DAILĖS PARODA
„NAUJOS RIBOS. DAILĖ IŠ NAUJŲJŲ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ“
"NEW FRONTIERS. ART FROM NEW EU MEMBER STATES"

Nuo 2004 m. kovo 3 d. iki 2004 m. gegužės 30 d. Airijos nacionalinėje galerijoje, Dubline veikė dailės paroda „Naujos ribos. Dailė iš naujųjų Europos Sąjungos šalių“ ("New Frontiers. Art from New EU Member States"), kurioje pristatyta naujųjų Europos Sąjungos šalių nacionalinė dailė. Parodoje eksponuoti 57 meno kūriniai iš 10 naujųjų ES šalių: Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos. Tai XIX a. pab. - XX a. vid. dailininkų darbų kolekcija. Projekto tikslas – liudyti, kad šių šalių kultūra buvo ir yra bendro Europos paveldo dalis, puoselėjanti tas pačias dvasines vertybes ir turtinanti jį svarbiais lokaliniais aspektais.
Airijos nacionalinė galerija įkurta 1854 metais. Jos rinkinius sudaro Airijos ir kitų Europos šalių dailės kūriniai (tapyba, skulptūra, grafika, piešiniai ir taikomosios dailės kolekcija). Muziejus pelnytai didžiuojasi žymiausio XX a. airių menininko Jacko B. Yeatso darbais, taip pat senųjų meistrų Fra Angelico, Mantegnos, Titiano, Caravaggio, Vermeerio, Rubenso, Rembrandto, El Greco, Velasquezo, Goyos, Gainsborough’o bei XIX ir XX a. dailės korifėjų Monet, Sisley‘aus, Pissaro, Picasso, Nolde‘s ir kitų menininkų šedevrais.
2002 metų pradžioje atidarytas naujasis galerijos priestatas „Tūkstantmečio sparnas“, pastatytas pasitelkus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, išplėtė šio svarbiausio Airijos muziejaus galimybes supažindinti žiūrovus ir su savąja kolekcija, ir svarbiomis užsienio dailės parodomis.
Rengdama „Naujų ribų“ projektą, Airijos nacionalinė galerija kreipėsi į 2004 metų gegužės 1 d. ES narėmis tapsiančių šalių nacionalinius dailės muziejus, kad jie pasiūlytų parodai Dubline kelis ženkliausiai ryšius su europine dailės tradicija atspindinčius dailės kūrinius.
Lietuvos dailės muziejus šiai parodai atrinko 6 žymių lietuvių tapytojų arsininkų tarpukario laikotarpio darbus. Tai – A. Gudaičio „Naujakuriai“ (1933) ir „Žvejų laivai Nidoje“ (1937), A. Samuolio „Moteris su vaiku“ (apie 1930) ir „Baltoji obelis“ (1932) bei V. Vizgirdos „Natiurmortas su liaudies skulptūrėle“ (1935) ir „Kaimo gatvė su koplytėle“ (1939).

V. Vizgirda „Natiurmortas su liaudies skulptūrėle“ (1935)

 

A. Gudaitis „Naujakuriai“ (1933)

 

A. Samuolis. „Baltoji obelis“ (1932)

 

V. Vizgirda. „Kaimo gatvė su koplytėle“ (1939)

 

A. Gudaitis. „Žvejų laivai Nidoje“ (1937)

 

A. Samuolis „Moteris su vaiku“ (apie 1930)

 

Lankydamiesi Vilniuje, Airijos nacionalinės galerijos direktorius Raimondas Keaveney’s ir Parodų skyriaus vadovė Fionnuala Croke susipažino ir su kitų XX a. pirmosios pusės lietuvių dailininkų darbais, domėjosi Vytauto Kairiūkščio, Vlado Eidukevičiaus paveikslais. Buvo aptariama LDM strategija, parenkant šiam projektui arsininkų kūrinius. Kad A. Gudaičio, A. Samuolio ir V. Vizgirdos darbai įsiliejo į jungtinę reprezentacinę naujosios Europos dailės kolekciją, byloja, jog jų drobėse regimas gyvastingas ryšys su tarpukario Europos moderniojo meno lopšio, Paryžiaus mokyklos, tradicija yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir viso kontinento dailės ir kultūros istorijos faktas. Vystantis Lietuvos dailės muziejaus ryšiams su kaimyninių šalių, taip pat su visos Europos ir JAV analogiškomis institucijomis, lietuvių dailės sklaida nuolat plečiasi. Svarbiausia šiame procese – ne tik politinių veiksnių skatinamas bendradarbiavimas, bet ypač profesiniai, intelektualiniai mainai, pozityviai veikiantys Lietuvos kultūros atsivėrimą tarptautinei arenai: meno žinovams ir plačiausiai publikai.
Parodos proga leidžiamas iliustruotas katalogas su įžanginiu Merilendo universiteto (JAV) moderniosios dailės istorijos profesoriaus Steveno A. Mansbacho bei visų parodoje dalyvaujančių šalių dailėtyrininkų straipsniais. Su Lietuvos kolekcija supažindina LDM muziejininkė Aldona Tamonytė.

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.09.19