PARODA „Užsienio valstybių  apdovanojimai
LIETUVOS Respublikos  prezidentams“
2005 m. kovo 11 d. – 2006 m. vasario 15 d.
LDM Taikomosios dailės muziejus

P A R O D O S   E K S P O N A T A i

LR PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS APDOVANOJIMAI

 Sakalo ordino Didysis kryžius
Islandijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 1998 m.
 
Sakalo ordinas buvo įsteigtas 1921 m. liepos 3 d., kai Islandija dar priklausė Danijos Karalystei. Po Islandijos atsiskyrimo nuo Danijos, 1944 m. birželio 17 d. ordinas buvo reformuotas, iš jo ženklo dingo ir karūna.
Sakalo ordinas turi penkis laipsnius. Aukščiausias yra pirmasis (Didysis kryžius).
Nepriklausomybės laikotarpiu net trys Islandijos ordinai buvo įteikti Lietuvos diplomatams. Sakalo ordino Didysis kryžius 1932 m. buvo įteiktas Lietuvos pasiuntiniui Skandinavijos šalyse Jurgiui Savickiui, didieji komandoro kryžiai – Užsienio reikalų ministerijos pareigūnams Broniui Dailidei ir Kaziui Graužiniui.
Tai pirmasis Valdui Adamkui įteiktas užsienio valstybės apdovanojimas. 
 Šventojo Olafo ordino Didysis kryžius
Norvegijos Karalystė
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 1998 m.
 
Vienas seniausių Norvegijos apdovanojimų, įsteigtas Norvegijos ir Švedijos karaliaus Oskaro I 1847 m. rugpjūčio 21 d.  Jis pavadintas šventojo Olafo vardu, kuris 1015–1023 m. buvo Norvegijos karalius ir kuriam valdant šalis priėmė krikščionybę.
Ordinas turi penkis laipsnius. Aukščiausias yra pirmasis (Didysis kryžius). Juo dabar apdovanojami tik užsienio valstybių vadovai. Bet kurio laipsnio Šventojo Olafo ordiną po gavėjo mirties reikia grąžinti Norvegijos ordinų kanceliarijai. 
Kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo
1-ojo laipsnio ordinas
Ukraina
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 1998 m.
 
Aukščiausias Ukrainos apdovanojimas įsteigtas 1995 m. Ordino šūkis „Мудрiсть, честь, славa“ (Išmintis, garbė, šlovė).
Ordinas turi penkis laipsnius. Pirmojo laipsnio ordinas teikiamas tik užsienio valstybių vadovams.
 
 
Italijos Respublikos Nuopelnų ordino Grandinė ir Didysis kryžius
Italijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteikti 1999 m.
 
Nuopelnų ordinas buvo įsteigtas 1951 m. kovo 3 d. kaip aukščiausias Italijos apdovanojimas („Ordine al Merito Della Repubblica Italiana“). Jis pakeitė Italijos karūnos ordiną, kurio Didžiuoju kryžiumi buvo apdovanoti net penki Lietuvos pareigūnai: Augustinas Voldemaras, Stasys Šilingas, Teodoras Daukantas, Petras Klimas bei Voldemaras Čarneckis.
Nuopelnų ordinas turi šešis laipsnius: penkis normalius ir ypatingąjį – Grandinę, kuri įteikiama tik užsienio valstybių vadovams. Įteikiant Grandinę paprastai įteikiamas ir ordino 1-asis laipsnis (Didysis kryžius). 
Baltojo erelio ordinas
Lenkijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 1999 m.
 
Tai aukščiausias Lenkijos valstybės ordinas, karaliaus Augusto II įsteigtas 1705 m. Atkurtas 1921 m. Komunistiniais metais Baltojo erelio ordinas buvo likviduotas, vėl atkurtas 1992 m.
Ordino šūkis „Za Ojczyznę i Naród” (Už Tėvynę ir liaudį).
Ordinas įteikiamas tik iškiliausiems Lenkijos valstybės veikėjams bei užsienio valstybių vadovams.  
Išganytojo ordino Didysis kryžius
Graikijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 1999 m.
 
