Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

Kultūros, filosofijos ir meno institutas / Instytut Kultury, Filozofji i Sztuki
Lietuvos dailės muziejus / Litewskie Muzeum Sztuki
 
Tarptautinė mokslinė konferencija / Międzynarodowa konferencja naukowa
„RÖMERIAI LIETUVOJE“ / „ROMEROWIE NA LITWIE“
 
2006 m. rugsėjo 11 d. (pirmadienis) / 11 września 2006 r. (poniedziałek)
Radvilų rūmai, Vilniaus 22, Vilnius / Pałac Radziwiłłów, Vilniaus 22, Wilno
 
2006 m. birželio 13 d. – rugsėjo 17 d. – Edvardo Jono Römerio 200-osioms gimimo
metinėms skirta tarptautinė dailės paroda „Dailininkai Römeriai“ >

2008 m. rugsėjo 8 d. LDM informacinis pranešimas apie konferenciją >

KVIETIMAS–PROGRAMA / ZAPROSZENIE–PROGRAM
 
9. 00  Dalyvių registracija, kava / 9. 00  Rejestracja, kawa
9.30  Konferencijos atidarymas / 9. 30  Otwarcie konferencji
 
9. 40–13.00 Rytinė sesija  / 9. 40–13.00 Sesja poranna
 
9.40  Prof. Jerzy Kłoczowski (Vidurio–Rytų Europos institutas, Liublinas)
Römeriai Lietuvoje XIX a. – XX a. pirmoje pusėje /
9.40  Prof. Jerzy Kłoczowski (Instytut Europy Środkowo–Wschodniej, Lublin)
Romerowie na Litwie w XIX i pierwszej połowie XX wieku
 
10.00 Danuta Kamolowa (Varšuvos nacionalinė biblioteka)
Römerių šeimos archyvas iš Antanašės dvaro Varšuvos nacionalinės bibliotekos rinkiniuose
10.00 Mgr Danuta Kamolowa (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
Archiwum rodzinne Romerów z Antonosza w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie
 
10.30  Habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)
Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853) viešajame ir privačiame gyvenime: iš XIX a. pirmosios pusės bajoro biografijos
10.30 Dr hab. Tamara Bairašauskaitė (Instytut Historii Litwy, Wilno)
Michał Józef Römer (1778–1853) w życiu społecznym i priwatnym: z biografji szlachcica pierwszej połowy XIX w.
 
Kavos pertrauka / Przerwa kawowa
 
11.20 Dr. Jolanta Širkaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Vilnius)
Edvardas Jonas Römeris: tarp dailės ir kasdienybės
11.20 Dr Jolanta Širkaitė (Instytut Kultury, Filozofji i Sztuki, Wilno)
Edward Jan Römer: między sztuką a codziennością
 
11.50 Dalia Tarandaitė (Lietuvos dailės muziejus, Vilnius)
Portreto žanras Alfredo Römerio kūryboje
11.50 Mgr Dalia Tarandaitė (Muzeum Sztuki Litwy, Wilno)
Portret w twórczości artystystycznej Alfreda Römera
 
12.20 Dr. Aušrinė Slavinskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Menų institutas, Kaunas)
Edvardas Matas Römeris – Miuncheno dailės tradicijų puoselėtojas
12.20 Dr Aušrinė Slavinskienė (Instytut Sztuki Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Kowno)
Edward Mateusz Römer – kontynuator tradycji artystycznej szkoły monachijskiej
 
Klausimai–atsakymai, diskusijos / Pytania–odpowiedzi, dyskusja
 
14.30 Popietinė sesija / 14.30 Sesja poobiednia:
 
14.30 Dr. Beata Szubtarska (Šventojo Kryžiaus akademijos filialas Piotrkov Trybunalski)
Tadas Liudvikas Romeris: prisiminimai apie Lietuvą
14.30 Dr Beata Szubtarska (Akademia Świętokrzyska Filia w Piotrkowie Trybunalskim)                                                                                                                                                                             
Tadeusz Ludwik Romer – wspomnienia litewskie
 
15.00 Therese Romer (Kanada)
Giminės ryšiai: Lietuva, Lenkija, Šveicarija
15.00 Mgr Therese Romer (Kanada)
Więzi rodzinne: Litwa, Polska, Szwajcaria
 
15.30 Dr. Jagoda Hernik–Spalińska (Lenkijos MA Meno institutas, Varšuva)
Nemylima. Apie Eleną Römerytę–Ochenkowską
15.30 Dr Jagoda Hernik–Spalińska (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
Niekochana. O Helenie Römer–Ochenkowskiej
 
Kavos pertrauka / Przerwa kawowa
 
16.20 Prof. Mindaugas Maksimaitis (Mykolo Romerio universitetas, Vilnius)
Mykolas Romeris – kovotojas dėl teisinės valstybės idėjos
16.20 Prof. Mindaugas Maksimaitis (Uniwersytet Michała Römera, Wilno)
Michał Römer – bojownik o ideę państwa prawa
 
16.50 Dr. Kristina Miliauskaitė (Mykolo Romerio universitetas, Vilnius)
Mykolo Romerio teisinės valstybės modelis Vakarų teisės tradicijos kontekste
16.50 Dr Kristina Miliauskaitė (Uniwersytet Michała Römera, Wilno)
Model panstwa prawa Michała Römera w kontekście tradycji prawa Europy Zachodniej
 
17.20 Gintaras Šapoka (Mykolo Romerio universitetas, Vilnius)
Mykolas Romeris ir Lietuvos konstitucingumo tradicija
17.20 Mgr Gintaras Šapoka (Uniwersytet Michała Römera, Wilno)
Michał Römer i tradycja konstytucyjna na Litwie
 
Klausimai–atsakymai, pasisakymai, diskusijos / Pytania–odpowiedzi, wypowiedzi, dyskusja 
 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.10.24