Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adresas: Vilniaus g. 22, LT-01119, Vilnius. Tel. (8-5) 262 0981, (8-5) 212 1346. Faksas (8-5) 212 0841.

SUSITIKIMAS SU JAV LIETUVIŲ KULTŪRININKE, MENO MECENATE MARIJA REMIENE 

2010 m. liepos 21 d. 17 val.

ANOTACIJA

Vytautas Kasiulis. Adomas ir Ieva. Apie 198O. Marijos Remienės dovana Lietuvos dailės muziejui. Fotografas Antanas Lukšėnas.

Susitikimas su Marija Remiene įvyko išeivijos dailininkų parodos „Dovana nepriklausomai Lietuvai“ ekspozicijos salėje prie jos dovanotų kūrinių.

Marija Remienė, nuo 1969 m. organizuodama labdaringus kultūros renginius Putnamo seselių vienuolynui remti, bendravo su išeivijos dailininkais, surengė daug jų kūrybos parodų. 2006–2009 m. ji padovanojo Lietuvai ir perdavė saugoti Lietuvos dailės muziejui apie šimtą Adomo Galdiko, taip pat keletą Adomo Varno, Vytauto Kasiulio, Pauliaus Augiaus ir kt. dailininkų grafikos bei tapybos kūrinių. Dauguma jų eksponuojama išeivijos dailininkų parodoje „Dovana Nepriklausomai Lietuvai“.

Marija Remienė – JAV lietuvių bendruomenės vicepirmininkė, seniausio išeivijos dienraščio „Draugas“ leidybai lėšas telkiančio fondo ilgametė vadovė. 1974–1996 m. ji buvo Lietuvių fondo valdybos, tarybos, komisijų pirmininkė, 1997–2006 m., vadovaudama JAV LB Kultūros tarybai, surengė daugybę išeivijos kultūrinių renginių, Lietuvos solistų ir meno kolektyvų gastrolių JAV, 2000 m. organizavo M. K. Čiurlionio galerijos rinkinių persiuntimą į Lietuvą. M. Remienė apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

 
 
     
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2010.08.03