Tai pats seniausias ir aukščiausias Graikijos ordinas – įsteigtas 1829 m. liepos 31 d. Jis turi penkis laipsnius. Pirmasis laipsnis (Didysis kryžius) skirtas tik užsienio valstybių vadovams.
Išganytojo ordinas laikomas vienu gražiausių Europos apdovanojimo ženklų. 
Nuopelnų kryžiaus ordino Didysis kryžius
Nepriklausomas karinis Maltos ordinas,
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 1999 m.
 
Tarp Europos valstybių apdovanojimų išsiskiria katalikiškojo Maltos ordino ženklai. Nors jie įsteigti dar praėjusio amžiaus pradžioje, niekas Lietuvoje jais nebuvo pagerbtas, išskyrus emigracijoje dirbusius lietuvių diplomatus.
Nuopelnų kryžiaus ordinas įsteigtas 1916 m. Ordinas turi penkis laipsnius (aukščiausias – Didysis kryžius) ir Grandinę. Pastaruoju metu juo leidžiama apdovanoti ne tik ordinui nepriklausančius užsieniečius, bet ir ne katalikus. Ordino Didžiuoju kryžiumi gali būti apdovanoti valstybių vadovai. 
Nuopelnų ordino Didysis kryžius
Vengrijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 1999 m.
 
Nuopelnų ordiną 1920 m. įsteigė Vengrijos regentas admirolas Milošas Hortis. Tarpukaryje tai buvo iš esmės vienintelis valstybės apdovanojimas.
1931 m. Nuopelnų ordino Didžiuoju kryžiumi buvo apdovanotas Lietuvos pasiuntinys Londone Vaclovas Sidzikauskas, 1933–1934 m. Didžiuoju komandoro kryžiumi – generalinio štabo pulkininkas Juozas Lanskoronskis ir diplomatas Eduardas Turauskas, 1939 m. – Komandoro kryžiumi – Švietimo ministerijos generalinis sekretorius Kazimieras Masiliūnas.
Šiuo metu yra dvi ordino rūšys – civilinė ir karinė.  
Nuopelnų ordino Didysis kryžius
Norvegijos Karalystė
Poniai Almai Adamkienei įteiktas 1998 m.
 
Vienas naujausių Norvegijos apdovanojimų, įsteigtas prieš kelerius metus. Tai antrasis pagal rangą šalies apdovanojimas (po Šventojo Olafo ordino). Ordinas įsteigtas pagerbti užsieniečius už draugiškumą Norvegijos valstybei. Ordinas yra penkių laipsnių. Aukščiausias yra pirmasis (Didysis kryžius).
Po gavėjo mirties ordino nereikia grąžinti Norvegijos ordinų kanceliarijai.
  
Marijos žemės kryžiaus ordino Grandinė
ir Didysis kryžius
Estijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteikti 1999 m.
 
Marijos žemės kryžiaus ordinas („Maarjamaa Risti orden”) buvo įsteigtas 1995 m. gegužės 16 d. Tai iš esmės naujas Estijos apdovanojimas.
Naujasis ordinas turi penkis laipsnius ir Grandinę. Ji skirta apdovanoti tik užsienio valstybių vadovus. Užsieniečiams buvo įteikti 54 komplektai kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinų (Didžiųjų kryžių). 
Draugystės ordino Didysis kryžius
Kazachstano Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 2000 m.
 
Kazachstano Respublika dar tik steigia savo garbingiausius žymenis.
2000 m. įsteigtas ir specialiai užsienio piliečiams pagerbti skirtas Draugystės („Dostyk“) ordinas. Jis turi tris laipsnius, yra pagamintas iš sidabro ir papuoštas brangiais akmenimis.
Trijų žvaigždžių ordino Grandinė
ir Didysis kryžius
Latvijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteikti 2001 m.
 
