Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adresas: Vytauto g. 17, LT-00101, Palanga. Tel.: (8-460) 53 501, (8-460) 51 319. El. paštas gintaro.muziejus[at]takas.lt.
Svetainė internete:
http://www.pgm.lt 


Paroda „Parkų kūrėjas Édouard François André“
Exhibition "Édouard François André: a creator of parks"
 

VIRTUALI PARODA „PARKŲ KŪRĖJAS ÉDOUARD FRANÇOIS ANDRɓ

Šia paroda skiriama pasaulinio garso prancūzų kraštovaizdžio architekto ir parkų meno teoretiko, leidinių autoriaus ir redaktorius Édouard‘o François André (1840–1911) mirties šimtmečiui paminėti. Ja siekiama ikonografine medžiaga atspindėti unikalų É. F. André palikimą, kuris parodos stenduose atskleidžiamas jo sukurtų parkų Europos valstybėse, Šiaurės Afrikoje, Lotynų Amerikoje istorinėmis nuotraukomis ir dabarties fotografijomis bei ikonografinę medžiagą komentuojančiais informaciniais tekstais.
 

VIRTUAL EXHIBITION "PARK DESIGNER ÉDOUARD FRANÇOIS ANDRÉ"

The exhibition is dedicated to commemorate the 100th anniversary of death of Édouard François André (1840–1911), a famous French landscape architect, a theoretician of the art of parks, a writer and an editor. It is aimed at presenting the audience with É. F. André‘s unique creative heritage by the means of iconographic material, i.e. historical and present-day photographs depicting parks he designed in European countries, North Africa and Latin America, along with textual information annotating it.
 

1 stende pateikiamas parodos pavadinimas ir informacija apie ją organizavusias institucijas, parodos rėmėjus, partnerius ir visus parodą kūrusius asmenis. Stendą iliustruoja É. F. André portretas, kurį 1902 m. sukūrė Debat-Ponsan.

The 1st exhibition stand presents the title of the exhibition as well as information about institutions that organised it, sponsors, partners and other people who contributed to the exhibition. The stand is illustrated with É. F. André‘s portrait made by Debat-Ponsan in 1902.

 

2 stendas skirtas É. F. André – kūrėjo portretui, pateikiant svarbiausius jo gyvenimo ir kūrybos faktus, akcentuojant išskirtinius kraštovaizdžio architekto, parkų meno teoretiko, leidinių autoriaus ir redaktoriaus sugebėjimus, jo atliktų darbų unikalumą ir vertę. Stendas iliustruojamas É. F. André 1895 m. nuotrauka, jo iš ekspedicijos Pietų Amerikoje parvežta gėle – Anthurium andreanum. Stende pateikiami paties É. F. André sudaryti jo sukurtų parkų pasaulyje sąrašai.

The 2nd stand is dedicated to a portrait of É. F. André as an artist; listing the most important dates of his personal and creative life, it highlights his exceptional talents, the originality and value of his works as a landscape architect, a theoretician of the art of parks, a writer and an editor. The stand is illustrated with his photograph made in 1895 and a flower Anthurium andreanum that he brought from the expedition to South America, along with his own lists of parks that he designed all over the world.

 

3 stende pristatomas É. F. André traktatas „Sodų menas“, iki šiol nepralenkiama knyga apie parkų kūrimo modelius, želdynus, parkų augmenijos priežiūrą. Stendas iliustruotas knygos pirmojo leidimo 1879 m. Paryžiuje nuotrauka, pateikiama citata iš knygos ir pristatoma viena iš knygos spalvotų iliustracijų – Courcelles (Haute-Marne) parko Prancūzijoje piešinys, kuriame matome šio parko vaizdą iš paukščio skrydžio.

The 3rd stand presents É. F. André’s treatise The Art of Gardens, an unequalled book about park design, plant cultivation and maintenance of landscape plants. It is illustrated with a photograph of the first edition of the book in 1879 in Paris, a quote from the book along with one of its colour illustrations – a bird’s-eye view drawing of Courcelles Park in Haute-Marne in France.

 

4 stende supažindinama su 1875–1876 m. É. F. André ekspedicija po Lotynų Ameriką, kurios metu jis ištyrė ir aprašė kelias naujas bromelijų rūšis. Iš ekspedicijos É. F. André parvežė unikalią nežinomų augalų kolekciją, o kelionę aprašė darbe „Aplink pasaulį“ („Tour du monde“). Nuotraukose pateikiami kelionę iliustruojantys litografiniai piešiniai iš knygos „Pusiaujo Amerika“ („L¢Amérique Équinoxiale“, 1999).

