LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS EDUKACINĖ VEIKLA 2001 METAIS

Meno pažinimo centras

Meno pažinimo centras 2001 m. parengė 14 edukacinių temų Vilniaus paveikslų galerijos ir Radvilų rūmų ekspozicijoms, dalyvavo akcijoje „Atverkime duris moksleiviams“.

Pravesti 103 edukaciniai užsiėmimai. Juose dalyvavo 1781 lankytojai:

 • Vilniaus paveikslų galerijoje - 1079 lankytojai, 62 užsiėmimai.

 • Radvilų rūmuose - 702 lankytojai, 41 užsiėmimas.

Vilniaus paveikslų galerijoje

 • Edukacinės parodos „Prie M. K. Čiurlionio aukuro“ programos: „Saulės kelio ženklai“ (S. Blažiūnaitė), „Tarp garsų ir spalvų“, „Nežemiškas pasaulis“ (R. Katiliūtė);

 • Ekspozicijos „XVI-XX a. Lietuvos dailė“ edukacinės programos „Dailės pamoka muziejuje“ temos: „Portretas“, „Peizažas“ (R. Katiliūtė), „Miniatiūra“, „Kostiumo istorija“ (S. Blažiūnaitė);

 • Vieno paveikslo edukacinės parodos „B. Rusecko „Švč. M. Marijos ėmimas į dangų“ programos: „Paveikslo kūrimo momentai (R. Katiliūtė), „Paveikslo tyrinėjimas ir restauravimas“.

Radvilų rūmuose:

 • Parodos „Senųjų interjerų meniniai baldai“ edukacinės programos „Migruojantys medžio kūriniai“ temos: „Ornamentas baldų puošyboje“, „Interjeras“ (S. Blažiūnaitė),“Senųjų baldų istorijos“, „Įsižiūrėkime atidžiau“ (N. Jarockienė);

 • „Pasivaikščiojimas po Radvilų rūmus“ (A. Stasiulevič- ienė);

 • „Popieriaus gamyba“ (S. Blažiūnaitė, N. Jarockienė).

Taikomosios dailės muziejuje:

Pravesti 175 edukaciniai užsiėmimai, dalyvavo 3380 moksleiviai.

Meno pažinimo centro ir parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“informacijos centro darbuotojai vedė 2000 m. parengtų edukacinių užsiėmimų moksleiviams ciklą šiomis temomis: „Amžių virsmas“, „Krikščioniškieji simboliai“, „Bibliniai siužetai“, „Knygos gimimas“, „Lobiai ir lobynai“, „Istorinis pasakojimas. Metraščiai“, „Lietuvos karalius Mindaugas“, „Gedimino laiškai“, „Mano angelas sargas“, „Katedra ir jos lobynas“, „Pasivaikščiojimas po Žemutinės pilies teritoriją“, „Liturginiai rūbai“, „Gobelenai“.

Prano Domšaičio galerijos edukacinės programos:

Dailės pažinimo centre iš viso pravesti 97 edukaciniai užsiėmimai, dalyvavo 2148 moksleiviai.

Edukaciniai projektai
 • „Mano Egiptas” su Klaipėdos m.  jaunimo centro vaikų dailės studija  „Varsa”, „Vydūno” pagrindinės mokyklos dailės klasėmis.

Parengtos edukacinės programos naujoms ekspozicijoms ir parodoms:

 • Parodoje „Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė“: „Siūlų menas“, „Molio šalis“, „Šiuolaikinė lietuvių taikomoji dailė“, „Šiuolaikinė tekstilė“, „Taip„ arba „Ne„ (V. Gedvilaitė), „Gyvūnų istorijos“ (J. Jerochina), „Gobeleno dirbtuvė“ (V. Gedvilaitė, J. Jerochina). Kartu su Laikrodžių muziejumi paruoštas bendras edukacinis projektas „Senoji ir naujoji taikomoji dailė“;

 • Užsiėmimų ciklas „Jaunieji Prano Domšaičio kūrybos tyrinėtojai“: „Ekspedicija Prano Domšaičio keliais“ ( S. Želnytė), „Šventojo rašto istorijos P. Domšaičio paveiksluose“ (I. Lysenkienė), „Tapytojas ekspresionistas Pranas Domšaitis“ (V. Gedvilaitė)
  užsiėmimų ciklas „Pamatyti ir išreikšti“: „Gėlės pagal Praną Domšaitį“ (S.Želnytė), „Surask dingusį paveikslą“ (J. Jerochina), „Gentis susirinko…“ (S. Želnytė, J. Jerochina), „Po Europos ir Afrikos dangumi“ (V. Gedvilaitė).

 • Parodos „Lietuvos dailė 1920-1940“ edukacinės programos pristatytos miesto mokyklų vadovams (2001 03 28);

 • Edukacinės programos pristatytos penkiuose dailės mokytojų seminaruose (Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykloje - 05.18-20, Kretingos dailės mokykloje - 09.28, Mažeikių muziejuje - 10.16, Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje - 10.27, Klaipėdos vaikų dailės mokykloje - 10.18).

 • Seminaras, skirtas trečiai programos pakopai - parodos „Lietuvių dailė 1920-1940“ aptarimas ( A. Bliujienė, V. Gedvilaitė, 05.08).

Laikrodžių muziejaus edukacinė veikla.

Pravesta 60 edukacinių užsiėmimų. Juose dalyvavo 1051 lankytojas.

 • Buvo parengtos ir vedamos edukacinės paskaitos-pamokos: „Saulės laikrodžių atsiradimas ir paplitimas Lietuvoje. Saulės laikrodžiai parkuose“, „Vasaros, žiemos saulėgrįžos. Rudens, pavasario lygiadieniai. Dangaus kūnai ir reiškiniai lietuvių mįslėse ir patarlėse“, „Biologinis laikrodis. Gėlių laikrodis“ (D. Menkutė); „Laikrodis - taikomojo meno dalis. Įvairių stilių raida laikrodžių korpusų apdailoje“, „Rytų civilizacijų - Egipto ir Babilono - laiko skaičiavimo prietaisai“, „Išmokime skaičiuoti ir branginti laiką“ (G. Kazonienė).

LDM informacija

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas. 2003
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.10.25