Tarptautinė paroda „Baltijos šalių sentikių kultūra: ikonos, knygos, bažnytinio giedojimo tradicijos“
Выставка “Культура староверов Балтийских стран: иконопись, книжность, традиции церковного пения”

Taikomosios dailės muziejus (Arsenalo g. 3A, Vilnius, tel. 2628080) 2005 m. kovo 10 d. – birželio 19 d.

Virtuali paroda „Ikonos“

Dalios Tarandaitės nuotraukos
 

Išganytojo veidas, acheiropita (Šlapia barzda)
Спас Нерукотворный (Мокрая брада)
Novgorodo mokykla (?), XVI a. / Новгородская школа (?), XVI в.
Latvijos valstybinis dailės muziejus, Ryga
Государственный художественный музей Латвии, Рига
Šv. Mikalojus Stebukladarys su gyvenimo scenomis
Св. Никола Чудотворец с житием
XVIII a.(?) / XVIII в.(?)
Latvijos istorijos muziejus, Ryga / Латвийский исторический музей, Рига
Deisus (gr. deēsis – meldimas) / Деисусный чин
XVII–XVIII a., Maskva / XVII–XVIII в., Москва
Varmijos ir Mozūrijos muziejus, Olštynas
Mузей Вармии и Мазур, Ольштын
Vladimiro Švč. Dievo Motina / Богоматерь Владимирская
XVIII a. I pusė, Maskva / I половина XVIII в., Москва
Varmijos ir Mozūrijos muziejus, Olštynas
Mузей Вармии и Мазур, Ольштын
Šv. Angelas sargas / Св. Ангел хранитель
XVIII a. II pusė, Maskva / II половина XVIII в., Москва
Varmijos ir Mozūrijos muziejus, Olštynas
Mузей Вармии и Мазур Ольштын
Tichvino Švč. Dievo Motina / Богоматерь Тихвинская
XVIII a. / XVIII в.
Latvijos valstybinis dailės muziejus, Ryg
Государственный художественный музей Латвии, Рига
Šv. Marija Egiptietė / Преподобная Мария Египетская
XVIII a.(?) / XVIII в.(?)
Latvijos istorijos muziejus, Ryga / Латвийский исторический музей, Рига
Šv. Mykolas arkangelas / Св. Михаил архангел
XVIII a. / XVIII в.
Latvijos istorijos muziejus, Ryga / Латвийский исторический музей, Рига
Šv. Paisijus Didysis / Преподобный Паисий Великий
XIX a. / XIX в.
Latvijos valstybinis dailės muziejus, Ryga
Государственный художественный музей Латвии, Рига
Šv. Borisas, šv. Glebas ir šv. Vladimiras / Св. Борис, св. Глеб и св. Владимир
XVIII a. pab.-XIX a. pr. / Кон. XVIII в.-нач. XIX в.
Andriejaus Balyko kolekcija, Vilnius / Собрание Андрея Балыко, Вильнюс
Šv. Jurgis / Св. Георгий
XIX a. / XIX в.
Andriejaus Balyko kolekcija, Vilnius / Собрание Андрея Балыко, Вильнюс
Šv. Mikalojus Stebukladarys / Св. Никола Чудотворец
XIX a. / XIX в.
Daugpilio kraštotyros ir dailės muziejus
Даугавпилсский краеведческий и художественный музей
Nukryžiavimas / Распятие
XVIII a.(?) / XVIII в.(?)
Latvijos istorijos muziejus, Ryga / Латвийский исторический музей, Рига
Šv. Dievo Motina su Kūdikiu / Богоматерь с младенцем
XIX a. / XIX в.
