Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią
Paroda „Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franco Heinricho Švechteno (1841–1924) archyvas“

Adresas: Vytauto g. 17, LT-00101, Palanga. Tel.: (8-460) 53501, (8-460) 51319. El. p. vilija.pgm@takas.lt Svetainė internete: http://www.pgm.lt 

Paroda veikė 2007 m. gegužės 11 d. – 2008 m. balandžio 15 d.

 Nuotraukoje – parodos eksponatas

LDM informacinis pranešimas apie parodą [2007-05-09]

PALANGOS GINTARO MUZIEJUJE ATIDAROMA UNIKALI ISTORINĖ PIRMĄ KARTĄ RODOMO ARCHYVO PARODA
 
Lietuvos dailės muziejus praneša, kad gegužės 11 d., penktadienį, 16 val. Palangos gintaro muziejuje (Vytauto g. 17) atidaroma paroda „TIŠKEVIČIŲ RŪMŲ PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS. VOKIEČIŲ ARCHITEKTO FRANZO HEINRICHO SCHWECHTENO (1841–1924) ARCHYVAS“.
 
Ši ekspozicija pratęsia Lietuvos dailės muziejaus ikonografinį projektą, skirtą Palangos miesto, jo architektūros ir kultūros paveldo istorijai. 2006 m. buvo surengta paroda „Senoji Palanga“, kurioje pirmą kartą rodyta Henriko Grinevičiaus fotografijų ir atvirukų kolekcija, o šiemet – ypač reikšmingos Palangos gintaro muziejaus rūmų istorijos atodangos.
Paroda atveria nežinomą kurorto istorijos puslapį apie grafų Tiškevičių rezidencijos statybą. Rūmai, kuriuose nuo 1963 m. veikia Palangos gintaro muziejus, ir Palangos istorinis parkas prieš šimtmetį buvo sukurti garsių Europos architektų – prancūzo Eduardo Fransua André (Edouard Franēois André) ir vokiečio Franco Hainricho Švechteno (Franz Heinrich Schwechten). Kraštovaizdžio kūrėjo Andrė veikla yra ištirta ir tinkamai įvertinta, tuo tarpu Švechtenas Lietuvoje yra mažai žinomas. Garsus vokiečių architektas visuotinį pripažinimą pelnė sukūręs Berlyno Anhalto stoties projektą, sakralinės architektūros statinius, o už ypač svarbų Kaizerio Vilhelmo I atminimo bažnyčios projektą jam buvo suteiktas karališkojo architekto titulas ir slaptojo architektūros patarėjo vardas.
Jo sukurti Palangos rūmų projektai buvo dingę ir paieškos ilgai buvo bevaisės. Lietuvos dailės muziejui užmezgus ryšius su Slaptuoju Prūsijos valstybės kultūros paveldo archyvu (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz) Berlyne ir surengus Vilniuje keletą parodų iš archyvo rinkinių, sužinota apie personalinį architekto fondą ir jame saugomą Palangos Tiškevičių rūmų projektą. Rasti 74 brėžiniai ir eskizai, sukurti 1896–1916 m. Pagal aptiktą archyvą pavyko rekonstruoti rūmų architektūrinės vizijos ir jos realizavimo raidą. Parodos stenduose – pastato fasado ir interjero brėžiniai bei fotografijos, iliustruojančios jau Tiškevičių apgyvendintus rūmus. Dokumentai rodo, kad rūmai buvę aprūpinti tų laikų naujausiais techniniais įrengimais: kanalizacija, karštu ir šaltu vandeniu, centriniu šildymu, virtuve su liftu. Švechteno fondas ne tik atskleidžia rūmų statybos eigą, bet iliustruoja ir neįgyvendintus sumanymus, užfiksuotus ir išlikusius tik architekto planuose. Archyvinė projekto kolekcija liudija, kaip laiko bėgsmas keitė rūmų vaizdą – jame nebėra skulptūrų, žibintų, gėlių vazų bei kitų elementų, kurie sudarė sumanytą bendrą statinio ir jo aplinkos harmoniją.
Surastieji projektai ypač svarbūs rengiant Palangos gintaro muziejaus ir istorinio parko renovavimo projektą, nes jie iliustruoja pirminę autentišką rūmų planavimo sistemą. Netrukus pasirodys LDM metraščio 9-ji knyga, kurioje skaitytojai ras ir lenkų mokslininkės Malgožatos Omilanovskos (Małgorzata Omiłanowska) straipsnį apie Palangos parko ir rūmų projektus bei jų autorius.
Parodos kuratoriai – Margarita Matulytė (mob. tel. 8 682 45332) ir Saulius Striuogaitis (Lietuvos dailės muziejus).
LDM Ryšių su visuomene centras
Tel. 212 08 41, 8 687 16739
 
