Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
           
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adresas: Vilniaus g. 24, LT-01402, Vilnius. Tel. (8-5) 262 0981, (8-5) 212 1477.

Dailininkės Ados Peldavičiūtės-Montvydienės
(1907–1967) paroda „Sugrįžusi Ados kūryba“

2013 m. liepos 3 d. – spalio 14 d.

ANOTACIJA
 

Ada Peldavičiūtė-Montvydienė. Augalinė abstrakcija I. Lietuvos dailės muzijejus.
Fotografas Antanas Lukšėnas

Ada Peldavičiūtė buvo tikra portretistė. Jos portretai turėjo ir turi ne tik panašumą, ji sugebėjo žmogų pajausti ir atskleisti jo gelmę. Portretus tapė impulsyviai, bet nei jos spalva, nei formos neišvirto į kokį netvarkingą žaismą. Yra bendra koloritinė ir ritminė jungtis. Svarbiausia portrete yra žmogus.

Dailininkė matė ir gyvenimo sunkumus, ir tragišką žmogaus lemtį, ir tai pavaizdavo savo kūryboje. Jos ekspresionistiniuose paveiksluose meilės filosofija grumiasi su gyvenimo negandom. Tas filosofinis momentas, tas gilesnis tikrovės pajautimas ir išraiškos formų valdymas išskiria ją iš savo laiko lietuvių dailininkų ir padaro ją mielą bei vertingą.

Paulius Jurkus, „Aidai“, 1981.


Ados Peldavičiūtės-Montvydienės kūrybinį palikimą (26 kūrinius) 2013 m. Lietuvos dailės muziejui perdavė Lietuvių Fondas (JAV). Lietuvių Fondas yra padovanojęs Lietuvai Prano Domšaičio kūrybinį palikimą (1989–2006) ir Mstislavo Dobužinskio piešinių kolekciją (2006), perduodamas jas saugoti Lietuvos dailės muziejui.

1962 m. įkurto Lietuvių Fondo pagrindinis tikslas – išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Per penkiasdešimt gyvavimo metų lietuvybei išlaikyti Lietuvių Fondo aukotojai paaukojo beveik 20 mln. dolerių. Įvairiems lietuviškiems projektams LF skyrė daugiau kaip 15 mln. JAV dolerių paramos ir stipendijų. 1990 m. LF skyrė vienkartinę 1 mln. 354 tūkst. dolerių paramą Lietuvos kultūros ir švietimo projektams.

www.lietuviufondas.org


Dalyvauja Lietuvių fondo atstovai:
Tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas, administratorė Jūratė Mereckienė,
valdybos narys ir fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis,
kontrolės komisijos narė ir muziejaus mecenatė Aušrelė Sakalaitė
Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas

 


 

 
 
     
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8881

  Tinklalapis atnaujintas 2013.09.02