Latvijos valstybinis dailės muziejus, Ryga
Государственный художественный музей Латвии, Рига
Solovkų stebukladariai šv. Zosimas ir šv. Savatijus Соловецкие чудотворцы Зосима и Савватий
XIX a. / XIX в.
Latvijos Valstybinis dailės muziejus, Ryga
Государственный художественный музей Латвии, Рига
Prisikėlimas su šventėmis
Воскресение Христово с праздниками
XIX a. / XIX в.
Latvijos valstybinis dailės muziejus, Ryga
Государственный художественный музей Латвии, Рига
Švč. Trejybė (Senojo Testamento) / Св. Троица (Ветхозаветная)
XIX a., Maskva / XIX в., Москва
Varmijos ir Mozūrijos muziejus, Olštynas
Mузей Вармии и Мазур, Ольштын
Kristus Pantokratorius (Rūsčioji akis) /Господь Вседержитель (Ярое око)
1839 / 1839
Ikonų tapytojas Vasilijus Rybakovas / Иконописец Василий Рыбаков
Lietuvos dailės muziejus / Литовский художественный музей
Įžengimas į Jeruzalę
Вход Господа Нашего Исуса Христа в Иерусалим
XIX a. pab. –XX a. pr. / Конец XIX–начало XX в.
Ikonų tapytojas Gavrijilas Frolovas / Иконописец Гавриил Фролов (1854–1930)
Rezeknės sentikių bendruomenė
Резекненская Кладбищенская старообрядческая община
Švč. Dievo Motinos gimimas
Рождество Пресвятые Богородицы
XIX a. pab.–XX a. pr. / Конец XIX в.–начало XX в.
Ikonų tapytojas Gavrijilas Frolovas / Иконописец Гавриил Фролов (1854–1930)
Rezeknės sentikių bendruomenė
Резекненская Кладбищенская старообрядческая община
Šv. Petras ir šv. Paulius / Святые Петр и Павел
Ikonų tapytojas Nikolajus Portnovas / Иконописец Николай Портнов (*1958)
Daugpilio 1-oji (Novostrojensko) sentikių bendruomenė
1-ая Даугавпилсская (Новостроенская) старообядческая община
Tavimi džiaugiasi visa džiūgaujanti kūrinija
О тебе радуется обрадованная всякая тварь
XIX a. pab.–XX a. pr. / Конец XIX в.–начало XX в.
Ikonų tapytojas Gavrijilas Frolovas / Иконописец Гавриил Фролов (1854–1930)
Rezeknės sentikių bendruomenė
Резекненская кладбищенская старообрядческая община
Apreiškimas Švč. Dievo Motinai
Благовещание Пресвятыя Богородицы
XIX a. pab.–XX a. pr. / Конец XIX в.–начало XX в.
Ikonų tapytojas Gavrijilas Frolovas (1854–1930)
Иконописец Гавриил Фролов (1854–1930)
Rezeknės sentikių bendruomenė
Резекненская кладбищенская старообрядческая община
Viešpats Visavaldis / Господь Вседержитель
Ikonų tapytojas Ivanas Michailovas / Иконописец Иван Михайлов (1893–1993)
Vilniaus sentikių bendruomenė / Вильнюсская старообрядческая община
Švč. Dievo Motina Hodegetrija / Богоматерь Одигитрия
XX a. II pusė, Vilnius / II половина XX в., Вильнюс
Ikonų tapytojas Ivanas Michailovas / Иконописец Иван Михайлов (1893–1993)
Lietuvos dailės muziejus / Литовский художественный музей

