Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adresas: Vytauto g. 17, LT-00101, Palanga. Tel.: (8-460) 53501, (8-460) 51319. El. p. vilija.pgm@takas.lt Svetainė internete: http://www.pgm.lt 

MSTISLAVO DOBUŽINSKIO PIEŠINIŲ PARODA “SENOJI LIETUVA”

M. Dobužinskis. „Pavasaris Kaune“. 19232009 m. gegužės 15 d. – rugpjūčio 30 d.

LDM informacinis pranešimas [2009-05-13[

GINTARO MUZIEJUJE –  MSTISLAVO DOBUŽINSKIO PIEŠINIŲ PARODA “SENOJI LIETUVA” IR KNYGŲ APIE SENĄJĄ PALANGĄ PRISTATYMAS

2009 m. gegužės 15 dieną, penktadienį Lietuvos dailės muziejaus padalinyje – Palangos gintaro muziejuje (Vytauto g. 17) vyks kurorto šventės „Palanga 2009“ renginiai, kuriais Lietuvos tūkstantmečio vasarą lankytojai kviečiami dėmesį sutelkti į Lietuvos istoriją ir senosios Palangos unikalius vaizdus: 17 val. atidaroma Mstislavo Dobužinskio (1875–1957) kūrybos paroda „Senoji Lietuva“ (veiks iki rugpjūčio 30 dienos); 18 val. pristatomos senąją Palangos istoriją atskleidžiančios knygos „Grafų Tiškevičių Palangos rūmai. Architekto Franco Heinricho Schwechteno piešiniai ir brėžiniai“ ir „Senoji Palanga. Henriko Grinevičiaus fotografijų ir atvirukų kolekcija“. 19–21 val. vyks “Europos muziejų nakties” edukaciniai renginiai.

Paroda „Senoji Lietuva“ pristato 1933-34 m. dailininko kelionėse po Žemaitiją sukurtus piešinius ir kitose išvykose į Lietuvos provinciją sukurtus 37 kūrinius. Piliakalniai, dvarai, Kryžių kalnas, bažnyčios, vienuolynai, sinagogos, koplyčios, varpinės, kryžiai perteikia krašto, jo architektūros žavesį. Piešiniuose ne tik miestelių vaizdai, bet ir individualus charakteris, nuotaika. Architektūriniai peizažai dokumentalūs ir meniški, kartu perteikia tautines, taip pat laiko žymes, dabar jau išnykusius objektus.

Pasaulyje pripažintas dailininkas Mstislavas Dobužinskis (1875–1957) Lietuvos visuomenei daugiau žinomas kaip scenovaizdžių kūrėjas. Valstybės teatre Kaune jis apipavidalino per 40 operos ir dramos spektaklių ir tuo pagrindė lietuvių scenografijos pradžią. Dailininkas garsėjo ir Paryžiaus, Londono, Romos, Neapolio, Briuselio, vėliau – Niujorko Metropoliten operos teatruose, bet neapsiribojo vien scenos meno kūryba. Jis tapė ir piešė lankytų miestų vaizdus, rengė parodas Europoje ir JAV. Pirmoji M. Dobužinskio darbų paroda Vilniuje buvo surengta 1908 m.

Dailininkas gimė 1875 m. Nižnyj Novgorode senos bajoriškos lietuvių kilmės šeimoje. Į Lietuvą M. Dobužinskis atvyko dar vaikas, čia praleido paauglystę ir jaunystę. Pirmieji jo piešiniai gimė vaikštant po Trakus, Vilnių ir jo apylinkes. Vėliau jis piešė ir Kauną, keliavo, fiksavo Lietuvos miestelių, kaimų architektūrą, gamtos vaizdus. Prie Vilniaus motyvų jis vis grįždavo ir studijuodamas Peterburge, Miunchene, gyvendamas Paryžiuje, Niujorke. Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ilgam sulaikė dailininką JAV. 1940 m. jis Bostone surengė savo parodą „Lietuva. Tapyba. Piešiniai“. Daugybė jo kūrinių taip ir liko Amerikoje. Paskutinį gyvenimo dešimtmetį M. D. praleido Europoje. Mirė 1957 m. Niujorke, palaidotas Paryžiuje. Po jo mirties sūnaus Vsevolodo Dobužinskio rūpesčiu kūrinių ciklas „Senoji Lietuva“ buvo parodytas Niujorke, vėliau paroda kartota ir Čikagoje.

Lietuvių fondas (JAV), kuriam vadovavo Stasys Baras, valdybos nariui Gediminui Balukui pasiūlius, nupirko šį Lietuvai labai svarbų dailininko palikimo rinkinį. 2006 m. Lietuvių fondo taryba, Vytauto Kamanto vadovaujama, kolekciją dovanojo Lietuvai ir šiemet ji perduota Lietuvos dailės muziejui.
Kolekcija Žemaitijoje rodoma pirmą kartą.      

