Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adresas: Vytauto g. 17, LT-00101, Palanga. Tel.: (8-460) 53 501, (8-460) 51 319. El. paštas gintaro.muziejus[at]ldm.lt.
Svetainė internete:
http://www.pgm.lt 


Paroda „Maironis ir Palanga“
 

VIRTUALI PARODA „MAIRONIS IR PALANGA“

Maironis – kunigas, teologijos profesorius, vienas žymiausių Lietuvos romantizmo epochos poetų, sukūręs lietuvių tautai reikšmingus kūrinius: „Trakų pilis“, „Lietuva brangi“, „Kur bėga Šešupė“ ir daugelį kitų. Paroda atskleidžia Maironio poetinį ryšį su Palanga, kurioje jis nuo jaunystės lankydavosi beveik kiekvieną vasarą. Čia jis patirdavo paprastus gyvenimo džiaugsmus, surasdavo kūno ir sielos atgaivą, bičiuliavo su artimos pasaulėžiūros draugais. Maironis sielą sutelkia į jūrą (V. Daujotytė). Ikonografinę reprezentacinių stendų parodą sudaro aštuonios temos.
 

VIRTUAL EXHIBITION „MAIRONIS AND PALANGA“

A priest and a theology professor Maironis is one of the most prominent poets of Lithuanian romanticism whose poems Trakai Castle, Dear Lithuania, Where the Šešupė River Flows, and others bear huge significance to Lithuanian nation. The exhibition reveals Maironis’ poetic relation with Palanga where he usually spent his summers. Amidst close friends and soul mates, he would savour there the simple pleasures of life and find the comfort of body and soul. Maironis focuses his soul on the sea (V. Daujotytė). The iconographic exhibition displayed on representational stands encompasses eight themes.

1 stendas „Maironis ir Palanga“
Prof. Viktorija Daujotytė pabrėžia, kad Maironis – svarbi asmenybė taip pat lietuvių istorinei bei kultūrinei savivokai. Centrinis Maironio portretas – poeto 1930 m. Palangoje fotografija.

1 stand "Maironis and Palanga"
Prof. Viktorija Daujotytė emphasises that Maironis is important for Lithuanians’ historical and cultural self-identification. A photograph in the centre depicts Maironis in 1930 in Palanga.
 

 

2 stendas „Nuo Birutės kalno“
Pristatomas vienas geriausių Maironio eilėraščių „Nuo Birutės kalno“. Vaidilutės Birutės kalnas yra aukščiausia kopa Palangoje, esanti prie jūros, grafų Tiškevičių parko teritorijoje. Tai sakralinė vieta, nuo kurios poeto žvilgsnis į jūrą išreiškia jo širdies troškimus.

2 stand "From Birutė Hill"
It presents one of Maironis’ best poems From Birutė Hill. Situated close to the sea and within the confines of Tiškevičiai Park, the hill is named in the honour of a pagan priestess Birutė and is the highest dune in Palanga. It is, indeed, a sacral place, a poet’s gaze to the sea from the top of which reveals the longings of his heart.

 

3 stendas „Bėkit, bėkit, mūsų upės, į marias giliausias“
Poetas savo kūriniuose dažnai panaudoja jūros įvaizdį. Iliustruojama XX a. pirmoje pusėje Palangoje išleistais atvirukais.

3 stand "Flow, Our Rivers, Flow to the Deepest Seas"
In Maironis’ poetic writings, sea is a repeated image. The stand is illustrated with the postcards published in the 20th c. in Palanga.

 

4 stendas „Skambu Palangoj, kaip prieš daugelį metų“
Pristatoma Maironio lenkų kalba sukurta poema Z nad Biruty (Nuo Birutės kalno), kur grafų Tiškevičių rūmuose Palangoje subręsta poemos herojės – grafaitės Celinos patriotizmas. Manoma, kad jos prototipas buvo Marija Tiškevičiūtė.

4 stand "My Sound Travels over Palanga, as It Did Years Ago"
It presents Maironis’ Polish written poem Z nad Biruty (From Birutė Hill) about its heroine’s, countess Celina, patriotism ripening in Tiškevičiai Manor in Palanga. Her prototype is considered to be Marija Tiškevičiūtė

 

5 stendas „Jūratė ir Kastytis“
Skirtas vienai gražiausių Maironio baladžių Jūratė ir Kastytis, kuri sukurta garsios legendos apie deivės Jūratės, gyvenusios gintariniuose rūmuose, Baltijos jūros dugne tragišką meilę mirtingam žvejui Kastyčiui motyvais. Iliustruojama garsaus dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kompozicijos Gintaro rūmai eskizu, Australijos lietuvio grafiko Vaclovo Rato raižiniais.

