Rankraščiai, spaudiniai, tapyba, grafika, skulptūra, tekstilė, auksakalystė
Taikomosios dailės muziejus, Arsenalo g. 3A
2004 m. kovo 4 d. – 2004 m. spalio 10 d.

VIRTUALI PARODA „PARODOS "VITA SANCTI CASIMIRI“ FRAGMENTAI 
(fotografuota ekspozicijoje)
IV dalis. Dokumentai

I dalis  II dalis  III dalis  V dalis VI dalis

Popiežiaus Klemenso VIII brevė „Quae ad
 sanctorum”. Šiuo dokumentu kovo 4 diena
 skelbiama šv. Kazimiero švente, pateikiami
 atitinkamų maldų tekstai. Tai pirmasis
 oficialus popiežiaus ir Romos kurijos raštas,
 kuriame apie karalaitį Kazimierą, kaip apie
 šventąjį, kalbama be išlygų. Lietuvoje šis
 aktas priimtas kaip šv. Kazimiero
 kanonizacijos patvirtinimo dokumentas.
Roma, 1602-11-07, lotynų k.
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
LMAB RS F6-267
 
Popiežiaus Benedikto XV brevė dėl iškilmingų
 pamaldų Vilniaus vyskupijos  bažnyčiose 
šv Kazimiero kanonizacijos  400-jų metinių proga.
 1922-01-15, Roma, lotynų k. Lietuvos mokslų
 akademijos biblioteka LMAB RS F6-439
 
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo  kunigaikščio
 Jono Kazimiero Vazos  privilegija, kuria skiriamos
 pajamos Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčios
 kunigų išlaikymui. 1650, lenkų k., 2 lapai Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. LMAB RS F43-19901
 
Ružanuose susirinkusios Vilniaus 
katedros kapitulos raštas, patvirtinantis, 
kad LDK referendorius Kiprijonas
 Bžostovskis perdavė kapitulai šv. Kazimiero
 palaikus, kurie XVII a. viduryje kilusio karo
 metu buvo išvežti iš Vilniaus ir jo rūpesčiu
 išsaugoti. Ružanai, 1669-05-15, lotynų k. 
Lietuvos mokslų akademijos 
biblioteka, LMAB RS F6-321
 Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio  Kazimiero Jogailaičio privilegijos
 Vokiečių ordino  didžiajam magistrui Martynui
 Truchssesui kopija.  Tarp šio akto liudininkų yra ir
 valdovo sūnus  būsimasis šventasis Kazimieras ir
 Lietuvos didysis  kunigaikštis Aleksandras.
 Korčino Naujamiestis,  1479 m. spalio 12 d.
 Slaptasis Prūsijos valstybės
 kultūrinio palikimo archyvas, III, Nr. 1
Vilniaus vyskupo sufragano Jeronimo
 Vladislovo Liubartavičiaus 1653 metų 
Šv. Kazimiero koplyčios vizitacijos
 fragmentas.XVIII a., lotynų, lenkų k.
 Lietuvos mokslų akademijos biblioteka,
 LMAB RS F43-19902
Abato L. Sztareko iš Frenkino (Vengrija)
 susirašinėjimas su Vilniaus katedros 
kapitula dėl šv. Kazimiero relikvijų.
1860, lotynų, lenkų k.
Lietuvos mokslų akademijos
 biblioteka, LMAB RS F43-19947
Popiežiaus Leono X pasiuntinio Lietuvoje
 Zakarijaus Fererio (Ferreri) nuostata
 sprendžiant ginčą, iškilusį tarp senosios
 Karalių koplyčios kunigų ir katedros vikarų
 dėl ankstyvųjų mišių.
Šis dokumentas įdomus kaip popiežiaus
 pasiuntinio veiklos Vilniuje ženklas. 
Zakarijus Fereris (1479-1524/30) - italų
 vienuolis benediktinas, politikas, poetas,
 Guardalfieros vyskupas, į Lenkiją atvyko
 1520 metais kaip aktyvus kovotojas prieš
 kitatikystę. Aprašė savo kelionę į Lietuvą,
 Vilniuje rinko medžiagą apie karalaičio
 Kazimiero gyvenimą. Buvo žinomas ir kaip
 religinių himnų autorius. 1521, lotynų k.,
 autografas Lietuvos mokslų akademijos
 biblioteka, MAB RS F43-19885

Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo
 kunigaikščio ir Saksonijos kurfiursto Augusto
 III Vetino raštas Vilniaus katedros šv.
 Kazimiero koplyčiai. Raštu patvirtinama
 1551 metų Lietuvos ir Lenkijos valdovo
 Žygimanto Augusto privilegija, kuria šv.
 Kazimiero koplyčios kunigams buvo
 paskirtas išlaikymas. 1763, lotynų k.
 Lietuvos mokslų akademijos biblioteka,
 LMAB RS F43-19888

 

Vilniaus katedros senosios Karalių 
koplyčios auksinių ir sidabrinių daiktų 
sąrašas - seniausias išlikęs Vilniaus 
katedros inventoriaus fragmentas.
Vilnius, 1552-01-26, lenkų k. Lietuvos
 mokslų akademijos biblioteka, 
LMAB RS F43-19857

 

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo  kunigaikščio
 Žygimanto Senojo 1534 m.  gegužės 29 d.
 privilegijos nuorašas. Šiuo dokumentu buvo
 atnaujintos ir  patvirtintos visos privilegijos,
 duotos senajai  Karalių koplyčiai, nurodoma ją
 restauruoti po įvykusio 1530 metų gaisro. XVI a.,
 lotynų k. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka,
 LMAB RS F43-19886
Šv. Kazimiero kanonizacijos 400-jų metinių
 šventimo organizacinio komiteto posėdžio
 protokolas. 1922. Vilnius, 1922-05-09,
 lenkų k.Lietuvos mokslų akademijos
 biblioteka, LMAB RS F43-19951

 

Virtuali paroda „Parodos "VITA SANCTI CASIMIRI" fragmentai“
I dalis
  II dalis  III dalis  IV dalis  V dalis VI dalis

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.09.19