18 val. Gintaro muziejuje pristatomos senąją Palangos
istoriją atskleidžiančios knygos

Knygoje „Grafų Tiškevičių Palangos rūmai. Architekto Franco Heinricho Schwechteno piešiniai ir brėžiniai“ pirmą kartą publikuojami garsaus vokiečių karališkojo architekto Franzo Heinricho Schwechteno (1841–1924) sukurti grafų Felikso ir Antaninos Tiškevičių Palangos rūmų projektai – 74 brėžiniai ir piešiniai. Projektai buvo sukurti trimis etapais 1895 – 1916 m. Pagal juos 1896–1897 m. Palangos kurorte ant Baltijos jūros kranto buvo pastatyta naujoji grafų rezidencija ir sukurtas parkas, kurį suprojektavo ir įrengė garsus prancūzų architektas Edouardas André (1840 –1911).

Lietuvos dailės muziejaus išleistoje knygoje pirmą kartą skelbiami ne tik visi Berlyne, Prūsijos valstybės kultūros paveldo slaptajame archyve (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz), išsaugoti  F. H. Schwechteno sukurti grafų Tiškevičių Palangos rūmų brėžiniai ir piešiniai, bet ir Palangos šildomųjų vonių komplekso projektai (du variantai). Palangos grafas Feliksas Tiškevičius ir Plungės kunigaikštis Mykolas Oginskis buvo sudarę finansinę sąjungą, kad sukurtų europinio lygio šildomųjų vonių kompleksą, kurio Palangoje ypač stigo didikams, daugiausia atvykstantiems iš Lenkijos. 1902 m. Nicoje staiga mirus kunigaikščiui Mykolui Oginskiui, projektas nebuvo įgyvendintas.

Albume publikuojami išlikę F. H. Schwechteno Palangos rūmų brėžiniai ir piešiniai kaip ypatingos svarbus istorijos šaltinis, kuris supažindina su pirmaprade rūmų koncepcija ir atskleidžia vienos gražiausių Lietuvos rezidencijų genezę. Šie Palangos rūmų brėžiniai ir piešiniai leidžia suprasti pirminę užsakovo – grafo Felikso Tiškevičiaus – rūmų ansamblio sampratą. Knygą sudarė ir įvadą parašė menotyrininkas, nacionalinio Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Palangos miesto Garbės pilietis, 1963 m. grafų Tiškevičių Palangos rūmuose sukūręs ir per kelis dešimtmečius išpuoselėjęs vieną vertingiausių Lietuvos muziejų – Palangos gintaro muziejų. Knygos dailininkė – Laima Zulonė.

Kita renginyje pristatoma knyga - vieno žymiausių Lietuvos ikonografijos kolekcininkų ir kraštotyrininkų Henriko Grinevičiaus (1924–1998) fotografijų ir atvirukų rinkinio paroda „Senoji Palanga“. Kolekciją paveldėjo ir saugo jo sūnus Tadas Grinevičius, maloniai sutikęs pirmą kartą rinkinį eksponuoti 2006 m. Gintaro muziejuje surengtoje parodoje ir suteikęs muziejui išskirtinę teisę publikuoti knygoje. Išsamus XX a. pirmos pusės vaizdų rinkinys (298 puslapių albume – 200 originalaus dydžio atvirukų ir 23 fotografijos) atskleidžia vieną svarbiausiausių Palangos raidos etapų – kurortinio miesto kūrimą, atspindi gamtinį ir urbanistinį landšaftą, pajūrio peizažus ir istorinius pastatus, o tuo pačiu parodo ypatingą fotografų žvilgsnį į pajūrio miestą. Istoriniai vaizdai knygoje pateikiami skyriuose „Baltijos jūra ir paplūdimys“, „Grafų Tiškevičių rūmai ir parkas“, „Birutės kalnas“, „Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia“, „Kurhauzas“, „Vilos“, „Miesto gatvės“, „Pasienis“. Leidinyje pristatoma kolekcija išsamiai ir įtaigiai aptarta fotografijos istorikės Margaritos Matulytės įvadiniame strapsnyje „Plevenatis senosios Palangos laikas“. Knygos sudarytojai – Margarita Matulytė, Saulius Striuogaitis, dailininkė – Sigutė Chlebinskaitė.

19–21 val. Tiškevičių rūmuose vyks „Europos muziejų nakties“
edukaciniai renginiai.

Palangos gintaro muziejaus rūmuose muzikuos Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos moksleiviai. Taip pat lankytojai kviečiami dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, kurių metu susipažins su gintaru ir jo dirbiniais.

Išsamesnę informaciją apie parodą ir knygas teikia Regina Makauskienė (tel. 8 687 78 641 ).

Apie parodą ir knygas skelbiame Lietuvos dailės muziejaus svetainėje www.ldm.lt, kurios skyrelyje Žiniasklaidai žurnalistams spausdinimui įdėtos parodoje rodomų kūrinių nuotraukos ir knygose publikuojamos fotografijos.

