PARODA „VITA SANCTI CASIMIRI“
v. Kazimiero gyvenimas)
2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. spalio 10 d.
Rankraščiai, spaudiniai, tapyba, grafika, skulptūra, tekstilė, auksakalystė
Taikomosios dailės muziejus, Arsenalo g. 3A

Virtuali paroda „Parodos "VITA SANCTI CASIMIRI" fragmentai“
I dalis
  II dalis  III dalis  IV dalis  V dalis  VI dalis

Edukacinė programa, skirta parodai „Vita Sancti Casimiri“ (Šv. Kazimiero gyvenimas)

IŠSAMIAI APIE  PARODĄ “VITA SANCTI CASIMIRI” IR 2004–2008 M. TAIKOMOSIOS DAILĖS 
MUZIEJAUS EKSPOZICIJŲ IR PARODŲ RENGIMO STRATEGIJĄ

Fragmentas iš nežinomo XVII a. Lietuvos dailininko paveikslo 
„Šv. Kazimieras tarp angelų“. Antano Lukšėno nuotrauka
 

Parodos pradžios fragmentas

Paroda atidaryta 2004 m. kovo 4 d. Spaudos konferencija, skirta parodos “Vita Sancti Casimiri” (Šv. Kazimiero gyvenimas) ir Taikomosios dailės muziejaus 2004–2008 metais planuojamų surengti ekspozicijų ir parodų strategijos pristatymui įvyko kovo 4 d. 

Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos parengta paroda liudija Šv. Kazimiero gyvenimą istoriniais rankraščiais, retais spaudiniais bei jo gyvenimą įprasminančiais meno kūriniais – tapybos, grafikos, skulptūros, tekstilės, auksakalystės. Parodoje eksponuojama ir unikali tapybos drobė „Šv. Kazimieras tarp angelų“, kurią keletą metų stropiai restauravo muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro ekspertas Balys Pakštas. Paveiksle vaizduojamas karalaitis Kazimieras, gimęs 1458 m. ir gyvenęs vos 25-eris metus. Pasklidus žinioms apie jam besimeldžiančių žmonių patiriamas malones, Romos kardinolų kolegija užvedė karalaičio Kazimiero kanonizavimo bylą. Ją užbaigus, 1602 m. Kazimieras paskelbtas šventuoju ir Lietuvos globėju.
Pasibaigus ilgametei ir sėkmingai parodai „Krikščionybė Lietuvos mene“, Taikomosios dailės muziejus pertvarkomas kitoms ekspozicijoms bei parodoms. Naujoji paroda, primenanti Šv. Kazimiero kanonizavimo 400 metų jubiliejaus šventimą Vilniuje 1604 m., atidaryta Arsenalo antrojo aukšto parodų salėje ir veiks iki metų pabaigos. Lietuvos dailės muziejus, išlaikydamas savo strategiją – toliau aktualinti sakralinį meną – greta šios parodos dar parengs sakralinio liaudies ir profesionaliojo meno ekspozicijas, kurios bus pristatytos vėliau (liepos 5 dienai bus parengtos ir atidarytos naujos Taikomosios dailės muziejaus pirmojo aukšto ekspozicijos).
 

Lietuvos dailės muziejaus Ryšių su visuomene centras. Tel. 2120841;8687 16739

IŠSAMIAI APIE  PARODĄ “VITA SANCTI CASIMIRI” IR 2004–2008 M. TAIKOMOSIOS DAILĖS 
MUZIEJAUS EKSPOZICIJŲ IR PARODŲ RENGIMO STRATEGIJĄ

 Virtuali paroda „Parodos "VITA SANCTI CASIMIRI" fragmentai“
I dalis
  II dalis  III dalis  IV dalis  V dalis  VI dalis

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.09.19