The 4th stand introduces É. F. André’s expedition to Latin America in 1875-1876 where he explored and described several new species of bromelia. He brought from the expedition a unique collection of unknown plants and described his journey in the book Around the World (“Tour du monde”). To illustrate his journey, lithographs from the book Equatorial America (“L
¢Amérique Équinoxiale”, 1999) are photographed and presented at the stand.

 

5 stende pristatomas vienas iš keturių É. F. André projektų Lietuvoje – Palangos parkas, sukurtas Palangos dvarininkų grafų Tiškevičių užsakymu. Šį projektą É. F. André rengė kartu su sūnumi René André, kuris parko kūrimo darbus 1906 m. detaliai aprašė žurnale „Revue Horticole“. Stendas iliustruotas grafo Felikso Tiškevičiaus ir jo žmonos Antaninos nuotrauka, pateikiami Palangos parko vaizdai iš paukščio skrydžio XX a. 3–4 deš. ir 2005 m. bei Tiškevičių laiškų, rašytų É. F. André faksimilės.

The 5th stand presents one of the four É. F. André’s projects in Lithuania, a park in Palanga commissioned by counts Tiškevičiai. The project was carried out by É. F. André together with his son René André who reported the process in Revue Horticole in 1906. The stand is illustrated with a picture of count Feliksas Tiškevičius and his wife Antanina, and bird’s-eye view images of Palanga Park in the twenties and thirties of the 20th century and 2005 along with the facsimiles of letters written by counts Tiškevičiai to É. F. André.

 

6 stende pateikiamas antrasis É. F. André projektas Lietuvoje – Lentvario dvaro parkas, sukurtas XIX a. pabaigoje. Parkas sukomponuotas mišriu stiliumi, išnaudotos esamo reljefo ir vandens galimybės: sukurti kalnų upelio ir tvenkinių vaizdai, vandens kaskados, grotos, uolynai, apžvalgos kalvos. Stendas iliustruotas buvusių dvaro šeimininkų – grafo Vladislovo Tiškevičiaus ir jo žmonos Kristinos nuotrauka, parko vaizdais jo klestėjimo metu ir dabar.

The 6th stand presents É. F. André’s second project in Lithuania, a park of Lentvaris Manor designed at the end of the 19th century. Stylistically the park is heterogeneous; potentialities of relief and water are well explored: views of ponds and mountain stream, water cascades, grottos, palisades, hills overseeing the park are set up. The stand is illustrated with a photograph of the former landlords of the manor Vladislavas Tiškevičius and his wife Kristina as well as images of the park in its palmy days and today.

 

7 stende supažindinama su É. F. André projektuotu Užutrakio dvaro parku, įsikūrusiu netoli Trakų pilies. Parko struktūroje labai svarbi buvo tvenkinių sistema, ją sudarė per 20 tarpusavyje ir bent su vienu iš didžiųjų ežerų sujungtų tvenkinių. Stendas iliustruotas Užutrakio dvarininkų Juozapo Tiškevičiaus ir jo žmonos Jadvygos nuotrauka bei dvaro ansamblio ir parko vaizdais XX a. I pusėje ir dabar. Taip pat pateikiama 1898 m. R. André daryta nuotrauka, liudijanti É. F. André kelionę iš Užutrakio į Lentvarį.  

The 7th stand introduces a park of Užutrakis Manor designed by É. F. André and located near Trakai. The system of ponds was crucial for the structure of park: there were over 20 smaller ponds connected with each other and with at least one of the bigger ones. The stand is illustrated with a photograph of Juozapas Tiškevičius and his wife Jadvyga as well as the images of the manor and the park at the first half of the 20th century and today. Taken by R. André, a photograph capturing É. F. André’s journey from Užutrakis to Lentvaris is also presented.

 

8 stendas skirtas ketvirtajam É. F. André Lietuvoje sukurtam parkui – Trakų Vokės dvaro sodybai. Į Trakų Vokę pakviestas grafo Jono Juozapo Tiškevičiaus É. F. André parkui suteikė įvairovės ir gyvenamajam laikotarpiui būdingų sprendinių. Iki šių dienų yra išlikusi esminė parko struktūra taip pat – treji (iš ketverių) vartai, visi skirtingo stiliaus. Stende pateikiamas Trakų Vokės dvaro savininko grafo Jono Juozapo Tiškevičiaus portretas, dvaro rūmų bei išsilaikiusių gotikinių vartų į dvaro teritoriją vaizdai.

