Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią
 
Adresas: Arsenalo g. 3A, LT-01100, Vilnius. Tel. (8-5) 212 18 13. El. paštas: tdm@takas.lt 
 
Informacinis pranešimas [2009 07 01]

SPAUDOS KONFERENCIJOJE – TRIJŲ LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO
PROGRAMOS TARPTAUTINIŲ PARODŲ PRISTATYMAS

Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilniaus dailės akademija liepos 3 d., penktadienį, 11 val. kviečia į Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A) rengiamą spaudos konferenciją, kurioje bus pristatytos trys unikalios tarptautinės Lietuvos tūkstantmečio programos parodos: „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose“, “Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos“ ir „Baltų menas“. Spaudos konferencijoje dalyvaus parodas rengiančių institucijų vadovai: Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Vidas Grigoraitis ir jo pavaduotojas Viktoras Domarkas, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas, Vilniaus dailės akademijos rektorius prof. dr. Adomas Butrimas bei kiti parodų kuratoriai, koordinatoriai iš šių institucijų.


Liepos 5 dieną, sekmadienį, 11.00 val. tris Lietuvos tūkstantmečio tarptautines parodas atidarys Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo valstybinės komisijos pirmininkas.

17 val. parodos „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose“, “Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos“ ir 18 val. „Baltų menas“ bus pristatomos Lietuvos kultūros, mokslo ir meno visuomenei. 18.30 val. įvyks senosios muzikos koncertas „Tempesta di dolcezza“, kurio metu bus atliekamos itališkos arijos ir instrumentinės kanconos, skambėjusios Abiejų Tautų Respublikos valdovų dvare.

Lietuvos tūkstantmečio tarptautinė paroda
„LIETUVA SENUOSIUOSE ISTORIJOS ŠALTINIUOSE“

1569 m. Liublino unijos aktas (iš Varšuvos vyriausiojo senųjų aktų archyvo rinkinių)., sujungęs Lenkijos Karalystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę į federacinę valstybę – Abiejų Tautų Respubliką

Tarptautinė parodos „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose“ ekspozicijai buvo atrinkti unikalūs dokumentai, atspindintys Lietuvos valstybės ir visuomenės ištiso tūkstantmečio raidą – nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo 1009 m. Kvedlinburgo analuose iki Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir integracijos į NATO ir Europos Sąjungą. Vertingiausi parodos eksponatai – Kvedlinburgo analai, Mindaugo, Gedimino ir kitų Lietuvos valdovų raštai, Krėvos sutarties ir Liublino unijos aktai, Abiejų Tautų Respublikos padalijimų, tautinio atgimimo dokumentai, 1991 m. kovo 11 d. aktas, seniausi žinomi žemėlapiai, kiti leidiniai.

Per 200 ekspozicijai atrinktų dokumentų ar jų faksimilių Lietuvoje bus eksponuojami pirmą kartą – parodos laikotarpiui jie atvežti iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Vokietijos, Švedijos, Austrijos, Vatikano ir kitų šalių archyvų ar bibliotekų; kiti parodoje eksponuojami dokumentai buvo atrinkti iš gausių Lietuvos archyvų, bibliotekų ir muziejų fondų.

Parodoje ne tik išryškinami svarbiausi Lietuvos istorijos momentai, bet ir atskleidžiami tradiciniai istoriniai regioniniai bei visos Europos politiniai, diplomatiniai, kultūriniai ryšiai.

Paroda Taikomosios dailės muziejuje veiks iki 2010 m. balandžio 18 d.

Rengėjai – Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos dailės muziejus.

Kuratoriai – Viktoras Domarkas, Ūllė Damasickienė, Irma Dagė, Alfonsas Tamulynas (departamentas), Birutė Verbiejūtė, dr. Vydas Dolinskas (valdovų rūmai).

Išsamesnę informaciją teikia Viktoras Domarkas (tel. 8 687 81771).
Informacija internete – www.valdovurumai.lt; www.archyvai.lt; www.ldm.lt

Lietuvos tūkstantmečio tarptautinė paroda
„VAVELIS VILNIUJE. NUO JOGAILAIČIŲ IKI ABIEJŲ TAUTŲ RESPUBLIKOS PABAIGOS“

Gobelenas su Lenkijos ir Lietuvos herbais bei deive Viktorija. Vavelio karališkoji pilis

Lietuvos tūkstantmečio programos paroda „Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos“ buvo sumanyta kaip inauguracinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų paroda, tačiau atkurtų rūmų nespėjus įrengti, ji perkelta į kitą Vilniaus Žemutinės pilies paminklinį pastatą – Senojo arsenalo rūmus, kuriuose įsikūręs Lietuvos dailės muziejaus padalinys – Taikomosios dailės muziejus.

Išskirtinė paroda pristato Valdovų rūmų rezidencijos dvynės – Krokuvos Vavelio karališkosios pilies istorinį, kultūrinį, meninį paveldą. Bendri Lietuvos ir Lenkijos valdovai, tie patys menininkai kūrė Krokuvos ir Vilniaus rezidencijas, kurios pergyveno panašų klestėjimo ir sunykimo likimą. Parodos chronologija apima XIV–XVIII a., ir pristato Vavelio pilies raidą, jos šeimininkus nuo pirmųjų Gediminaičių-Jogailaičių valdovų iki Abiejų Tautų Respublikos žlugimo. Vavelio istorija, rezidencijos reikšmė, ryšiai su Vilniaus rūmais, šiandienos rinkiniai pristatomi daugiau nei 100 autentiškų eksponatų, mažosios architektūros ir plastikos liejinių, fotografijų. Vertingiausi parodos eksponatai – tai visame pasaulyje garsios Žygimanto Augusto gobelenų kolekcijos audiniai, kurie XVI–XVII a. yra puošę ir Vilniaus rūmus. Parodoje taip pat galima pamatyti Lietuvos ir Lenkijos valdovų, didikų portretų rinkinį, medalių kolekciją, lobyno vertybes, koklius, šarvus, įvairius radinius ir kitus taikomosios dailės kūrinius bei unikalias lituanistines vertybes.

