Prano Domšaičio galerijos meno pažinimo centras

RespublikiniO moksleivių meninių projektų konkurso „Knyga“
 (
2005 m. konkurso tema:
„Objektas: balta-raudona“)
parodos fragmentai. I dalis

Prano Domšaičio galerija
2005 m. gegužės 6 d. – birželio 30 d.

     
     

Dalios Sirgedaitės ir Danutės Mukienės nuotraukos

II dalis

Prano Domšaičio galerijos meno pažinimo centras

 

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas.
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.10.25