KūrėjaiĮ pradžiąEN

Valentinas Vankavičius
(1800–1842)

Tapytojas. Mokėsi Polocko akademijoje pas architektūros ir piešimo profesorių Jokūbą Pierlingą. Nuo 1818 m. studijavo Vilniaus universitete pas Joną Rustemą ir Juozapą Saundersą. Dalyvavo 1820 m. dailės parodose Vilniuje, pelnė pirmą premiją už paveikslą „Filokletas su Neoptolemu Lemnoso saloje“.
1824–1829 m. universiteto lėšomis studijavo Peterburgo dailės akademijoje. 1828 m. akademijos parodoje eksponavo portretą „Adomas Mickevičius ant Ajudago uolos“, sulaukusį didelio pasisekimo. Nuo 1829 m. gyveno gimtajame Slepiankos dvarelyje netoli Minsko. Dažnai lankydavosi Vilniuje. Nuo 1830 m. artimai bendravo su mistiku Andriejumi Taujanskiu. Apie 1840 m. išvyko studijuoti į užsienį, kopijavo paveikslus Drezdeno ir Miuncheno dailės galerijose. 1841 m. nuvyko į Paryžių, kur apsigyveno Adomo Mickevičiaus name. Paryžiuje aktyviai dalyvavo taujanskininkų veikloje. Mirė Paryžiuje.

Tapė daugiausiai portretus, portretines miniatiūras. Yra sukūręs alegorinių kompozicijų.