5 stand "Jūratė and Kastytis"
It is dedicated to one of Maironis’ most beautiful ballads Jūratė and Kastytis based on a story of goddess Jūratė who lived in her amber palace at the bottom of the Baltic Sea, and her tragic love for a mortal fisherman Kastytis. The stand is illustrated with a sketch of the Amber Pallace by a famous painter and composer Mikalojus Konstantinas Čiurlionis as well as with the etchings by Lithuanian Australian artist Vaclovas Ratas.
 

6 stendas „Einu kaip amžinas keleivis“
Pristatoma svarbi Maironiui Palangoje vieta – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Dažnai viešėdavo Palangos klebonijoje, bažnyčioje laikydavo mišias.

6 stand "I Walk as an Eternal Passenger"
The Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, a place in Palanga that was of great importance to Maironis, is being presented. He would often visit Palanga rectory and say Mass in the church.

7 stendas „Ramios, malonios vasaros naktys“
Maironio poetiniai svarstymai apie magiškas vasaros naktis atskleidžia ypatingą Palangos atmosferą ir begalinį amžino grožio ilgesį. Iliustruojama Maironio su vasarotojais fotografija, Palangos miesto vaizdais.

7 stand "Still and Pleasant Summer Nights"
Maironis’ poetic reflections about the magic of summer nights reveal a particular atmosphere in Palanga and the yearning for endless eternal beauty. It is illustrated with a photograph depicting Maironis in a company of summer vacationers and the images of Palanga.

8 stendas „Taip liūdna man kartais ant saulės laidos!“
Vienas įspūdingiausių Palangos momentų – saulėlydis, kuris teikdavo įkvėpimą Maironiui. Iliustruojama Maironio su bičiuliais Tiškevičių parke fotografijomis, simboliškai Laiminančio Kristaus skulptūros atviruku.

8 stand "Such Sadness Overcomes my Heart upon the Setting Sun!"
A sunset in Palanga, one of its marvellous moments, that Maironis drew his inspiration of. It is illustrated with the photographs depicting Maironis with his friends in Tiškevičiai Park and, symbolically, with an image of Jesus Christ Blessing Sculpture.
9 stendas „Graži tu, mano brangi tėvyne“
Skirtas vienam žymiausių Maironio eilėraščių Lietuva brangi. Iliustruojama Palangos tilto ir jūros vaizdais.

9 stand "You‘re Beautiful, My Dearest Fatherland"
Illustrated with the images of Palanga Bridge and sea, it is dedicated to one of Maironis’ most famous poems Dear Lithuania.
10 stendas „Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo ir kūrybos datos“
Gimė 1862 m. lapkričio 2 d. Pasandravyje (dabar – Raseinių r.). 1873–1883 mokėsi Kauno gimnazijoje. 1883–1884 studijavo Kijevo universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. 1884–1888 studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1891 įšventintas į kunigus; išleista pirmoji knyga ,,Apsakymai apie Lietuvos praeigą“. 1892 Peterburgo imperatoriškoje Romos katalikų dvasinėje akademijoje įgijo teologijos magistro laipsnį. 1895 Tilžėje išleista pirmoji poezijos knyga ,,Pavasario balsai“. 1904 tapo teologijos daktaru. 1909 paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi. 1926–1930 išleido 5 tomus savo ,,Raštų“. Mirė 1932 m. birželio 28 d. Kaune.

10 stand "Important Dates in Jonas Mačiulis-Maironis Life and Creative Work"
He was born on 2 November, 1862 in Pasandravys, Raseiniai region. In 1873-1883 he went to Kaunas Gymnasium. In 1883-1884 studied at Kiev University, at the Faculty of History and Philosophy. In 1884-1888 he was a clerical student at Kaunas Seminary. In 1891 he was ordained to priest and his first book Tales about the Bygones of Lithuania was published. In 1892 he graduated from Saint Petersburg Imperial Roman Catholic Theological Academy with a Master degree. His first book of poetry Voices of Spring was published in 1895 in Tilžė. In 1904 he became a doctor of theology and in 1909 was appointed a rector of Kaunas Seminary. In 1926-1930 he published 5 volumes of his “Writings”. He died on 28 June, 1932 in Kaunas.

 

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2012.11.02