Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią
Lietuvių liaudies meno paroda,
skirta Lietuvos tautodailininkų sąjungos 40-mečiui 
LDM Taikomosios dailės muziejus. Adresas: Arsenalo g. 3A, LT-01100, Vilnius.
Tel.: (8-5) 2628080,
(8-5) 2121813
 
2006 m. vasario 14 d. – kovo 19 d.
 
Parodos rengėjai: Lietuvos dailės muziejus; Lietuvos tautodailininkų sąjunga
Parodos kuratorės: Marija Kuodienė, Dalia Bernotaitė, Irena Ūdraitė

Parodos fragmentai. Danutės Mukienės nuotraukos

Informacinis pranešimas apie parodą

Paroda „Amžių sutartinė“ skirta Lietuvos tautodailininkų sąjungos 40-čiui.

XX a. pradžios lietuvių tautinės savimonės sąjūdis buvo dėmesingas ir tautodailei.
1907 m. sausio 9 d. Vilniuje, P. Vileišio namuose, atidarytai parodai jau buvo surinkti 235 tautodailės eksponatai. Tai pirmieji tautodailės žingsniai į parodines sales, turėję aiškų tikslą – atskleisti lietuvių tautodailės savitumą.

Respublikinės tautodailės parodos Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 40“ viršelis. Vilnius, 20061945–1966 m. liaudies dailininkai būrėsi apie „Dailės“ kombinatą ir Liaudies kūrybos namus. 1966 m. kovo 1 d. buvo įkurta Lietuvos liaudies meno draugija, kuri rūpinosi tautodaile.
Ypač sklandžiai draugija dirbo 1968–1979 m., vadovaujama žymaus kultūrininko, Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, draugijos valdybos prezidiumo pirmininko Prano Gudyno.
1989 m. draugija buvo pavadinta Lietuvos tautodailininkų sąjunga.
Po ilgų dešimtmečių, per kuriuos buvo ieškoma atspirties niveliavimui, draudimams, kičo antplūdžiams, dabartinė Lietuvos tautodailininkų sąjunga vienija beveik 3000 narių visuose krašto regionuose.
Šiandien lietuvių tautodailė vertinama kaip reikšminga etninės kultūros dalis, atspindinti tradicijas, savitą pasaulio suvokimą.
Didžiausias liaudies meno rinkinys saugomas Lietuvos dailės muziejuje. Jis išsamiai atspindi XX a. II pusės tautodailės istoriją, tąsą ir pokyčius. Iš muziejaus fondų ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių dirbtuvių šiai parodai surinkta daugiau kaip 500 meno eksponatų.
Medžio drožiniai – dekoratyvios, kiauraraščiu pjaustinėtos prieverpstės, rankšluostinės, riešutų spaustukai. Lazdos su raganų, velnių, paukščių galvomis rankenose. Pintuose krepšeliuose, dėžutėse nauji šio darbo būdai siejami su tradiciniais. Puikūs meninės kalvystės eksponatai. Įspūdingas vienos seniausių tautos meno šakų – keramikos rinkinys: puodai, ąsočiai, dubenys, skulptūrėlės, moliniai švilpukai. Į parodą pateko ir dalis iš gausaus muziejuje saugomo spalvingų verbų rinkinio. Viena gyvybingiausių tautodailės meno šakų – velykiniai margučiai. Šiuolaikinės liaudies tekstilės rinkinį LDM saugyklose sudaro daugiau kaip 2200 vienetų tautodailininkų išaustų juostų, tautinių kostiumų, staltiesių, servetėlių, skarelių, šalių, rankšluosčių, lovatiesių, kilimų. Ornamentų įvairumu žavi margaraštės megztos pirštinės.
Atskira turtinga tautodailės dalis – vaizduojamoji dailė. LDM yra didžiausias Lietuvoje šiuolaikinės liaudies skulptūros, tapybos, grafikos ir karpinių rinkinys – daugiau kaip 2000 kūrinių. Dabarties liaudies tapybos pradžią atspindi šeštame dešimtmetyje sukurti Jadvygos Nalivaikienės portretai, peizažai. Nemažai turima Monikos Bičiūnienės spalvingų paveikslų. Ryškūs pernai personalinėje parodoje eksponuoti Petronėlės Gerlikienės darbai. Negausiai išplėtota liaudies grafika, bet turima ryškių Romano Krasninkevičiaus darbų. Liaudies tapybos rinkinyje – ir unikalios Lidos Meškaitytės akvarelinės miniatiūros.   
Visas liaudies meno grožis ir atsiskleis parodoje „Amžių sutartinė“.
Parodos kuratorė – menotyrininkė Marija Kuodienė. Paroda pristatyta Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt ir LDM svetainėje www.ldm.lt.                                                                                                
LDM Ryšių su visuomene centras
Tel. 2120841, 8 687 16739
 