Aukščiausią civilinį Latvijos Respublikos ordiną šalies parlamentas įsteigė 1924 m. kovo 11 d. Ordino šūkis „Per aspera ad astra” (Per kančias į žvaigždes).
Steigiant ordiną buvo perimti penki Garbės legiono laipsniai bei ordino kavalierių pavadinimai.
Ypatingas ordino laipsnis – Grandinė. Ją gauna kiekvienas išrinktas Latvijos Prezidentas. Nepriklausomybės laikotarpiu Trijų žvaigždžių ordino Grandinė buvo įteikta ir Antanui Smetonai. Net 17 Lietuvos pareigūnų buvo apdovanoti Trijų žvaigždžių ordino Didžiuoju kryžiumi. 
Garbės legiono ordino Didysis kryžius
Prancūzijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 2001 m.
 
Garsiausias ir žinomiausias pasaulio ordinas („Legion d’Honneur“) įsteigtas 1802 m. gegužės 19 d. Napoleono Bonaparto valdymo metais. Tai pagrindinis šalies apdovanojimas (greta Nacionalinių nuopelnų ordino ir Akademijos palmių ordino).
Ordinas turi penkis laipsnius ir specialų laipsnį – prezidentinę grandinę. Tai vienintelė Prancūzijos Respublikos Prezidento valdžios regalija. Dėl meniškos formos ir garsių tradicijų jis laikomas solidžiausiu pasaulio apdovanojimu.
Nepriklausomybės metais Garbės legiono ordino kryžius buvo įteiktas 24 Lietuvos piliečiams. 1938 m. šio ordino Didįjį kryžių gavo Antanas Smetona. 
Rumunijos žvaigždės ordino Grandinė
Rumunija
Prezidentui Valdui Adamkui įteikta 2001 m.
 
Kaip ir daugumą tradicinių Rumunijos ordinų Žvaigždės ordiną įsteigė karalius Karolis I 1881 m. Ordino šūkis „In Fide Salus“ (Išsigelbėjimas – ištikimybė). Tarpukario laikotarpiu jis buvo laikomas vienu gražiausių Europos apdovanojimų.  
Baltosios rožės ordino Grandinė
ir Didysis kryžius
Suomijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteikti 2002 m.
 
Baltosios rožės ordinas įsteigtas 1919 m. vasario 28 d. Tai vienas iš trijų šalies ordinų, kuriuos gauna kiekvienas išrinktas Suomijos Respublikos Prezidentas.
Ordinas turi šešis laipsnius (bei dviejų laipsnių ordino medalius). Ordino žvaigždėje yra įrašas „Isanmaan Hyvaksi” (Tėvynės gerovei).
Nepriklausomybės metais Baltosios rožės ordino įvairiais laipsniais buvo apdovanota 13 Lietuvos kariškių ir valstybės veikėjų. 1932 m. Antanui Smetonai buvo įteikta Baltosios rožės ordino Grandinė.
 
Šventojo Mesropo Maštotso ordinas
Armėnijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 2002 m.
 
Armėnijos Respublikos aukščiausias apdovanojimas – Šventojo Mesropo Maštotso (Mesrop Mashtots) ordinas įsteigtas 1993 m. liepos 26 d. Jis pavadintas žinomo armėnų šviesuolio, kuris V amžiuje po Kr. sukūrė armėnų abėcėlę, vardu.
Ordinas yra vieno laipsnio, gaminamas iš sidabro. Šis apdovanojimas mažai panašus į europietiškus garbės ženklus. 
Šlovės ordinas
Uzbekistano Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 2002 m.
 
Tik pastaraisiais metais valstybinę simboliką patvirtino Uzbekistano Respublika. 1996 m. rugpjūčio mėnesį buvo įsteigtas specialus apdovanojimas užsienio piliečiams – Šlovės ordinas („Buyuk Hizmatlari uchun“).
Apdovanojimas vieno laipsnio, gaminamas iš aukso. 
Šventojo Apaštalo Andriejaus kryžius
Rusijos Federacija
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 2002 m.
 
