PRANO DOMŠAIČIO GALERIJOS EKSPOZICIJA

galerijos EKSPOZICIJOS FRAGMENTAI. II dalis

 

P. Domšaičio galerijos fragmentas
Prano Domšaičio galerijos ekspozicijos fragmentai
 

Aleksandro Kulikausko nuotraukos

I dalis