The 8th stand is dedicated to É. F. André’s fourth park in Lithuania, that of Trakų Vokė. Invited to Trakų Vokė by count Jonas Juozapas Tiškevičius, É. F. André enriched the park with a sense of variety and the signs of his times. To these days, the fundamental structure of the park including three of four gates (all of different styles) is still extant. The stand is illustrated with a portrait of count Jonas Juozapas Tiškevičius, a landlord of Trakų Vokė Manor, along with images of the manor and its gothic gates to the park.

 

9 stende pristatomas É. F. André pasaulyje išgarsinęs Liverpulio (JK) Sefton parkas, kurį architektas ėmėsi kurti 1867 m. laimėjęs tarptautinį konkursą. Tai 150 ha raižyto reljefo parkas, kuriame sumaniai suderinti vietinių ir retų rūšių medžiai bei mažesnieji augalai. Kriokliams sukurti panaudotas į jūrą įtekančios Mersio upės vanduo. Prie šio projekto É. F. André dirbo penkerius metus. Stendą iliustruoja É. F. André parengtas Sefton parko planas bei parko vaizdai.

The 9th stand presents a famous Sefton Park in Liverpool. Initiated in 1867 after É. F. André won a competition, the park brought him fame all across the world. It consists of 150 hectares of rugged terrain with ingeniously arranged species of local and exotic tress along with smaller plants. The water of the River Mersey flowing into the sea is used to set up cascades. It took É. F. André five years to finish the project. The stand is illustrated with É. F. André ‘s plan of Sefton Park and the images of the park itself.

 

10 stendas skirtas pirmajam pasaulyje rožių sodui – Marnos slėnio rožynui. Jį É. F. André  sukūrė pakviestas garsaus prancūzų rožininko Jules Gravereaux. Rožės buvo sukomponuotos 2 320 m² trikampėje teritorijoje, kurią supo pavėsinės iš pinučių, vadinamų rožių atramomis. . É. F. André rožėms skirtas sodas tapo tikru meno kūriniu. Stendas iliustruotas É. F. André paregto rožyno plano, rožyno vaizdo iš paukščio skrydžio bei parko fragmentų nuotraukomis.

The 10th stand is dedicated to the first rose garden in the world – the Val-de-Marne rose garden. É. F. André was invited there by Jules Gravereaux, a famous French rosarian. Settled in a 2320 sq. metres triangular territory, the rose garden was surrounded by lattices of wattles to pillar the roses. É. F. André’s rose garden turned into a real work of art. The stand is illustrated with É. F. André ‘s plan of rose garden, a bird’s-eye view image of the garden along with photographs of the park.

 

11 stende supažindinama su 1867 m. pasaulinės parodos metu Paryžiuje atidarytu Buttes-Chaumont parku. Tai vienas gražiausių parkų Paryžiuje, kurio kalvotas peizažas su romėniška sibilių šventykla, grotomis, uolomis, tvenkiniu, kabančiu tiltu ir įspūdingais želdynais žavi gausius parko lankytojus. É. F. André vadovavo šio parko floros atrinkimo ir sodinimo darbams, sukurdamas įspūdingas naujųjų želdynų kompozicijas, kurias vėliau aptarė savo knygoje „Sodų menas“ („L‘ Art des Jardins“). Stende pateikiamos iliustracijos iš „Sodų meno“, taip pat parko vaizdai šiuo metu.

The 11th stand introduces Buttes-Chaumont Park inaugurated in 1867 during the opening of the Paris World Exposition. It is one of the most beautiful parks in Paris captivating crowds of visitors with its hilly landscape, roman belvedere of Sybil, grottos, rocks, a pond, a suspension bridge and spectacular plants. In Buttes-Chaumont Park É. F. André worked as a supervisor deciding on what flora to plant; he, thus, developed impressive plant compositions that he later discussed in his book The Art of Gardens (“L’Art des Jardins”). The stand presents illustrations of The Art of Gardens as well as the images of park today.

 

12 stende pristatomi du É. F. André kurti parkai – Liuksemburgo miesto parkas ir Veldamo pilies parkas Olandijoje. Liuksemburgo miesto parkas buvo kuriamas pagal 1871 m. É. F. André pateiktą projektą, kuriame buvo numatyti ne tik parkų takai, bet ir naujos gatvės, sujungiančios senąjį miestą ir naujuosius jo rajonus. Nuotraukose pateikiamos parką iliustruojančios graviūros iš knygos „Sodų menas“ ir dabartiniai parko vaizdai.
Veldamo pilies parką olandai vadina etaloniniu savo šalies parku. Jis iki šių dienų prižiūrimas, nenutolstant nuo É. F. André parengto projekto. Stendą iliustruoja parko nuotraukos.