Tai apdovanojimas, kurį 1992 m. įsteigė nepolitinis visuomeninis fondas „Rusijos nacionalinės šlovės centras”. Jis teikiamas Rusijos piliečiams (vadinamas „Už tikėjimą bei ištikimybę”) ir užsienio piliečiams (nuo 2002 m. „Civilizacijų dialogas”).
Tarptautinės premijos laureatai be premijos ženklo „Valstybės erelis” bei deimantais nusagstytos žvaigždės, apdovanojami ir diplomu. Stačiatikiai laureatai gauna ir rusų meistrų tapytą ikoną. Premija neturi finansinės dalies, tuo pabrėžiant nesavanaudišką jos pobūdį. 
Baltosios žvaigždės ordino Grandinė
ir Didysis kryžius
Estijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteikti 2004 m.
 
Baltosios žvaigždės ordinas įsteigtas 1936 m. kaip aukščiausias civilinis Estijos Respublikos apdovanojimas.
Baltosios žvaigždės ordino Grandine 1938 m. buvo apdovanotas Antanas Smetona. Nepriklausomybės laikotarpiu Baltosios žvaigždės ordino Didžiuoju kryžiumi buvo apdovanoti tik du Lietuvos pareigūnai: žemės ūkio ministras Stasys Putvinskis ir užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys. 
Baltojo dvigubo kryžiaus ordino
Didysis kryžius
Slovakijos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 2005 m.
 
Baltojo dvigubo kryžiaus ordinas („Rad Bieleho Dvojkriža“) buvo įsteigtas 1994 m.
Ordinas skirtas apdovanoti tik užsienio piliečiams. Jo yra dvi rūšys – civilinė ir karinė bei trys laipsniai.
Tai pirmas Slovakijos ordinas, įteiktas Lietuvos piliečiui. 
Nuopelnų ordino Didysis komandoro kryžius
Prancūzijos Respublika
Poniai Almai Adamkienei įteiktas 2001 m.
 
Nacionalinis nuopelnų ordinas įsteigtas 1963 m. gruodžio 3 d. Jo įkūrimo iniciatorius buvo Prezidentas Šarlis de Golis. Ordinas įsteigtas kaip antrasis pagal rangą Prancūzijos ordinas. Jis yra penkių laipsnių.
Nuopelnų ordinu apdovanota apie 30 Lietuvos piliečių.  
Vytauto Didžiojo ordinas su Aukso grandine
Lietuvos Respublika
Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas 2003 m.
 
Aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas, įsteigtas 1930 m. Įstatyme numatyta, kad naujai išrinktas Respublikos Prezidentas apdovanojamas šiuo aukščiausiu Vytauto Didžiojo ordino laipsniu. Šia galimybe prieš karą pasinaudojo vienintelis Antanas Smetona.
Aukso grandinė vėl buvo įteisinta 2002 m. valstybės apdovanojimų įstatymu (ordiną Prezidentui dabar įteikia LR Seimo Pirmininkas).
Šiuo metu Vytauto Didžiojo ordinu su Aukso grandine apdovanoti Prezidentai Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, nušalintas prezidentas Rolandas Paksas ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis.  

 

LR PREZIDENTO algirdo mykolo BRAZAUSKO APDOVANOJIMAI

 

Serafimų ordinas
Švedijos Karalystė
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1995 m.
 
Istoriniai šaltiniai tvirtina, kad Serafimų ordinas („Seraphimerorden”) įsteigtas XIII a.,
o 1748 m. karalius Frederikas I jį oficialiai atnaujino.
Tai aukščiausias Švedijos Karalystės apdovanojimas, turintis tik vieną laipsnį. Po gavėjo mirties šis apdovanojimas privalo būti grąžintas Švedijos karališkajai kanceliarijai.
Trijų žvaigždžių ordino Didysis kryžius
Latvijos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1996 m.
 
Aukščiausią civilinį Latvijos Respublikos ordiną šalies parlamentas įsteigė 1924 m. kovo 11 d. Ordino šūkis „Per aspera ad astra” (Per kančias į žvaigždes).
Steigiant ordiną buvo perimti penki Garbės legiono laipsniai bei ordino kavalierių pavadinimai. Ypatingas ordino laipsnis – Grandinė. Ją gauna kiekvienas išrinktas Latvijos Prezidentas. Nepriklausomybės laikotarpiu Trijų žvaigždžių ordino Grandinė buvo įteikta ir Antanui Smetonai. Net 17 Lietuvos pareigūnų buvo apdovanoti Trijų žvaigždžių ordino Didžiuoju kryžiumi.
Baltojo erelio ordinas
Lenkijos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1996 m.
 