Amžių sutartinė 
 
Marija Kuodienė
 
XX a. antrosios pusės lietuvių tautodailė – reikšminga liaudies kultūros paveldo dalis. Liaudies meno atgimimas, prasidėjęs šeštojo dešimtmečio pabaigoje, yra glaudžiai susijęs su tradiciniu liaudies menu ir tautinių vertybių puoselėjimu. 1966 m. buvo įsteigta savanoriška liaudies menininkų organizacija – Liaudies meno draugija. Subūrusi liaudies meistrus, ji skatino jų kūrybą, žadino domėjimąsi tautos meniniu palikimu, gaivino savitus lietuvių liaudies meno bruožus. Ypač sėkmingai draugija dirbo 1968–1979 m., vadovaujama žinomo kultūros veikėjo, Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus, draugijos valdybos prezidiumo pirmininko Prano Gudyno. 1990 m., atkūrus Lietuvos Respubliką, draugija pasivadino Lietuvos tautodailininkų sąjunga (LTS).
Tautodailininkai – įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo, jautrios meninės prigimties kaimo ir miesto menininkai. Vieni jų savamoksliai, kiti kiek pasimokę dailės, bet visų jų veikla labai įvairi, plačiašakė. Kūryba, pasižyminti originalumu, plastiniu išraiškingumu, savitu pasaulio suvokimu, sulaukia visuomenės dėmesio ir paramos. Tautodailininkų sąjunga kviečia liaudies menininkus į seminarus ir konferencijas, rengia parodas, aptaria savo kūrybos problemas, liaudies meno tyrinėtojai rašo straipsnius, monografijas, muziejai kaupia vertingiausius kūrinius.
Didžiausias šiuolaikinio liaudies meno rinkinys, saugomas Lietuvos dailės muziejuje, leidžia pažinti tautos dvasinį gyvenimą, jos neišsenkantį kūrybingumą, paskutinių penkiasdešimties metų tautodailės istoriją, jos tradicijų gyvybingumą, tąsą ir pokyčius, susijusius su naujomis gyvenimo sąlygomis. Vertingiausi muziejaus rinkinio eksponatai pristatomi parodoje minint Tautodailininkų sąjungos 40-metį.
 
Tautodailininkų sąjungai – 40
 
Jonas Rudzinskas
  
XX a. pradžioje prasidėjęs Lietuvoje tautinis visuomenės savimonės atgimimas sužadino kūrybinių galių bangą. 235 tautodailės darbai, surinkti iš visos Lietuvos, kartu su geriausiais to meto dailininkų kūriniais buvo eksponuoti parodoje, atidarytoje 1907 m. sausio 9 d. Vilniuje, Petro Vileišio namuose. Tai buvo pirmieji liaudies meno žingsniai į parodines sales, turėję aiškų tikslą – atskleisti lietuvių tautodailės savitumą.
 
1945–1966 m. liaudies dailininkai būrėsi apie „Dailės“ kombinatą ir Liaudies kūrybos namus. Dešimtmečius trukusi parodinė veikla įrodė, kiek daug Lietuvos kultūrai gali duoti nuolat skatinama ir pagerbiama liaudies meistrų kūryba.
1966 m. kovo 1 d. buvo įkurta Lietuvos liaudies meno draugija, skyrusi savo veikloje didžiausią dėmesį tautodailei. 1990 m., atsižvelgiant į veiklos turinį, draugijos vardas buvo patikslintas – mes tapome Lietuvos tautodailininkų sąjunga.
LTS, vienijanti beveik 3 tūkstančius narių, susideda iš septynių regioninių skyrių, kuriuose buriasi audimo, mezgimo, medžio skulptūros, pynimo, grafikos, tapybos, keramikos, kalvystės, juvelyrinių dirbinių ir paprotinių menų meistrai. Sąjunga gina savo narių autorines teises, dalyvauja Europos meno tarybos (ECA) veikloje, per metus vidutiniškai surengia apie 150 renginių – kūrybinių ir teorinių seminarų, parodų, dailės dienų, konkursų, mugių ir kt. Ypač išgarsėjo liaudies skulptoriai, sukūrę Lietuvoje įsimenamus skulptūrinius ansamblius, tarp kurių „M. K. Čiurlionio kelias“ palei Vilniaus–Druskininkų plentą, „Raganų kalnas“ Juodkrantėje, „Žalgirio mūšis“ Cinkiškėse prie Kauno ir dar geras pusšimtis mažesnių.
Kalbant apie LTS veiklą, reiktų paminėti sąjungos lėšomis sukauptą geriausių kūrinių parodinį rinkinį, kurio pagrindinis tikslas – garsinti lietuvių tautodailę. Rinkinio kolekcijos buvo eksponuotos Airijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Lenkijoje, Meksikoje, Rusijoje, Švedijoje, be to, apie parodinio rinkinio skulptūrą jau turime ir knygą (2005). Pasijutom matomi pasaulio, sklaidydami 1984 m. Belgrade išleistą žinyną „World Encyclopedia of Naive Art“, į kurią įtraukti ir būdingiausi Lietuvos tradicijai meistrai. 1997 m. pasirodė pirmasis „Tautodailės metraščio“ numeris. Pradėta leisti monografijų serija apie žymiausius tautodailininkus, jau pasirodė knygos apie Moniką Bičiūnienę (2004), Stanislovą Riaubą (2004), Petronėlę Gerlikienę (2005). LTS dalyvauja tarptautiniuose Europos Sąjungos projektuose, o tai reiškia, kad kūrybinėje ir edukacinėje veikloje ji laikoma patikimu partneriu.
Kas penkeri metai LTS rengia respublikines apžvalgines liaudies meno parodas, kurios pristato naujausią meistrų kūrybą. Per jas ir bendraujama, ir džiaugiamasi, ir susipažįstama. Jubiliejinės parodos (buvo minimos LTS 20-mečio, 25-mečio, 30-mečio, 35-mečio) turi kitą, žymiausių savo narių pagerbimo, aspektą. Ši paroda, sutampanti su Lietuvos tautodailininkų sąjungos įkūrimo 40-mečiu, susideda iš aktyviausiai kuriančių sąjungos narių darbų ir Lietuvos dailės muziejaus rinkinio, pradėto kaupti pokaryje, eksponatų.

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.11.24