Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės kūrinių konkurso
„Lietuvos tūkstantmetis“ paroda

LDM Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22, Vilnius)
2009 m. vasario 13 d. – balandžio 27 d.

Parodos laureatai (iš kairės): Arvydas Ališanka (III premija); Romualdas Kunca (II premija), Vaclovas Krutinis (I premija) – visi trys Miko J. Šileikio premijos laureatai; Juozapas Antanas Gelguda (III premija), Eglė Vertelkaitė (II premija), Saulė Kisarauskienė (I premija) – visi trys Teofilio Petraičio premijos laureatai. Danutės Mukienės nuotrauka

Parodos anotacija

Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmai vėl atveria sales Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso parodai. Tai paskutinė penkių konkursų ciklą vainikuojanti paroda „Lietuvos tūkstantmetis“. Šią, kaip ir ankstesnes ciklo parodas, rengia Lietuvos dailės muziejus ir veikianti JAV, Lemonte, Čiurlionio galerija (The Art Gallery of Čiurlionis, Inc.), kuri ir yra šio konkursų ciklo iniciatorė.

Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmai vėl atveria sales Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso parodai. Tai paskutinė penkių konkursų ciklą vainikuojanti paroda „Lietuvos tūkstantmetis“. Šią, kaip ir ankstesnes ciklo parodas, rengia Lietuvos dailės muziejus ir veikianti JAV, Lemonte, Čiurlionio galerija (The Art Gallery of Čiurlionis, Inc.), kuri ir yra šio konkursų ciklo iniciatorė.

2007 m. rudenį atidarant Radvilų rūmuose trečiąją konkursų ciklo parodą „Lietuvos laikas“, kartu buvo paminėtas ir Čiurlionio galerijos penkiasdešimtasis gimtadienis: ši pirmoji tokio pobūdžio išeivijos kultūrinė institucija 1957 m. spalio 20 d. buvo atidaryta Čikagoje įkurtame lietuvių jėzuitų Jaunimo centre. Ją įsteigė lietuviai dailininkai, pasitraukę iš Lietuvos karui baigiantis, o pokariu iš Vakarų Europos DP stovyklų persikėlę į JAV, kur jau gyveno keletas lietuvių menininkų. Galerijos steigėjai siekė „padėti lietuvių dailininkams ruošti meno parodas ir iš jų atrinkti, įsigyti ir apsaugoti geriausius kūrinius“ ir taip „kaupti Meno kūrinių fondą atstatytai Laisvai Lietuvai“. Nelengva būtų rasti išeivijoje kūrusį lietuvį dailininką, nedalyvavusį grupinėse ar bendrose galerijos parodose, o daugelis menininkų – ne tik iš Čikagos, bet ir iš kitų JAV miestų, Europos, Australijos – joje rengė ir personalines parodas. Čikagos lietuvių visuomenė dosniai aukojo lėšų Lietuvai kaupiamo rinkinio paveikslams pirkti. Po kurio laiko Čikagoje jau veikė dvi Čiurlionio vardu vadinamos galerijos: viena veikė Jaunimo centre, kita (nuo 1975 m.) – Midland Savings banko patalpose.

Ši galerija 1977 m. pradėjo skirti premijas bendrųjų parodų dalyviams, o nuo 1980 m. ėmė teikti ir vardines Miko J. Šileikio bei Teofilio Petraičio premijas, įsteigtas pačių dailininkų. Mikas J. Šileikis (1893–1987), kilęs iš Zarasų krašto, į JAV atvyko 1913 m., baigė Čikagos meno institutą, kūrė portretus ir peizažus, buvo Čiurlionio galerijos signataras, pirmasis jos direktorius, nuolatinis parodų rengėjas, dalyvis ir vertintojas, „Naujienų“ priedo „Meno žinios“ įkūrėjas ir redaktorius, dailės kritikas, rašytojas, vertėjas. Premijų fondą Šileikis įsteigė 1978 m., vėliau fondas papildytas dailininko testamentu paliktomis lėšomis. Lietuvos savanorio, Kauno meno mokyklos auklėtinio, dailės pedagogo, akvarelininko ir tapytojo Teofilio Petraičio (1896–1978) valia jo vardo premija buvo įsteigta po dailininko mirties iš šiai galerijai patikėto jo palikimo.