Tai aukščiausias Lenkijos valstybės ordinas, karaliaus Augusto II įsteigtas 1705 m. Atkurtas 1921 m. Komunistiniais metais Baltojo erelio ordinas buvo likviduotas, vėl atkurtas 1992 m.
Ordino šūkis „Za Ojczyznę i Naród” (Už Tėvynę ir liaudį).
Ordinas įteikiamas tik iškiliausiems Lenkijos valstybės veikėjams bei užsienio valstybių vadovams.
 
Baltosios rožės ordino Grandinė ir Didysis kryžius
Suomijos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteikti 1995 m.
 
Baltosios rožės ordinas įsteigtas 1919 m. vasario 28 d. Tai vienas iš trijų šalies ordinų, kuriuos gauna kiekvienas išrinktas Suomijos Respublikos Prezidentas.
Ordinas turi šešis laipsnius (bei dviejų laipsnių ordino medalius). Ordino žvaigždėje yra įrašas „Isanmaan Hyvaksi” (Tėvynės gerovei).
Nepriklausomybės metais Baltosios rožės ordino įvairiais laipsniais buvo apdovanota 13 Lietuvos kariškių ir valstybės veikėjų. 1932 m. Antanui Smetonai buvo įteikta Baltosios rožės ordino Grandinė.
Išvaduotojo biusto ordino grandinė
Venesuelos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1996 m.
 
Ordinas („Orden del Busto del Libertador“) įsteigtas 1854 m. kovo 11 d. ir pavadintas Pietų Amerikos šalių didvyrio kovose už išsivadavimą iš Ispanijos jungo generolo Simono Bolivaro vardu. Simonas Bolivaras padėjo susikurti penkioms Pietų Amerikos valstybėms – Venesuelai, Kolumbijai, Bolivijai, Ekvadorui ir Peru.
Ordinas turi penkis laipsnius bei aukščiausią ypatingą laipsnį – Grandinę. Ja apdovanojami tik užsienio šalių vadovai. Ordino ženklo priekinėje pusėje – Bolivaro biustas, kitoje pusėje – Venesuelos Respublikos herbas.
Kunigaikščio Jaroslavo Išmintingojo
1-ojo laipsnio ordinas
Ukraina
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1996 m.
 
Aukščiausias Ukrainos apdovanojimas įsteigtas 1995 m. Ordino šūkis „Мудрiсть, честь, славa“ (Išmintis, garbė, šlovė).
Ordinas turi penkis laipsnius. Pirmasis laipsnis teikiamas tik užsienio valstybių vadovams.
Išvaduotojo San Martino ordino Grandinė
Argentinos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1996 m.
 
Aukščiausias Argentinos Respublikos ordinas („Orden del Libertador San Martin”) įsteigtas 1943 m. rugpjūčio 17 d. ir pavadintas generolo San Martino, vadovavusio argentiniečių kovai už išsivadavimą iš Ispanijos imperijos, vardu.
Ordinas yra šešių laipsnių.
Dramblio ordinas
Danijos Karalystė
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1996 m.
 
Dramblio ordinas („Elephantordenen“) buvo įsteigtas 1464 m. Tai aukščiausias Danijos Karalystės ordinas, turintis tik vieną laipsnį.
Apdovanotajį Danijos karalienė pakelia į kilminguosius, naujojo riterio herbas pakabinamas vienoje iš Danijos bažnyčių. Ten šiandien kabo ir pirmojo atkurtos Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko herbas.
Gavėjui mirus, apdovanojimo ženklą privalu grąžinti Danijos karališkajai kanceliarijai. 
Urugvajaus Rytų Respublikos ordinas
Urugvajaus Rytų Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1996 m.
 