Šventasis protėvis Adomas / Св. Праотец Адам
XIX a. pab.-XX a. pr. / Конец XIX в.–начaло XX в.
Ikonų tapytojas Gavrijilas Frolovas/ Иконописец Гавриил Фролов (1854–1930)
Rezeknės sentikių bendruomenė
Резекненская кладбищенская старообрядческая община

 

Apreiškimas Švč. Dievo Motinai / Благовещание Пресвятыя Богородицы. 2005
Ikonų tapytojas Georgijus Jakovlevas / Иконописец Георгий Яковлев (*1960)
Georgijaus Jakovlevo nuosavybė / Собственность Георгия Яковлева
Viršuje – Kristaus Prisikėlimas / Воскресение Христово. 1997
Ikonų tapytojas Georgijus Jakovlevas / Иконописец Георгий Яковлев (*1960)
Vilniaus sentikių bendruomenė / Вильнюсская старообрядческая община.
Apačioje
– Nesudegantis krūmas / Неопалимая КупинаXIX a. pab.–XX a. pr. / Конец XIX в.–начало XX Ikonų tapytojas Gavrijilas Frolovas / Иконописец Гавриил Фролов (1854–1930) Rezeknės sentikių bendruomenė.
Резекненская
. / Кладбищенская старообрядческая община
Švč. Dievo Motinos Globa / Покров Пресвятой Богородицы.2001 /  Ikonų tapytojas Georgijus Jakovlevas / Иконописец Георгий Яковлев (*1960) / 
Vilniaus sentikių bendruomenė / Вильнюсская старообрядческая община
Šv. Mikalojus / Святитель Никола
1985 / 1985
Ikonų tapytojas Nikolajus Portnovas / Иконописец Николай Портнов (*1958)
Autoriaus nuosavybė / Собственность автора

 