Paroda „Tiškevičių rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franzo Heinricho Schwechteno (1841–1924) archyvas“
 
Palangos istorinis parkas ir jame esantys grafų Tiškevičių rūmai, kuriuose nuo 1963 m. veikia Palangos gintaro muziejus, prieš šimtmetį buvo sukurti garsiųjų Europos architektų – prancūzo Édouardo Francois André ir vokiečio Franzo Heinricho Schwechteno. Šių asmenybių kūrybiniai keliai, susijungę prie Baltijos jūros, mums dovanojo tobulą kultūros ir gamtos junginį. Pastaraisiais dešimtmečiais ypač daug sužinojome apie europinės vertės Palangos kraštovaizdžio kūrėją André, o Palangos rūmų architektas Schwechtenas Lietuvoje nebuvo tinkamai įvertintas. Svarbiausia priežastis – dingęs jo sukurtas rūmų projektas, kurio originalą suradome tik pernai, beveik po šimtmečio.
Palangos rūmų projektas buvo aptiktas architekto asmeniniame fonde, kuris saugomas Slaptajame Prūsijos valstybės kultūros paveldo archyve (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz) Berlyne. Kolekciją sudaro 74 brėžiniai ir eskizai, atlikti 1896–1916 m. Schwechteno Palangos rūmų projekto archyvas leidžia suprasti pirminę užsakovo – grafo Felikso Tiškevičiaus – rūmų ansamblio koncepciją, kuri atskleidžia vieną originaliausių ir aristokratiškiausių statybinių sumanymų Lietuvoje XIX–XX a. sandūroje. Tiškevičiaus užsakymu Palangos rūmų statybos projektas pradėtas 1895 m. Ankstyviausi išlikę brėžiniai datuojami 1896 m. pradžia, o paskutiniai rekonstrukcijos planai rengti 1916 m.
Franzas Heinrichas Schwechtenas gimė 1841 m. rugsėjo 12 d. Kelne, kur mokėsi Friedricho Wilhelmo gimnazijoje. 1861–1863 m. studijavo Berlyno architektūros akademijoje. Pirmasis sėkmingas architekto darbas – Prūsijos parlamento pastato projektas. Didžiulę sėkmę ir visuotinį pripažinimą jis pelnė 1872–1880 m. sukūręs Berlyno Anhalto stoties projektą. Labiausiai Schwechtenas buvo vertinamas už bažnyčių projektus (Berlyno Apaštalo Pauliaus bažnyčios 1892–1894 m., Šv. Simono bažnyčios 1893–1894 m.), o ypač svarbus jo sukurtas sakralinės architektūros kūrinys – Kaizerio Vilhelmo I atminimo bažnyčios projektas, jam pelnęs karališkojo architekto titulą ir slaptojo architektūros patarėjo vardą. Pripažintas architektas, Menų ir Architektūros akademijų bei Karališkosios architektų tarybos narys dirbo Architektūros akademijos profesoriumi, o nuo 1914-ųjų ketvertą metų buvo Menų akademijos prezidentas. 1999 m. Štutgarte apie Schwechteną išleistos monografijos autorius Peeras Zietzas teigia, kad istorizmo ir modernizmo dermė jo kūryboje grafų Tiškevičių rūmų kūrėją iš kitų išskiria ir kaip vieną garsiausių vokiečių architektų XIX a. pab. – XX a. pr.
Šiandien modernus Schwechteno projektas mums atveria nežinomą Palangos kurorto puslapį ir įspūdingai byloja apie gražiausių mūsų istorinių rūmų prie Baltijos gimimą. Už atradimą ir mokslinę konsultaciją esame dėkingi Slaptojo Prūsijos valstybės kultūros paveldo archyvo generaliniam direktoriui Jürgenui Kloosterhuisui, archyvo Restauravimo centro vadovui Heinrichui Petersui ir Lenkijos mokslų akademijos Meno instituto direktoriaus pavaduotojai habil. dr. Małgorzatai Omiłanowskai.
Parodos kuratoriai: Margarita Matulytė ir Saulius Striuogaitis (Lietuvos dailės muziejus).
Romualdas Budrys

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.10.07