Rankraščiai, spaudiniai, tapyba, grafika, skulptūra, tekstilė, auksakalystė
Taikomosios dailės muziejus, Arsenalo g. 3A
2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. spalio 10 d.

VIRTUALI PARODA „PARODOS "VITA SANCTI CASIMIRI“ FRAGMENTAI 
II dalis. Tapyba
(Fotografuota ekspozicijoje)
I dalis  III dalis  IV dalis  V dalis  VI dalis

Nežinomas Lietuvos dailininkas. 
„Šv. Kazimieras“. XVII a.
Medis, aliejus, 119,5x51. LDM T 888
Nežinomas Lietuvos dailininkas. 
„Šv. Kazimieras tarp angelų“. XVII a.
Drobė, aliejus, 312x145. LDM T 12626
 Vincentas Slendzinskis (1837–1909).
„Šv. Kazimieras“. LDM
Vladislovas Majeranovskis
(Władysław Majeranowski, 
1817–1864 ?). „Šv. Kazimieras“. LDM
Nežinomas Lietuvos dailininkas. „Šv. Jonas
 Kopestranas prieš Lietuvos Didįjį kunigaikštį
 ir Lenkijos karalių Kazimierą Jogailaitį“.
Drobė, aliejus, 178x141. LDM T 2697

 

Nežinomas XIX a. pirmos pusės tapytojas.
 „Šv. Kazimieras“. Drobė, aliejus, 105x103
cm. LDM LM 1871

 

Nežinomas Lietuvos tapytojas
„Šv. Kazimieras“. XVII a. ?
Iš Varnių katedros, Telšių r. LDM
Šv. Kazimiero atvaizdo (apie 1520 m.), 
vadinamojo „Trirankio“, saugomo 
Vilniaus katedros Šv. Kazimiero 
koplyčioje, paveikslo faksimilė. LDM
Vladislovas Majeranovskis (Władysław
 Majeranowski, 1817–1864 ?)
„Švč. Mergelė Marija su Lietuvos ir 
Lenkijos šventaisiais“. LDM

Nežinomas Lietuvos dailininkas. 

„Šv. Kazimieras“. Procesijų altorėlio 

dvipusis paveikslas. XVIII a.

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir 

Povilo bažnyčia

Virtuali paroda „Parodos "VITA SANCTI CASIMIRI" fragmentai“
I dalis
  III dalis  IV dalis  V dalis VI dalis

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.09.19