I k o n o s

Sentikių kultūroje ikonos yra svarbiausias garbinimo objektas. Tai ne tiesiog šventojo portretinis atvaizdas arba Šventosios istorijos iliustracija. Ikona – šventas atvaizdas, tarpininkas tarp aukštųjų ir žemųjų sferų, dieviškasis apsireiškimas, išreikštas linijomis ir spalvomis, teologija išdėstyta vaizdiniais, įkūnyta malda.
Žodis ikona kilęs iš graikų eikōn – vaizdas, atvaizdas. Ikonų tapymo menas turi gilias šaknis [tradicijas]. Ikonų garbinimas paremtas Nikėjos Visuotinio Bažnyčios Susirinkimo (787 m.) nutarimu, kuriame buvo pateiktas teologinis ikonų pagrindimas, pažymint, kad per Dievo įsikūnijimą žmonės galėjo Jėzaus Kristaus asmenyje pamatyti patį Dievą.
Ikonos Rusijoje tapo plačiau žinomos po 988 m. krikšto, o jų tapyba suklestėjo XV–XVI a. kuriant Teofanui Graikui, Andriejui Rubliovui, Dionisijui.
Ikona tapoma ant lentos, kuri padengiama audiniu (pavoloka), o po to gruntu (levkasu). Tapymui naudojama tempera – mineraliniai dažai, sumaišyti su kiaušinio tryniu. Nutapyta ikona padengiama pokostu (olifa), kuris gerai išryškina spalvas ir puikiai apsaugo ikoną nuo fizinio poveikio. Ikonoms dažniausiai buvo naudojamos gerai parinktos išdžiovintos lentos iš liepos, eglės, alksnio ir kipariso. Kad ikona nesideformuotų, į nugarinę ikonos pusę įpjaudavo skersinius tašelius. Priekinė pusė, neliečiant pakraščių, būdavo pagilinama, išskobiama (arka), ir tie aukštesni pakraščiai buvo tarsi rėmai. Lygi ikona atsirado tik XIV a. Ant nušlifuoto grunto tapydavo piešinį pagal atliktą pieštuku pavyzdį, kontūrus pažymėdami juodais dažais arba instrumentu. Kitas ikonos gamybos etapas – auksavimas, ikonos fono ir nimbo dengimas auksu arba sidabru. Po to buvo tapomas atvaizdas.
Ikonoje nesiekiama individualios išraiškos, ikonų tapytojas dažniausiai likdavo nežinomas. Svarbiausia buvo tiksliai laikytis kanonų, kurie užfiksuoti pavyzdiniuose atvaizduose. Ikonoms būdingas pabrėžtas atvaizdo sąlyginumas, atvirkštinė perspektyva (daikto lygiagrečių kraštinių projekcinių linijų susikirtimo taškas yra ne paveikslo gilumoje, o žiūrinčiame į ikoną žmoguje – tokiu būdu išreiškiama dangiškojo pasaulio išsiliejimo į žemiškąjį pasaulį idėja), išorinio šviesos šaltinio nebuvimas: šviesa sklinda iš veidų ir figūrų, simbolinė šviesos funkcija (mėlyna – dangiškojo pasaulio spalva, auksas – šventumo simbolis, raudona – Kristaus aukos arba karališko orumo).
Rusiška ikona tradiciniu pavidalu išliko visų pirmą sentikių aplinkoje. Sentikiai saugojo senąsias nepaliestas naujovių ikonas, vertino ir palaikė savito jų grožio suvokimą.
Ikonos, sustatytos tam tikra tvarka keliomis eilėmis (rangais) rytinėje šventovės dalyje, sudaro ikonostasą – dangiškojo pasaulio atvaizdą. Pats svarbiausias rangas – meldimo, Kristaus meldimas atliekamas Bažnyčios. Centrinė šio rango ikona – Galingasis Išganytojas, arba Viešpats Visavaldis. Antras – šventinis – rangas yra skirtas Naujojo Testamento įvykiams nuo Dievo motinos gimimo iki Kryžiaus pastatymo. Virš meldimo ir šventinių rangų yra pranašų rangas – Bažnyčios, per pranašus skelbiančios Kristų, atvaizdas.
