LIAUDIES MENO RINKINYS


Liaudies taikomoji dailė
Liaudies taikomosios dailės rinkinį sudaro daugiau kaip 8.000 muziejuje saugomų liaudies taikomosios dailės eksponatų.
Pirmiausia tai XIX-XX a. pr. baldai:skrynios, spintos, kėdės, rankšluostinės ir kt. 
Didelę rinkinio dalį sudaro smulkieji medžio dirbiniai. Joje daug moters darbo įrankių: ratukų nytims pakelti, kultuvių, kočėlų, verpsčių, prieverpsčių. 
Reikšmingą rinkinio dalį sudaro indai: puodynės, juodpuodžiai, ąsočiai, lėkštės ir kt. 

Liaudies vaizduojamoji dailė
Šiai muziejaus rinkiniui priklauso XVII-XX a. I pusei priskiriami kryžiai, koplytėlės, grafika, tapyba, medžio skulptūra.
Liaudies skulptoriaus Vinco Svirskio (1835-1916) sukurtų didžiulių kryžių su bareljefinėmis šventųjų figūromis kolekcija (20 vnt.), sukaupta Lietuvos dailės muziejuje, - didžiausia Lietuvoje. 
Itin vertinga šio rinkinio grafikos kolekcijos dalis - raižytojo Aleksandro Vinkaus (1832-1912) kūriniai: "Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motina", "Adomas ir Ieva", "Paskutinis teismas" ir kt. 
Liaudies vaizduojamosios dailės rinkiniui priklauso ir šiuolaikinės (XX a. II pusė) tautodailės kūriniai. Iš jų itin įdomūs ir vertingi liaudies drožėjų Ipolito Užkurnio, Stanislovo Riaubos, Liongino Šepkos bei liaudies tapytojų Petronelės Gerlikienės, Monikos Bičiūnienės, Jadvygos Nalivaikienės kūriniai.
Šiuolaikinę liaudies grafiką muziejuje geriausiai reprezentuoja Romano Krasninkevičiaus medžio raižinių rinkinys, kuris yra didžiausias Lietuvoje.

Liaudies tekstilė
Liaudies tekstilės rinkinyje - daugiau negu 10.000 eksponatų. 
Seniausi rinkinio eksponatai priskiriami XVIII-XIX a. I pusei. Tai daugiausia marškiniai, drobulės, gūnios. 
Muziejuje yra apie 8000 vienetų tradicinių XIX-XX a. I pusės interjero audinių, drabužių ir jų detalių. 
Rinkinyje daugiau negu 2000 vienetų XX a. II pusės liaudies audinių. Tai rankšluoščiai, juostos, prijuostės, marškiniai, skarelės, skaros. 
Iš liaudies audinių didžiausia - juostų kolekcija (1100 vnt.). Šiai muziejaus kolekcijai priklauso 579 prijuostės, 509 skaros ir skarelės, 360 sijonų ir jų audinių, 300 marškinių ir jų detalių.
Rinkinyje yra ir interjero audinių. Saugoma daugiau negu 800 lovatiesių, 685 rankšluosčiai, 633 užvalkalai ir jų audiniai, 278 staltiesės, 119 paklodės.
Skiaučių kolekcijoje - 1302 saugomi eksponatai.


Parengta pagal multimedijos svetainės http://www.ldm.lt skyrių „Rinkiniai”

 

  © Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas. 2001
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.10.24