Apie Urugvajaus Rytų Respublikos ordinus yra labai mažai informacijos – jie neminimi jokiuose šaltiniuose ar specializuotuose leidiniuose. Galima tik spėti, kad pastarasis apdovanojimas įsteigtas penktame-šeštame šio amžiaus dešimtmetyje. Jis yra šešių laipsnių.
Maskvos kunigaikščio Šventojo Danilo ordinas
Rusijos Federacija
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1997 m.
 
Specialiai tarpbažnytiniams santykiams skatinti, pažymint Rusijos krikšto 1000-metį,
1988 m. įsteigtas Maskvos kunigaikščio Šventojo Danilo ordinas. 1261–1303 m. gyvenęs šventasis Danilas (Aleksandro Nevskio jaunesnysis brolis) garsėjo kaip išmintingas valdovas, diplomatas, taikdarys ir Rusijos žemių vienytojas.
Šventojo Danilo ordinas yra trijų laipsnių.
Algirdui Brazauskui jį įteikė Visos Rusijos patriarchas Aleksiejus II vizito Lietuvoje metu.
Marijos žemės kryžiaus ordino Grandinė ir Didysis kryžius
Estijos Respublika,
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteikti 1997 m.
 
Marijos žemės kryžiaus ordinas („Maarjamaa Risti orden”) buvo įsteigtas 1995 m. gegužės 16 d. Tai iš esmės naujas Estijos Respublikos apdovanojimas.
Ordinas turi penkis laipsnius ir Grandinę, skirtą apdovanoti tik užsienio valstybių vadovus. Užsieniečiams buvo įteikti 54 komplektai kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinų (Didžiųjų kryžių).
Išganytojo ordino Didysis kryžius
Graikijos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1997 m.
 
Tai pats seniausias ir aukščiausias Graikijos ordinas – įsteigtas 1829 m. liepos 31 d. Jis turi penkis laipsnius. Pirmasis laipsnis (Didysis kryžius) skirtas tik užsienio valstybių vadovams.
Išganytojo ordinas laikomas vienu gražiausių Europos apdovanojimo ženklų.
Atėnų miesto Nuopelnų garbės Grandinė
Graikijos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1997 m.
 
Tai vienas gražiausių Graikijos regioninių apdovanojimų. Jis įsteigtas apdovanoti saviems bei užsienio piliečiams, nusipelniusiems Graikijos sostinei.
Italijos Respublikos Nuopelnų ordino Grandinė ir Didysis kryžius
Italijos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1997 m.
 
Nuopelnų ordinas buvo įsteigtas 1951 m. kovo 3 d. kaip aukščiausias Italijos apdovanojimas („Ordine al Merito Della Repubblica Italiana“). Jis pakeitė Italijos karūnos ordiną, kurio Didžiuoju kryžiumi buvo apdovanoti net penki Lietuvos pareigūnai: Augustinas Voldemaras, Stasys Šilingas, Teodoras Daukantas, Petras Klimas bei Voldemaras Čarneckis. Kitais Italijos karūnos ordino laipsniais tarpukaryje buvo apdovanota dar 40 Lietuvos pareigūnų.
Nuopelnų ordinas turi šešis laipsnius: penkis normalius ir ypatingąjį – Grandinę, kuri įteikiama tik užsienio valstybių vadovams. Įteikiant Grandinę paprastai įteikiamas ir ordino 1-asis laipsnis (Didysis kryžius).
Garbės legiono ordino Didysis kryžius
Prancūzijos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1997 m.
 
Garsiausias ir žinomiausias pasaulio ordinas („Legion d’Honneur“) įsteigtas 1802 m. gegužės 19 d. Napoleono Bonaparto valdymo metais. Tai pagrindinis šalies apdovanojimas (greta Nacionalinių nuopelnų ordino ir Akademijos palmių ordino).
Ordinas turi penkis laipsnius ir specialų laipsnį – prezidentinę grandinę. Tai vienintelė Prancūzijos Respublikos Prezidento valdžios regalija. Dėl meniškos formos ir garsių tradicijų jis laikomas solidžiausiu pasaulio apdovanojimu.
Nepriklausomybės metais Garbės legiono ordino kryžius buvo įteiktas 24 Lietuvos piliečiams. 1938 m. šio ordino Didįjį kryžių gavo Antanas Smetona.
nuopelnų Ordino Didysis kryžius
Norvegijos Karalystė
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1998 m.
 
