KūrėjaiĮ pradžiąEN

Biografija

1762 m. gimė Konstantinopolyje (Stambule), krikščionių apgyventame Peros priemiestyje, graiko (ar armėno) pirklio ir prancūzės šeimoje.

Apie 1774 m. buvo paimtas į kunigaikščio Adomo Kazimiero Čartoriskio dvarą Varšuvoje, mokėsi dailės pas kunigaikščio vaikų piešimo mokytoją Žaną Pjerą Norbleną (Jean-Pierre Norblin, 1745–1830).

1784–1790 m. buvo A. K. Čartoriskio dukters Marijos Čartoriskos ir jos vyro Liudviko Viurtembergo (Ludwig von Württemberg) rūmų dailininkas Treptau (Pomeranija, tuomet priklaususi Prūsijos karalystei, dab. Trzebiatów, Lenkija), lydėjo kunigaikščius kelionėse į Berlyną. Prūsijos sostinėje studijavo piešimą ir tapybą. 1788 m. Berlyne buvo priimtas į masonų ložę.

1790 m. grįžo į Varšuvą, tęsė dailės studijas pas Ž. P. Norbleną, lankė Marčelo Bačarelio (Marcello Bacciareli, 1731–1818) karališkąją tapybos dirbtuvę („Malarnia Królewska“). Dirbo piešimo mokytoju ir dekoratoriumi įvairiuose Lietuvos dvaruose. Mykolo Kazimiero Oginskio dvare Slonime sukūrė savo pirmąsias teatro dekoracijas.

1793–1798 m. buvo Stanislovo Soltano ir Pranciškos Teofilės Radvilaitės-Soltanienės vaikų piešimo mokytojas ir teatro dailininkas Zieteloje (dab. Baltarusija).

1798 m. buvo paskirtas tapybos profesoriaus Pranciškaus Smuglevičiaus adjunktu Vilniaus universitete, ką tik įsteigtoje Piešimo ir tapybos katedroje. Iki universiteto uždarymo 1832 m. Piešimo ir tapybos katedroje dėstė piešimą, nuo 1819 m. – ir tapybą. 1811 m. buvo patvirtintas ekstraordinariniu, 1821 m. – ordinariniu profesoriumi. 1825 m. gavo nusipelniusio profesoriaus vardą ir pensiją, tačiau dirbo ir toliau. 1828 m. už uolią ilgametę tarnybą jam pareikšta liaudies švietimo ministro Aukščiausioji padėka. 1830 m. apdovanotas Pasižymėjimo ženkleliu ir Šv. Onos 2-ojo laipsnio ordinu.