Vavelio karališkosios pilies – Valstybinių meno rinkinių vertybių kolekcija papildyta Krokuvos Jogailos universiteto muziejaus bei Varšuvos valstybinio archeologijos muziejaus eksponatais.

Paroda Taikomosios dailės muziejuje veiks iki spalio 4 d.

Rengėjai: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vavelio karališkoji pilis (Valstybiniai meno rinkiniai (Lenkija, Krokuva), Lietuvos dailės muziejus.

Kuratoriai: dr. Vydas Dolinskas, Marijus Uzorka (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai); Kazimierz Kuczman, Dorota Gabryś (Vavelio karališkoji pilis); Romualdas Budrys, Mindaugas Šapoka (Lietuvos dailės muziejus).

Išsamesnę informaciją teikia dr. Vydas Dolinskas (tel. 8 615 21939).
Informacija internete – www.valdovurumai.lt; www.ldm.lt; www.wawel.krakow.pl

Lietuvos tūkstantmečio tarptautinė paroda
„BALTŲ MENAS“

Pasaginė segė gyvūniniais galais iš Stakliškių lobio. Sidabras, mineralai. Lietuvos nacionalinis muziejus. S. Butrimienės fotografija.

Parodoje pristatoma daugiau kaip 700 baltų meno pavyzdžių – smeigtukų, segių, sagų, karolių iš metalo, gintaro, žalvario, kaulo, rago, prabangių LDK diduomenės papuošalų. Taip pat daugiau nei 50 būdingiausių, didžiausios meninės vertės senųjų graviūrų, šiuolaikinių piešinių, skulptūrų, grafikos ir tapybos darbų. Eksponatai trapūs ir neįkainojami. Jie surinkti Vilniuje partnerių iš 25 Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Vokietijos muziejų dėka.

Šalia senųjų dirbinių lankytojai pamatys šiandienos menininkų kūrinius, interpretuojančius baltiškąją kultūrą, jos ženklus: grafikos, skulptūros darbus, tarpdisciplininio meno kūrinius, performansus.

Specialiai parodai „Baltų menas“ profesionalūs menininkai gamino išskirtines gražiausių baltiškų papuošalų kopijas ir interpretacijas, kurias bus galima įsigyti jau nuo parodos atidarymo dienos. Dizaineriai pasiūlys palaidinių, rankinių, dėlionių, liniuočių vaikams bei kitų originalių kasdienai tinkamų dirbinių, sukurtų interpretuojant baltų meninį palikimą.

Parodą taip pat lydi išsamus mokslinis katalogas bei vadovas po „Baltų meno“ ekspoziciją lietuvių ir anglų kalbomis.

Paroda Taikomosios dailės muziejuje veiks iki 2010 m. balandžio 18 d.

Rengėjai – Vilniaus dailės akademija, UAB „Elektroninės leidybos namai“, Lietuvos dailės muziejus.

Kuratoriai – prof. dr. Adomas Butrimas (Vilniaus dailės akademija), dr. Marius Iršėnas (Vilniaus dailės akademija), dr. Vaida Ščiglienė (Vilniaus dailės akademija), Baiba Vaska (Latvijos nacionalinis istorijos muziejus), dr. Anna Bitner-Wróblewska (Varšuvos archeologijos muziejus), dr. Rasa Banytė-Rowel (Lietuvos istorijos institutas), dr. Anete Karlsone (Latvijos istorijos institutas).

Išsamesnę informaciją teikia prof. dr. Adomas Butrimas (tel. 8 698 12801).
Informacija internete – www.baltumenas.lt; www.vda.lt; www.ldm.lt

Apie Taikomosios dailės muziejaus darbo laiką, bilietų kainas, ekskursijų aptarnavimą, leidinius, parodas lydinčius renginius ir pan. informuoja www.ldm.lt. Telefonas pasiteiravimui – 212 1813.

Parodas parengusių institucijų atstovai spaudai:

Irma Dagė (Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)
Tel. 2652313; El. p. i.dage@archyvai.lt

Liucija Armonaitė (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai)
Tel. 261 0023; El. p. l.armonaite@valdovurumai.lt

Dileta Isodaitė – Nenėnė (Vilniaus dailės akademija)
Tel. 8 672 04732; El.p. dileta.isodaite@vda.lt

Lina Paukštienė (Lietuvos dailės muziejus)
Tel. 262 18 83, 8 682 45 300; El. p. lina.paukstiene@ldm.lt

Žurnalistams spausdinimui įdėtos parodose rodomų vertybių nuotraukos LDM svetainės www.ldm.lt skyrelyje „Iliustracijos“ (nuoroda meniu juostoje ŽINIASKLAIDAI).

Lietuvos dailės muziejaus
Ryšių su visuomene centras
Tel. 262 18 83, 8 682 45 300

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.10.25