IGORIO PIEKURO RETROSPEKTYVINĖ PARODA „SAVITUMO PAIEŠKOS“, SKIRTA DAILININKO 70-ČIUI

2005 m. balandžio 15 d. –  birželio 10 d.
Radvilų rūmai (Vilniaus g. 22, Vilnius)

„Berniukas ir dangus“. 1969. LDM Igoris Piekuras Radvilų rūmuose 2005 m. balandžio 12 d. „Katastrofa“. 1971. Autoriaus nuosavybė
 
Per keturiasdešimt kūrybos metų dailininkas Igoris Piekuras, dalyvavęs gausybėje parodų, plačiai žinomas ir vertinamas kaip gili ir įvairiapusiška meninė asmenybė. Piekurų šeima – taip apibūdinamos ir žmonos – Marijos Teresės Rožanskaitės, sūnų – skulptoriaus Gedimino ir tapytojo Marijaus keletą kartų rengtos bendros parodos ar ekologinės sąmonės žadinimo instaliacijos, performansai.
I. Piekuras (gimė 1935 m. Minske) 1953 – 1959 m. studijavo tapybą tuometiniame Lietuvos valstybiniame dailės institute pas V. Karatajų, A. Gudaitį, K. Morkūną. Kūryboje ryškėjo dailininko kolorizmo dvasia, dramatinis lyriškumas, ekspresionizmo elementai. Jam daug reiškė linijos, dėmės vieta, įtaigios spalvos. I. Piekuras anksti ėmėsi grupinių portretų – muzikų, medikų, architektų. Jį žavi gamta, ypač dailininkas pamilęs medžius. „Stovi paveiksluose medžiai, tarytum žmonės, didžiąją gyvybės prasmę supratę“, – rašė apie kolegą Vincas Kisarauskas.
Perstatydamas erdves, perspektyvas, gaudydamas šviesos blyksnius, Ä
  Æ į savuosius paveikslus menininkas įliedavo neramios vidinės energijos, paslaptingumo ir kartu vidinio teisingumo. Kai kuriuose paveiksluose dailėtyrininkai įžvelgdavo kontrastų montažą, fotografinius negatyvo - pozityvo efektus, vaizdo keitimą į publicistinį ženklą.
Jubiliejinei parodai Radvilų rūmuose I. Piekuras iš Lietuvos dailės muziejaus fondų, Kauno M.K.Čiurlionio muziejaus rinkinių, namų kolekcijos parinko apie 100 įvairių laikotarpių paveikslų. Tai tapybos drobės – portretai, figūrinės kompozicijos, karo metų prisiminimų atšvaitai, natiurmortai bei akvarelės su nuostabiais Dzūkijos ir jos Kuršų kaimo peizažais.
Parodos kuratorė dailėtyrininkė Nijolė Nevčesauskienė (tel. 261 20 08, 8 610 36016). Informacija apie parodą skelbiama Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt ir Lietuvos dailės muziejaus svetainėje www.ldm.lt.
 
Lietuvos dailės muziejaus Ryšių su visuomene centras, tel.: 2120841, 8 687 1673

Danutės Mukienės nuotraukos

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.09.19