The 12th stand presents another two of É. F. André’s parks – the City Park in Luxembourg and Weldam Castle Park in the Netherlands. City Park in Luxembourg was developed according to É. F. André’s project that he rendered in1871. The plan introduced not only park paths but also new streets connecting old city with new districts. Photographs of the etchings from The Art of Gardens as well as images with today’s views of the park illustrate the stand.
The Dutch refer to Weldam Castle Park as a country’s representative park. It is still being maintained according to É. F. André’s project. The stand is illustrated with photographs of the park.

 

13 stende supažindinama su É. F. André darbais Egipte. Vienas iš jų – Montazah rūmų parkas, įkurtas prie pat Viduržemio jūros. Stendą iliustruoja Montazah rūmų ir parko nuotraukos, darytos 1940 m. ir šiuo metu.

The 13th stand introduces É. F. André’s works in Egypt, one of them being Montazah Palace Gardens situated on the coast of Mediterranean Sea. The stand is illustrated with photographs of the palace and its gardens made in 1940 and today.

 

14 stendas skirtas É. F. André sukurtiems parkams Čekijoje ir Bulgarijoje. Lednicės pilies parkas Čekijoje yra prie pat Austrijos sienos. Parkas sukurtas po pilies rekonstrukcijos – apie 1886 m. Stende pateikiama Lednicės pilies planas ir parko nuotraukos.
Euksinogrado rūmų parkas išsidėstęs Juodosios jūros pakrantėje, netoli Varnos. Parko kūrimo darbai prasidėjo 1890 m. ir truko net keletą dešimtmečių. Jame galima rasti daugiau kaip 300 įvairių augalų rūšių iš viso pasaulio, kuriuos, manoma, parinko pats Bulgarijos karalius Ferdinandas. Stendą iliustruoja rūmų ir parko nuotraukos.


The 14th stand is dedicated to É. F. André’s parks in Czech Republic and Bulgaria. Lednice Castle Park is in Czech Republic near the Austrian border. The park was developed in 1886 just after the reconstruction of the castle. The stand is illustrated with a plan of Lednice Castle and photographs of the park.
Euxinograd Palace Park is situated on the coast of Black Sea near Varna. It took more than two decades to finish the park that was initiated in 1890. It has over 300 species of plants from all over the world that were supposedly selected by king Ferdinand of Bulgaria. The stand is illustrated with photographs of the palace and the park.

 

15 stende pristatomi du É. F. André Lenkijoje sukurti parkai: Potulice ir Samostrzel. Pirmasis parkas yra šiaurės vakarinėje Lenkijos dalyje. Jis pradėtas kurti grafo Kazimiero Potulickio iniciatyva XIX a. viduryje. Antrojo pasaulinio karo metu parkas buvo drastiškai naikinamas, šiuo metu iš pirminio parko vaizdo yra išlikusios tik dvi kelių šimtų metrų ilgio į rūmus vedančios alėjos. Samostrzel parkas pagal É. F. André projektą pertvarkytas1880 m. ir iki 1939 m. rūmų ir parko kompleksas garsėjo visoje Lenkijoje. Šiandien parkas beveik sunykęs, tačiau yra išlikę apie 500 medžių. Stendą iliustruoja rūmų senosios rūmų nuotraukos ir dabartiniai parko vaizdai.


The 15th stand presents two parks in Poland: Potulice and Samostrzel. Initiated by count Casimir Potulicki in the middle of the 19th century, the former one is situated at the North-Western part of Poland. During the Second World War the park was ruined saving only two alleys several hundred metres long. Samostrzel Park was reconstructed according to É. F. André’s project in 1880 making it famous throughout Poland. Today the park is rather decayed having only 500 trees left of its former beauty. The stand is illustrated by old photographs of the palace along with images of how the park looks today.

 

16 stende pateikiama parodos anotacija anglų ir prancūzų kalbomis bei ir informacija apie ją organizavusias institucijas, parodos rėmėjus, partnerius ir visus parodą kūrusius asmenis. Stendą iliustruoja É. F. André portretas, Palangos parko vaizdas iš paukščio skrydžio ir É. F. André traktato „Sodų menas“ viršelio nuotrauka.


The 16th stand presents exhibition annotation in English and French and lists all the institutions, sponsors, partners and individuals who contributed to it. The stand is illustrated with É. F. André’s portrait, a bird’s-eye view image of Palanga Park and a picture of the cover of
The Art of Gardens.

 


Regionų kultūrinių iniciatyvų centro ir Lietuvos dailės muziejus informacija / The information was prepared by the Centre of Cultural Initiatives of Regions and the Lithuanian Art Museum

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.09.12