Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adresas: Vilniaus g. 22, LT-01119, Vilnius. Tel. (8-5) 262 0981, (8-5) 212 1346. Faksas (8-5) 212 0841.

Susitikimas su JAV lieuvių kultūrininke, meno mecenate Marija Remiene

RADVILŲ RŪMUOSE – SUSITIKIMAS SU JAV LIETUVIŲ KULTŪRININKE, MENO MECENATE MARIJA REMIENE

Informacinis pranešimas [2010 07 16]

Lietuvos dailės muziejus kviečia liepos 21 d., trečiadienį, 17 val. į Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22) rengiamą susitikimą su JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vicepirmininke informacijai, seniausio išeivijos dienraščio „Draugas“ leidybai lėšas telkiančio fondo ilgamete vadove, kultūrininke, 1997–2006 m. JAV LB Kultūros tarybos pirmininke, meno mecenate Marija Remiene. Renginys įvyks išeivijos dailininkų parodos „Dovana Nepriklausomai Lietuvai“ ekspozicijos salėje prie M. Remienės Lietuvai dovanotų ir Lietuvos dailės muziejui perduotų lietuvių dailininkų kūrinių.

JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėja Marija Bareikaitė-Remienė gimė ir užaugo Musninkuose, Ukmergės apskrityje, 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV, studijavo verslo administravimą, 35-erius metus dirbo draudimo kompanijoje ‚,Aetnos“. Išauklėta katalikiška dvasia ir Nepriklausomos Lietuvos idealais, ji visą gyvenimą dirba lietuvybės ir Lietuvos labui. Būdama profesionali ir talentinga vadybininkė, kelis dešimtmečius sėkmingai vadovavo svarbiausių išeivijos institucijų finansavimu besirūpinantiems fondams ir komitetams.

1963 m. tapusi Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų kongregacijos Čikagos rėmėjų grupės vadove, dvidešimt penkerius metus organizavo labdaringus kultūros renginius Putnamo seselių vienuolynui remti, bendravo su išeivijos dailininkais, surengė daug jų kūrybos parodų. 2005 m. M. Remienė padovanojo Lietuvai ir perdavė saugoti Lietuvos dailės muziejui Adomo Galdiko 37 eskizus ir piešinius, 2007 m. – Adomo Galdiko (1893–1969), A. Varno (1879–1979), V. Kasiulio (1918–1995), P. Augiaus (1909–1960) ir kt. dailininkų grafikos ir tapybos kūrinius, 2008 m. – Adomo Galdiko penkto dešimtmečio pradžios piešinių albumą – 55 Lietuvos, daugiausia Žemaitijos, gamtovaizdžius, kurių dauguma eksponuojama išeivijos dailininkų parodoje „Dovana Nepriklausomai Lietuvai“.

1974–1996 m. M. Remienė dirbo Lietuvių fonde, pirmininkavo jo valdybai, tarybai, komisijoms. Ypatingi jos nuopelnai „Draugui“, ilgiausiai, nuo 1909 m., einančiam išeivijos lietuvių dienraščiui: daug metų vadovauja jo leidybai lėšas telkiančiam fondui, yra jo tarybos pirmininkė. Nuo 1995 m. M. Remienė globoja lietuvišką radijo laidą „Margutis“. Beveik šešis dešimtmečius ji darbuojasi JAV lietuvių bendruomenėje, dabar yra Krašto valdybos vicepirmininkė informacijai.

1997–2006 m., būdama JAV LB Kultūros tarybos pirmininke, ji inicijavo ir organizavo šimtus išeivijos kultūrinių renginių, rūpinosi geriausių Lietuvos solistų ir meno kolektyvų gastrolėmis lietuvių kolonijose. 2000 m. Čikagoje įsteigė lietuvių teatro sambūrį „Žaltvykslė“. Vienas svarbiausių M. Remienės nuopelnų – 2000 m. į Lietuvą parvežti M. K. Čiurlionio galerijos rinkiniai, nuo 1957 m. specialiai kaupti Nepriklausomai Lietuvai.

Marija Remienė apdovanota Jono Pauliaus II medaliu „Pro Ecclesia et Pontifice“, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio „Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi“.

Išsamesnę informaciją apie renginį teikia parodos „Dovana Nepriklausomai Lietuvai“ kuratorė Julija Mušinskienė (tel. 212 14 77, mob. 8 600 43115).

LDM Ryšių su visuomene centras

 
 
     
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.10.25