Vienas naujausių Norvegijos apdovanojimų, įsteigtas prieš kelerius metus. Tai antras pagal rangą šalies apdovanojimas (po Šventojo Olafo ordino). Ordinas įsteigtas pagerbti užsieniečius už draugiškumą Norvegijos valstybei.
Ordinas yra penkių laipsnių. Aukščiausias yra pirmasis (Didysis kryžius).
Po gavėjo mirties ordino nereikia grąžinti Norvegijos ordinų kanceliarijai.
Princo Henrio ordino Didysis kryžius
Portugalijos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 2003 m.
 
Ordinas įsteigtas 1960 m. birželio 2 d., minint 500-ąsias garsaus portugalų tyrinėtojo princo Henrio, vadinto Henriu Navigatoriumi, mirties metines.
Tai moderniausias Portugalijos ordinas (kiti įsteigti dar XX a. pradžioje arba apskritai prieš kelis šimtmečius). Ordino šūkis „Talent De Bien Faire“ (Sugebėjimas daryti darbus gerai).
Ordinas turi penkis laipsnius bei grandinę, ja apdovanojami tik užsienio valstybių vadovai.
Baltosios žvaigždės ordino Didysis kryžius
Estijos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 2004 m.
 
Baltosios žvaigždės ordinas įsteigtas 1936 m. kaip aukščiausias civilinis Estijos Respublikos apdovanojimas.
Baltosios žvaigždės ordino Grandine 1938 m. buvo apdovanotas Antanas Smetona. Nepriklausomybės laikotarpiu Baltosios žvaigždės ordino Didžiuoju kryžiumi buvo apdovanoti tik du Lietuvos pareigūnai: žemės ūkio ministras Stasys Putvinskis ir užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys.
 
Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius
Lietuvos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1998 m.
 
Vytauto Didžiojo ordinas, kaip aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas, įsteigtas 1930 m., minint Vytauto mirties 500-ąsias metines. Jau tada valstybės vadovai pabrėždavo, kad Vytauto Didžiojo ordinas – apdovanojimas už ypatingus nuopelnus Lietuvai.
Nepriklausomybės laikotarpiu Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi buvo apdovanoti tik du Lietuvos piliečiai – ilgametis Ministras Pirmininkas Juozas Tūbelis ir Vyriausiojo tribunolo pirmininkas rašytojas Antanas Kriščiukaitis-Aišbė. Šio laipsnio ordinas buvo įteiktas taip pat 16 užsienio valstybių vadovų.
Vytauto Didžiojo ordinas su Aukso grandine
Lietuvos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 2003 m.
 
Aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas, įsteigtas 1930 m. Įstatyme numatyta, kad naujai išrinktas Respublikos Prezidentas apdovanojamas šiuo aukščiausiu Vytauto Didžiojo ordino laipsniu. Šia galimybe prieš karą pasinaudojo vienintelis Antanas Smetona.
Aukso grandinė vėl buvo įteisinta 2002 m. valstybės apdovanojimų įstatymu (ordiną Prezidentui dabar įteikia LR Seimo Pirmininkas).
Šiuo metu Vytauto Didžiojo ordinu su Aukso grandine apdovanoti Prezidentai Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, nušalintas prezidentas Rolandas Paksas ir Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis.
liūtų klubo ordinas
Tarptautinis Liūtų klubas
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1996 m.
MONAgO miesto ordinas „jose tadeo“
Venesuelos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1996 m.
sukrės (sucre) miesto visuomenės ordinas „edo MIRaNDA“
Venesuelos Respublika
Prezidentui Algirdui Brazauskui įteiktas 1996 m.
olimpinis medalis su grandine
Lietuvos Respublika
Įteiktas Prezidentui Algirdui Brazauskui

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.09.19