 Virš šio rango gali būti protėvių rangas (nuo Adomo iki Mozės). – Senojo Testamento Bažnyčios atvaizdas. Ikonos išdėstytos ne tik ikonostase, bet ir visoje šventovės erdvėje.
Kiekvienuose sentikių namuose būtinai yra vieta maldai, kurioje įrengiamas mažas ikonostasas. Jis gali būti sudarytas iš kelių arba vienos ikonos. Priešais ikonas dega lempelės (lampados) ir vaškinės žvakės.
Ikonos paskirtis – parodyti dvasinio pasaulio tikrumą. Ikona suvokiama keliais lygmenimis:
 • tiesioginiu, kai matomas konkretus atvaizdas;
 • simboliniu, perteikiančiu teologinį konkrečios ikonografijos turinį;
 • didaktiniu, rodančiu šventumo pavyzdį;
 • bendravimo su Pirmavaizdžiu malda.
 • Pavyzdžiui, pirmame vienos labiausiai paplitusių ikonų – Vladimiro Dievo Motinos – suvokimo lygmenyje mes pastebime, kad tai Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdas. Norint suvokti antrą lygmenį, reikia žinoti atskirų ikonos elementų simboliką: pavyzdžiui, nimbas – šventumo ir pripildymo Dieviškosios šlovės atspindžiu simbolis, Dievo Motinos ir Kūdikio veidų susilietimas – dangiškojo ir žemiškojo susijungimas, pati Dievo Motina – Jėzaus Bažnyčios simbolis. Trečiame ikonos suvokimo lygmenyje perduodamas žinojimas, kad einančiam Viešpaties keliais žmogui yra galimas neaprėpiamų dvasinių aukštumų pasiekimas. Ketvirtas lygmuo atsiveria ne kiekvienam, tai priklauso nuo žiūrinčio į ikoną žmogaus dvasinio lygio.
  Dvasinė tradicija praeityje nebuvo nutrūkusi, kiekvienas tikintysis, žiūrėdamas į ikoną, suprato jos simboliką. Šventi psalmių ir maldų žodžiai jungdavosi jo sąmonėje su regimais vaizdais ir virsdavo lydiniu, vadinamu meldimu.
  Baltijos šalių stačiatikiai rūpestingai saugojo ikonas, išvežtas iš įvairių Rusijos sričių pradedant XVII a., ir pratęsė ikonų tapymo tradiciją Pabaltijyje. Daugelis provincijos ikonų tapytojų liko nežinomi, tačiau kai kurie jų tapo pripažintais meistrais ir išugdė mokinius, perėmusius tradiciją.
  XIX a. pab. ir pirmame XX a. trisdešimtmetyje Pričudje (Estija) vietovėje veikė ikonografijos mokykla, kurioje dirbo tokie žinomi ikonų tapymo meistrai kaip G. E. Frolovas (1854–1930), P. M. Sofronovas (1898–1973) ir M. G. Solncevas (1899–1957). Latvijoje vienu iš ikonografijos centrų buvo Grebenščikovo bendruomenė – Rygoje dirbo puikūs vietiniai meistrai M. N. Belogrudovas (1907–1985), S. T. Bykadorovas (1922), tapę darbus, žinomus už Latvijos ribų. Lietuvoje iš žinomų ikonų tapytojų gyveno I. I. Michailovas (1893–1993). Gimė jis Vitebsko srityje (Baltarusija), tapybos mokėsi iš savo dėdės I. V. Michailovo. Nuo 1929 m. I. I. Michailovas gyveno ir dirbo Vilniuje. Jo ikonos puošia Vilniaus stačiatikių cerkvės ikonostasą, jis restauravo 1-osios Daugpilio (Novostrojensko) bendruomenės cerkvės (didžiausios Latgalijoje) ikonostasą. Jo darbus galima matyti daugelyje Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos stačiatikių cerkvių ir namų. I. I. Michailovo mokiniai yra šiuo metu aktyviai tapantys ikonas G. Jakovlevas (Vilnius) ir N. Portnovas (Daugpilis).