Lietuvos dailės muziejaus Ryšių su visuomene centras

Lina Paukštienė,
Tel. 262 18 83, 8 682 45 300

Parodos anotacija

Mstislavo Dobužinskio „Senoji Lietuva“
Lietuvių fondo (JAV) dovanoti kūriniai

 Pasaulyje pripažintas dailininkas Mstislavas Dobužinskis (1875–1957) Lietuvos visuomenei daugiausia žinomas kaip scenovaizdžių kūrėjas. Valstybės teatre jis apipavidalino per 40 operos ir dramos spektaklių – taip padėjo mūsų nacionalinės scenografijos pagrindus. Pagarsėjęs Paryžiaus, Londono, Romos, Neapolio, Briuselio operose, o vėliau Niujorke, Metropolitan Opera, menininkas neapsiribojo vien scenos meno kūryba.

Dobužinskio jaunystė prabėgo Vilniuje – čia jis mokėsi gimnazijoje, pradėjo piešti. Būdamas lietuvių kilmės, 1924 m. priėmė Lietuvos Respublikos pilietybę. Dirbdamas Kaune (Meno mokykloje ir Valstybės teatre), išugdė ne vieną Lietuvos scenografą ir tapytoją. Jo paties piešti ir tapyti Lietuvos miestų ir miestelių vaizdai, architektūriniai paminklai kartu su scenovaizdžių eskizais ne kartą buvo eksponuojami autorinėse parodose Europoje ir JAV.

Vieną iš Dobužinskio piešinių ciklų, vadinamą „Senąja Lietuva“, 1984 m. įsigijo Lietuvių fondas (JAV). 2007 m. pradžioje šie kūriniai, dovanoti Lietuvai, pasiekė Lietuvos dailės muziejų. Nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 30 d. jie bus rodomi Palangos gintaro muziejuje.

Parodoje eksponuojami kūriniai

Beržoro koplyčia. 1933
Chapel in Beržoras 
 
Seda, senas sandėlis. 1933
Old Storehouse in Seda 
 
Šiaulių turgus. 1934
Marketplace in Šiauliai 
 
Kėdainių miesto vaizdas. 1933
View of the Town of Kėdainiai
 
Kėdainių tiltas. 1933
Bridge in Kėdainiai 
 
Luokės sinagoga. 1933
Synagogue in Luokė 
 
Šaukėnų varpinė. 1933
Bell Tower in Šaukėnai 
 
Telšių miesto vaizdas. 1933
View of the Town of Telšiai 
 
Jurbarko sinagoga. 1933
Synagogue in Jurbarkas 
 
Prie Šventybrasčio bažnyčios. 1939
Near the Church in Šventybrastis 
 
Kaunas, Žaliakalnis žiemą. 1939
District of Kaunas Žaliakalnis in Winter 
 
Pavasaris Kaune. 1923
Spring in Kaunas 
 
Prie Merkinės bažnyčios. 1930
Near the Church in Merkinė 
 
Kalvių bažnyčia (Kaišiadorių r.). 1933
Church in Kalviai 
 
Plungės dvaro vartai. 1933
Estate Gates in Plungė
 
Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia. 1929
St Gertrude Church in Kaunas 
 
Prie senos bažnyčios (Kaišiadorių r., Vilūnai). 1932
Near the Old Church
 
Telšiai, kryžius. 1933
Cross in Telšiai 
 
Žaiginio dvaro rūmai (Raseinių r.). 1933
Estate House in Žaiginys 
 
Kelmės dvaro vartai. 1934
Estate Gates in Kelmė  
Seda, aikštė. 1933
Square in Seda 
 
Šaukėnų dvaro kiemas. 1934
Estate Yard in Šaukėnai 
 
Jurgaičiai, kryžių kalnas. 1934
Hill of Crosses in Jurgaičiai 
 
Kryžiai prie Alsėdžių bažnyčios. 1933
Crosses near the Church in Alsėdžiai 
 
Kaunas, senamiesčio arbatinė. 1930
Old Town Teahouse in Kaunas 
 
Kaunas, valstybės teatras. 1931
State Teatre in Kaunas 
 
Sedos bažnyčia. 1933
Church in Seda 
 
Tytuvėnų dvaro interjero fragmentas. 1934
Interior of the Estate House in Tytuvėnai 
 
Kaunas, Palangos gatvės kiemas. 1932
Courtyard of the Palanga Street in Kaunas 
 
Kaimo vaizdas. 1933
Country View 
 
Šaukėnai. 1932
Township of Šaukėnai
 
Seda, krautuvių kiemas. 1933
Shop Yard in Seda
 
Sena medinė bažnyčia (Kėdainių r., Aristavėlė). 1933
Old Wooden Church 
 
Tytuvėnų bernardinų vienuolynas. 1934
Bernardine Monastery in Tytuvėnai 
 
Šiauliai, gatvės fragmentas. 1934
Street Corner in Šiauliai 
 
Plungės vandens malūnas. 1933
Watermill in Plungė 
 
Kaunas, seni namai. 1932
Old Houses in Kaunas
 
Kauno motyvas. 1926
View of Kaunas
 
Kaunas, namai S. Daukanto gatvėje. 1931
S. Daukanto Street in Kaunas
 
Tilto gatvė Vilniuje. Apie 1907
Tilto Street in Vilnius

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2010.03.08