografijos šiam Lietuvos valdovui parengimo. Kita vertus, išskyrus tarpukaryje iš vokiečių kalbos išverstą J. Pficnerio monografiją, lietuvių istoriografijoje nebuvo specialios platesnės ir daugelį klausimų aptariančios studijos, skirtos garsiausiam Lietuvos valdovui (buvo išleisti tik straipsnių rinkiniai, o G. Mickūnaitės knyga skirta iš esmės tik Vytauto įvaizdžiui), prie kurio senoji Lietuvos valstybė pasiekė savo galybės viršūnę. Todėl prof. M. Jučo studija yra pirmoji autorinė monografija, pristatanti Vytautą Didįjį kaip Lietuvos valdovą, jo plačią veiklą ir jos rezultatus, lemtingus Lietuvos valstybės raidai ir likimui. Originali ir novatoriška šios istorinės asmenybės biografijos struktūra, išskirianti tiek chronologinius Vytauto valstybinės veiklos periodus, tiek svarbiausias veiklos kryptis ir temas. Be kita ko, simboliška, jog monografija pasirodė įkandin prof. M. Jučo naujausios „Žalgirio mūšio“ studijos versijos, parengtos 2009 metais, rengiantis minėti Žalgirio mūšio jubiliejų. Monografija „Vytautas Didysis“ tarsi papildo jubiliejinių leidinių rinkinį, atiduodama pagarbą šio Didžiojo mūšio karvedžiui, kurio aktyvumas, diplomatiniai sugebėjimai, teisingai pasirinkta taktika ir strategija, matyt, labiausiai lėmė istorinę pergalę. Prof. M. Jučo monografija „Vytautas Didysis“ parašyta sklandžia kalba, neperkrauta vadinamuoju „moksliniu aparatu“, todėl turėtų būti populiari plačiojoje kultūrinėje visuomenėje, skaitoma moksleivių ir studentijos. Ji taip pat gausiai iliustruota originaliomis spalvotomis iliustracijomis”.

Knygos „Vytautas Didysis“ leidybą, bendradarbiaudama su Lietuvos dailės muziejumi, organizavo ir finansavo Amerikos lietuvių taryba (Lithuanian American Council). Ši taryba (ALT'as) buvo įkurta 1940 m. ir nuo tol vienija Amerikos lietuvių demokratines organizacijas, telkia jas bendrai veiklai. Šiuo metu jai vadovauja adv. Saulius Kuprys (daugiau informacijos – www.altcenter.org).

Monografijos parengimą ir leidybą koordinavo garsi išeivijos kultūrininkė Marija Remienė, dienraščio „Draugas“ valdybos pirmininkė ir jį remiančio fondo vadovė, JAV lietuvių bendruomenės valdybos vicepirmininkė informacijai. Ji supažindino Amerikos lietuvių tarybos pirmininką Saulių Kuprį su M. Jučo rankraščiu ir visapusiškai talkino, kad knyga būtų tinkamai parengta ir išleista.

Pirmasis M. Jučo knygos „Vytautas Didysis“ pristatymas buvo surengtas rugsėjo 18 d. Čikagoje, Jaunimo centre veikiančioje Čiurlionio galerijoje (JAV). Dabar jis įvyks Vilniuje.

Knygos dailininkė Giedrė Ringelevičienė, redaktorė – Rima Versiackaitė, specialusis redaktorius Mindaugas Šapoka. Maketavo UAB „Savas takas“ ir ko, spausdino UAB „Petro ofsetas“.

Informaciją apie leidinį ir jo pristatymą teikia specialusis redaktorius Mindaugas Šapoka (mob. 8 682 18660).

Informacija apie knygą internete – www.ldm.lt ir www.valdovurumai.lt


LDM Ryšių su visuomene centras

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2010.09.23