  И к о н ы

  Икона у староверов является самым важным объектом почитания. Это не просто портретное изображение святого или иллюстрация к Священной истории. Икона - священное изображение, посредник между пределами горними и дольними, откровение Божие, выраженное в линиях и красках, богословие в зрительных образах, воплощенная молитва.
  Слово икона происходит от греческого eikōn – образ, изображение. Искусство иконописи имеет глубокие корни. Почитание икон основывается на постановлении VII Вселенского собора (787 г.), где было дано строгое богословское обоснование иконы, которое сводится к тому, что в результате Боговоплощения люди смогли в лице Исуса Христа созерцать самого Бога.
  Иконопись пришла на Русь из Византии с принятием христианства в 988 г. и достигла вершины в XV–XVI вв. в творчестве Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия.
  Икона пишется на доске, которая покрывается тканью – паволокой и затем левкасом (грунтом). Для писания икон используется темпера – минеральные краски, растертые на яичном желтке. Написанная икона покрывается олифой, которая хорошо проявляет цвет и, что еще важнее, прекрасно предохраняет икону от повреждения. Для икон чаще всего использовались хорошо подобранные, просушенные доски из липы, ели, ольхи и кипариса. В оборотную сторону иконы врезались поперечные бруски (шпонки), для предотвращения деформации иконы. На лицевой стороне делалось углубление (ковчег), таким образом, на доске получалось естественное обрамление – выступающее над ковчегом поле. Иконы без полей появились лишь в XIV вв. На отшлифованный левкас наносили рисунок с образцов (прорисей), обозначая контуры черной краской или инструментом. Следующий этап в изготовлении иконы – золочение, нанесение золота или серебра на фон иконы и нимба. После этого писалось изображение.
  В иконе нет стремления к индивидуальному самовыражению, мастер-иконописец оставался чаще всего анонимным. Самым важным в писании икон является точное следование канону, который зафиксирован в собрании иконописных образцов – лицевых подлинниках.
  Для иконы характерны подчеркнутая условность изображения, обратная перспектива (точка схода располагается не в глубине картинной плоскости, а в предстоящем перед иконой человеке – так выражается идея изливания мира горнего в мир земной); отсутствие внешнего источника света: свет исходит от ликов и фигур; символическая функция света (голубой – цвет небес, золото – символ святости, красный – жертвы Христа или же царского достоинства) и единовременность изображения (все события происходят одновременно).
  Русская икона в своем традиционном виде сохранялась прежде всего в среде старообрядчества. Староверы берегли древнюю икону, свободную от нововведений, высоко чтили и сохраняли своеобразное понимание ее красоты.
  Иконы, стоящие в определенном порядке в несколько рядов (чинов) на восточной стороне храма, образуют иконостас – образ горнего мира. Самый важный - деисусный чин, моление Церкви ко Христу.
  Центральная икона этого чина – Спас в силах или Господь Вседержитель. Второй – праздничный – чин посвящен событиям Нового Завета от Рождества Богородицы до Крестовоздвижения. Над деисусным и праздничным чинами помещается пророческий чин – образ Церкви, через пророков возвещающей о Христе.
   Над ним может находиться праотеческий чин (от Адама до Моисея) – образ Церкви ветхозаветной. Кроме иконостаса, иконы размещены во всем пространстве храма.
  В каждом староверском доме обязательно есть место для домашней молитвы, в котором устраивается малый иконостас. Он может состоять из нескольких или даже одной иконы. Перед иконами горят лампады и восковые свечи.
  Предназначение иконы – показать реальность духовного мира. Икона воспринимается на нескольких уровнях:
  буквальном, когда воспринимается конкретное изображение;  символическом, передающим богословское содержание данной иконографии; поучающем (дидактическом), показывающем пример святости; молитвенного общения с Первообразом.
  Так, например, на первом уровне восприятия одной из самых распространенных икон – Владимирской иконы Божией матери мы отмечаем, что это изображение Богородицы с Младенцем. Для второго уровня нужно знать символику отдельных элементов иконы: например, нимб – символ святости и наполненности отсветом Божественной славы; соприкосновение ликов Богоматери и Младенца – соединение небесного и земного, сама Богородица – символ Церкви Христовой. На третьем уровне постижения иконы передается знание, что для ходящего по путям Господним человека открыто достижение необозримых духовных высот. Четвертый же уровень открывается не каждому, это зависит от духовного уровня предстоящего перед иконой человека.
  Духовная традиция в прошлом не прерывалась, и каждый верующий, предстоящий перед иконой, понимал ее символику. Святые слова Псалтыри и молитв соединялись в его сознании со зрительными образами и давали тот сплав, который именуется молением.
  Староверы Балтийских стран бережно хранили иконы, вывезенные из разных областей России начиная с XVII в. и продолжили традиции православного иконописания на Балтийских землях. Имена многих создателей провинциальных икон остались неизвестны, однако некоторые изографы Балтийских стран стали признанными мастерами иконописи, воспитавшими учеников - достойных преемников традиции.
  В конце XIX в. – первой трети XX в. в Причудье (Эстония) существовала иконописная школа, где работали такие известные иконописцы, как Г. Е. Фролов (1854–1930), П. М. Софронов (1898–1973) и М. Г. Солнцев (1899–1957). В Латвии одним из центров иконописания являлась Гребенщиковская община, для которой работали замечательные местные мастера, чье искусство было известно за пределами Латвии, напр., М. Н. Белогрудов (1907–1985), С. Т. Быкадоров (*1922). В Литве известным иконописцем был И. И. Михайлов (1893–1993), уроженец Витебской области (Белоруссия), который учился у своего дяди И. В. Михайлова. С 1929 г. И. И. Михайлов жил и работал в Вильнюсе. Его иконами украшен иконостас Вильнюсского старообрядческого храма, он отреставрировал иконостас храма 1-ой Даугавпилсской (Новостроенской) общины, крупнейшего храма в Латгалии. Образы его работы можно видеть во многих храмах и домах староверов Литвы, Латвии, Белоруссии. Его ученики – ныне активно пишущие изографы Г. Яковлев (Вильнюс) и Н. Портнов (Даугавпилс).

   

  © Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas
       Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
       Tinklalapis atnaujintas 2011.09.19