APŽVALGINĖ ANTANO GUDAIČIO TAPYBOS PARODA „IŠSILAISVINIMAS“, SKIRTA DAILININKO ŠIMTMEČIUI
Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmai 
(Vilnius, Vilniaus g. 22). 
2004 m. liepos 5 d. – gruodžio 5 d.

2004 m.gruodžio 2 d. Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose įvyko jubiliejinės Antano Gudaičio kūrybos parodos „Išsilaisvinimas“ katalogo ir kalendoriaus, kuriame spausdinamos A. Gudaičio reprodukcijos, pristatymas.
 

Dailininko ir pedagogo Antano Gudaičio gimimo šimtmečio minėjimas Vilniuje, Gedimino pr. Žemaitės skvere

Antano Gudaičio parodos fragmentai, atidarymas, spaudos konferencija, vakaras, skirtas dailininko 100 metų sukakčiai

Dvylikoje salių buvo eksponuojami 125 menininko sukurti paveikslai, 75 grafikos atspaudai ir piešiniai,  14 teatro dekoracijų ir kostiumų projektų, nemažai nuotraukų, pasakojančių apie menininko gyvenimą ir kūrybą
(fotografijų autorius Algimantas Kunčinas).

2004 m. lapkričio 25 d. Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose įvyko konferencija „Kūrėjai ir laikas“, skirta Antano Gudaičio šimtųjų gimimo metinių jubiliejui, bei diskusija „Aktualūs XX a. Lietuvos dailės tyrimų ir populiarinimo visuomenėje klausimai“, kurioje buvo aptartos Lietuvos muziejų veiklos ir naujausių mokslinių tyrimų sąveikos >>>

Parodos kvietimo viršelis. 
Dailininkė Lina Bastienė

Parodai kūriniai atrinkti iš Lietuvos dailės muziejaus fondų, A. Gudaičio šeimos kolekcijos, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Vilniaus universiteto bibliotekos saugomų dailės rinkinių.
Parodos kuratorės: menotyrininkės dr. Lolita Jablonskienė ir dr. Jolita Mulevičiūtė.

Vilniaus miesto panorama (senasis Vilnius).
1940. Drb., al. 73x92 >

 

ANTANAS GUDAITIS
 
Antanas Gudaitis – vienas ryškiausių lietuvių profesionaliosios dailės kūrėjų. Jį prisimena ir savo mokytoju laiko daugelis įžymių dabarties dailininkų, jo kūrybą studijuoja menotyrininkai ir besimokantis jaunimas.
Antanas Gudaitis Kaune apie 1937 m. Nuotrauka iš LLMA, f. 221, ap. 1, b. 94. Fotografas nežinomasMenininkas gimė 1904 m. liepos 29 d.  Šiauliuose. Ten gilino žinias Mokytojų seminarijoje, vėliau išvyko studijuoti į Kauną. Kai po dalyvavimo mokinių streike buvo pašalintas iš Kauno meno mokyklos, kurį laiką lankė Justino Vienožinskio studiją, o vėliau išvyko lavintis į Paryžių.
Į Lietuvą grįžo 1933 m. Tuo pat metu jis pradėjo aktyviai dalyvauti šalies visuomeniniame gyvenime.
1935 m. su kitais bendraminčiais įkūrė Lietuvos dailininkų sąjungą. 1940-aisiais dailininkas persikėlė gyventi į Vilnių ir pradejo dirbti Vilniaus dailės akademijoje. Čia jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.
Per 45 pedagoginio darbo metus A. Gudaitis išugdė daug ryškių tapytojų. Menininko vardas siejamas su lietuvių koloristinės tapybos mokykla.
A. Gudaitis prisimenamas ir vertinamas kaip charizmatinė asmenybė, savita, įtaigi ir remianti talentus. Įvairialypė, dinamiška dailininko kūryba atsispindi ir LDM Radvilų rūmuose surengtoje retrospektyvinėje jubiliejinėje parodoje.
Prasmingas ir įdomus parodos paįvairinimas – archyvinės nuotraukos, dokumentai, Algimanto Kunčiaus fotografijos, Rimtauto Šilinio nufilmuota dokumentinė kino juosta.
Paroda pristatyta ir internete, Lietuvos muziejų portale: http://www.muziejai.lt (redaktorė Danutė Mukienė).
Išsamesnę informaciją apie parodą teikia parodos kuratorė L. Jablonskienė, Lietuvos dailės muziejaus Nacionalinės galerijos vadovė, tel. 2122997, mob. 8 686 42201.
 
Lietuvos dailės muziejaus Ryšių su visuomene skyrius, tel. 2120841, 8 687 16379).

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.09.19