Rankraščiai, spaudiniai, tapyba, grafika, skulptūra, tekstilė, auksakalystė
Taikomosios dailės muziejus, Arsenalo g. 3A
2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. spalio 10 d.

VIRTUALI PARODA „PARODOS "VITA SANCTI CASIMIRI“ FRAGMENTAI 
(fotografuota ekspozicijoje)
VI dalis. Knygos, dokumentai

I dalis  II dalis  III dalis  IV dalis  V dalis

 

Šv. Kazimiero kanonizacijos 400-ųjų 
metinių šventimo programėlė. 1922
Lenkų k. Lietuvos mokslų akademijos
 biblioteka, LMAB RS F43-19951

Gediminaičių-Jogailaičių dinastijos
 genealoginis medis su karalaičio 
Kazimiero  atvaizdu. Publikuota leidinyje 
„Iodocus  Ludovicus Decius. 
De Jagellonum familia“. -
 Cracoviae, 1521. Lietuvos mokslų
 akademijos biblioteka
Albertas Kojalavičius-Vijūkas. „Miscellanea
 rerum ad statum ecclesiasticum in Magno
 Lituaniae Ducatu pertinentium“. - Vilnae,
 1650. Šv. Kazimiero biografija, parašyta
 remiantis Petru Skarga. Lietuvos 
mokslų akademijos biblioteka
 
Andrzej Lipnicki. „Życie, cuda i cześć
 świętego Kazimierza królewicza
 Polskiego, wielkiego księcia Litewskiego“
 (Švento Kazimiero, Lenkijos karalaičio ir
 Lietuvos didžiojo kunigaikščio, gyvenimas,
 stebuklai ir šlovė). - Wilno, 1858. 
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
„Speculum iconicum servorum servorumque
 Mariae per annum expositum“. - [B. v.,
 1762]. Lietuvos mokslų akademijos
 biblioteka
Valentino Bialavičiaus giesmė, skirta šv.
 Kazimiero gimtadienio šventei.
Publikuota knygoje „Lilium d. Casimiri Regni
 Poloniae ac M.D.L. patroni, natali
 carmine celebratum…“ - Vilnae, 1669.
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
Lenkijos ir Lietuvos karalaičio Kazimiero
 laiškas, kuriuo skelbiamas karas Vengrijos
 karaliui Motiejui Korvinui. Krokuva,  1471-09-20.
Publikuota: „Codex diplomaticus Regni
 Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae… /“
 Mathias Dogiel. - Vilna, 1758. - T. 1.
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
Feliks Orawski. „Widok ciekawy w pałacach
 y pokoiach królewskich rozumnym okiem
 upatrzony… : [mowa panegyryczna]“
 (Įdomus karališkųjų rūmų ir apartamentų
 vaizdas, pamatytas įžvalgios akies):
 [panegirika] - [Vilnius, 1691].
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
 
„Theatrum S. Casimiri, in quo ipsius
 prosapia, vita, miracula et illustris pompa
 in solemni eiusdem apotheoseos
 instauratione, Vilnae Lithuaniae 
metropoli  … A. D.“ 1604 instituta 
graphice proponuntur. - Vilnae, 1604.
1604 metais Vilniuje vykusių šv. Kazimiero
 kanonizavimo iškilmių aprašymas. Jo autorius
 - prelatas Grigas Svencickis, Vilniaus
 katedros kapitulos pavedimu rūpinęsis
 Romoje karalaičio Kazimiero 
kanonizavimo procesu.
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
„Królewska droga do nieba, albo życie 
ś. Kazimierza królewicza Polskiego y
 W.X.L.  opisane roku 1752 “
.Antanas Tiškevičius.
„Karališkasis kelias į dangų, arba
 Lenkijos  karalaičio ir Lietuvos
 didžiojo kunigaikščio  šv. Kazimiero
 gyvenimas, aprašytas 1752  metais“. -
 Warszawa, [1752]. Lietuvos  mokslų
 akademijos biblioteka
Jan Korsak. „Trybut powinney 
wdzięczności świętemu Kazimierowi,
 królewiczowi…“(Dėkingumo duoklė šventam
 karalaičiui Kazimierui). - Nieśwież,  1751. 
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka

„Šv. Kazimierui – 400 metų Jubiliejui pagerbti“ (prierašas tikslinamas)
„Gyvenimas švento Kazimiero
 išpažintojo, Lietuvos
 karalaičio“. - Vilnius, 1906
Lietuvos mokslų akademijos
 biblioteka
Antanas Alekna. „Šventasis
 Kazimieras karalaitis“. -
 Kaunas, 1927
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka

Virtuali paroda „Parodos "VITA SANCTI CASIMIRI" fragmentai“
I dalis
  II dalis  III dalis  IV dalis  V dalis VI dalis

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.09.19