Kai 1999–2000 m. į Lietuvą buvo parsiųsti Čiurlionio galerijos vardu sukaupti išeivijos dailės rinkiniai, Čiurlionio galerija, Inc., jautėsi galerijos misiją ir jos kūrėjų valią įvykdžiusi, o sukauptą premijų fondą galerijos valdyba nusprendė toliau naudoti išeivijos ir Lietuvos dailininkų kūrybai skatinti: kartu su Lietuvos dailės muziejumi 2005–2009 m. pakaitomis Vilniuje ir Lemonte (galerija į Lemontą persikėlė 2004 m.) surengti penkias konkursines parodas, jų laureatams skirti po tris Miko J. Šileikio premijas (500, 300 ir 200 JAV dolerių) už tapybą ir skulptūrą, taip pat po tris tokio pat dydžio Teofilio Petraičio premijas už akvarelės ir grafikos kūrinius. Konkursų tikslas – gaivinti ir stiprinti mūsų istorinę bei pilietinę savimonę, priminti kultūrinių tradicijų savitumą bei vertę, skatinti jų interpretacijas, prisidėti prie Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo.

Ir Vilniuje, ir Lemonte jau surengta po dvi Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso parodas: 2005 m. vasarą šiuose rūmuose buvo surengta pirmoji konkursinė paroda „Lietuvos kelias“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms metinėms, o 2007  m. čia veikė paroda „Lietuvos laikas“; Lemonte, Lietuvių dailės muziejuje, 2006 m. surengta paroda „Išeivijos kelias“, o pernai rudenį – „Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje“. Čiurlionio galerijos valdyba ne tik skyrė premijas konkursų laureatams, bet ir finansavo visų parodų katalogų leidybą (parodos „Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje“ katalogas rengiamas).

„Lietuvos tūkstantmetis“ – didžiausia konkursų ciklo paroda. Vertinimo komisija ekspozicijai atrinko 127 dailininkų kūrinius. Daugiau kaip pusė menininkų Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso parodose Radvilų rūmuose dalyvauja jau ne pirmą kartą. Jų dalyviai – iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus ir mažesnių miestų. Dešimtyje rūmų salių rodoma apie 230 tapybos, grafikos ir skulptūros kūrinių, sukurtų 2003–2009 m.

Parodos rengėjai sveikina konkurso laureatus ir visus penktosios konkursinės parodos dalyvius.

 Julija Mušinskienė

Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės kūrinių 2009 m.
konkurso „Lietuvos tūkstantmetis“ laureatai

Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvos dailininkų sąjungos susitarimu sudaryta Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės kūrinių konkurso „Lietuvos tūkstantmetis“  vertinimo komisija   (pirmininkė menotyrininkė dr. Nijolė Tumėnienė, nariai:  dailininkai Nijolė Šaltenytė, Valentinas Antanavičius, Gediminas Piekuras ir  Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų konkursų ciklo kuratorė Julija Mušinskienė) skyrė tris Miko J. Šileikio premijas už tapybos ar skulptūros kūrinius: 

pirmąją (500 JAV dolerių) – skulptoriui Vaclovui Krutiniui už skulptūras:  DĖLIONĖ. 2008. Marmuras, 48 x 26 x 18; IŠEINANT. 2008. Bronza, medis, 27 x 26 x 26; NARSTINYS. XIII. 2008. Medis, 75 x 48 x 48;

antrąją (300 JAV dolerių) – dailininkui Romualdui Kuncai už tapybos kūrinius:

GEDIMINO ILGŪNO PORTRETAS. 2006. Drb., al., 73 x 60; ŽIEMOS VAKARAS NIDOJE. 2004. Drb., al. 51 x 90; AUKŠTUTINĖ KALVIŲ GATVĖ. 2006. Kart., akrilas, 55 x 70;

trečiąją (200 JAV dolerių) – skulptoriui Arvydui Ališankai už skulptūras: LIZDEIKA. 2008. Bronza, 70 x 35 x 18; KRŪMAPAUKŠTIS. 2006. Bronza, 50 x 60 x 15; LIZDAS. 2007.  Bronza, 60 x 55 x 16 .

Tris Teofilio Petraičio premijas už akvareles ar grafikos kūrinius:

pirmąją (500 JAV dolerių) – dailininkei Saulei Kisarauskienei už moliotipijas: DVI SĖDINČIOS MOTERYS. 2006. Pop., moliotipija, 70 x 50;  ŽIŪRĖJIMAS PRO LANGĄ. 2008. Pop., moliotipija, 64 x 46; LAIPTAI. 2007. Pop., moliotipija, 65 x 50;

antrąją (300 JAV dolerių) – dailininkei Eglei Vertelkaitei už ofortus:  VILNIAUS GATVĖ. 2008. Ofortas, mišri techn., 20,5 x 193; LAIKAS. 2008. Ofortas, štampas, 20,5 x 192; EPOCHA. ŠOKIS. POETICAL & POLITICAL. I, II, III. 2007. Ofortas, mišri techn., 25 x 190 (trijų dalių matmuo);

trečiąją (200 JAV dolerių) – dailininkui Juozapui  Antanui Gelgudai už akvareles: KARO LOBIAI BALTIJOS DUGNE. 2006. Pop., akv., 71 x 82;  UŽ POLIARINIO RATO (NORVEGIJA). 2007.  Pop., akv., 57 x 70.

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.10.25