Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią
 
Adresas: Arsenalo g. 3A, LT-01100, Vilnius. Tel. (8-5) 212 18 13. El. paštas: tdm[at]takas.lt 

VILNIUJE BUS PAMINĖTAS ANTANO BARANAUSKO POEMOS „ANYKŠČIŲ ŠILELIS“ SUKŪRIMO 150-ŲJŲ METŲ JUBILIEJUS IR PRISTATYTAS DAILININKO PRANO LAPĖS ILIUSTRUOTAS POEMOS LEIDINYS
 

Informacinis pranešimas [2009 09 21]

 

Prano Lapės iliustruoto 1961 m. „Anykščių šilelio“ leidimo viršelis

Lietuvos dailės muziejus, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus ir leidykla – spaustuvė „Petro ofsetas“ kviečia rugsėjo 22 d., antradienį, 18 val. į Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo 3 A), rengiamą Antano Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ sukūrimo 150 metų sukakties vakarą ir dailininko Prano Lapės iliustruoto „Anykščių šilelio“ jubiliejinio leidinio sutiktuves.
Kultūros vakare dalyvauja literatūrologė, Vilniaus universiteto profesorė Viktorija Daujotytė, dailėtyrininkė dr. Nijolė Tumėnienė, istorikas, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, Anykščių senųjų giesmių ir dainų ansamblis (vadovė Violeta Juciuvienė). Vakaro vedėja - literatūrologė dr. Brigita Speičytė.

Poetas Antanas Baranauskas 1858 ir 1859 m. vasaromis gimtuosiuose Anykščiuose sukūrė „Anykščių šilelį“ – svarbiausią kūrinį po Donelaičio „Metų“ ir reikšmingiausią iki Maironio „Pavasario balsų“. Poeto Justino Marcinkevičiaus įsitikinimu, „Anykščių šilelis“ yra „antrasis mūsų literatūros šedevras“, leidžiantis „didžiuotis, kad mūsų gimtasis žodis išugdė šitokią amžino aktualumo giesmę“. Poemoje, anot prof. V. Kubiliaus, „matome dvi amžinas egzistencijos puses – žydėjimą ir išnykimą. Joje girdime pirmąjį lietuvių raudojimą ekologine tema. Kūrinyje jaučiame sunkų nykumą, tvyrantį virš carizmo priespaudos Lietuvoje, ir jau prasikalančią atbudimo viltį. „Anykščių šilelis“ – pirmas lietuvių literatūros kūrinys, turįs ryškias potekstes ir daugiaprasmiškumo perspektyvą“.

Poemos sukūrimo 150 metų sukakčiai išleisto poemos jubiliejinio leidinio įvadiniame straipsnyje „Anykščių šilelio“ įstabioji galia“ profesorė Viktorija Daujotytė teigia, kad „Antano Baranausko „Anykščių šilelis“ jau pusantro šimto metų pulsuoja lietuvių kultūroje kaip neprilygstamos galios kūrinys. Tai mūsų tautinės sąmonės nušvitimo akimirka – gražiai liūdna, liūdnai graži (kaip seniausiose tautos dainose), iškilminga, aukšta, kupina patoso (kaip kūriniją šlovinančiose giesmėse ir himnuose), gili ir tyli. Svarbiųjų jungčių kūrinys – Adomo Mickevičiaus, Simono Daukanto atgarsiai, ir jau pasigirstantis jauno Maironio balsas. Tekstas, kuris sutelkia ir atveria: ir mes, kurie skaitome „Anykščių šilelį“ po pusantro šimto metų, jau esame jame, jo koduose, šifruose. Kūrinys, kuris rašo tūkstantmetę Lietuvą, jos erdvėlaikį, pajustą vienu momentu“.

Prano Lapės iliustracija 1961 m. „Anykščių šilelio“ leidime

Poemos sukūrimo 150-ųjų metų jubiliejaus leidinyje publikuojamos dailininko Prano Lapės iliustracijos, kurios buvo sukurtos JAV ir ten išspausdintos „Anykščių šilelio“ 100-ųjų metų sukakčiai skirtame leidinyje (Niujorkas, 1961 m.). Šių iliustracijų modernumas ir išskirtinumas „Anykščių šilelio“ iliustravimo tradicijoje įtaigiai aptariamas dabar išleistame leidinyje – menotyrininkės dr. Nijolės Tumėnienės straipsnyje „Anykščių šilelis“ Prano Lapės interpretacijoje“. Jos nuomone, „poemą dailininkas perskaitė originaliai, nes sugebėjo įsigilinti į poeto potekstes ir metaforas.“

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejaus ir „Petro ofseto“ išleistas unikalus A. Baranausko „Anykščių šilelio“ leidinys ne tik dėl dailininko Prano Lapės vertingų iliustracijų, bet ir tuo, kad poema dabarties skaitytojui ir klausytojui pateikta dviem pavidalais: ir bendrinės kalbos tekstu, ir tarmiškąjį poemos variantą perteikiančiu dainuojamu įrašu (knyga su CD). Paties A. Baranausko sukurtą ir gimtojo miestelio giesmininkėms Kairytėms perduotą „Anykščių šilelio“ melodiją gieda anykštėnių moterų trio: Emilija Petrokienė (1927–1995), Jonė Marciukienė (1926–2003), Sofija Pakalnienė (g. 1924).
Poemos sukūrimo 150-ųjų metų sukakties renginyje dalyvausiantis Anykščių senųjų giesmių ir dainų ansamblis (vadovė Violeta Juciuvienė) pristatys autentiškąją poeto kūrinių atlikimo tradiciją, klausytojams atlikdamas ne tik poemos fragmentus, bet ir supažindindamas su kitomis A. Baranausko dainomis ir giesmėmis.
Vakare bus galima įsigyti jubiliejinį poemos leidinį.

 

 
Prano Lapės iliustracija 1961 m. „Anykščių šilelio“ leidime

Informaciją apie renginį ir jame pristatomą leidinį teikia A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko muziejaus direktorius Antanas Verbickas (tel. (8 381) 58 015; 8 612 81067).

Žurnalistams spausdinimui įdėtos knygos viršelio ir kitos P. Lapės iliustracijų nuotraukos yra LDM svetainės www.ldm.lt skyrelyje „Žiniasklaidai“.

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.10.25