Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adresas: Liepų g. 33, LT-92145, Klaipėda. Tel./faksas (8 46) 410 416, tel. (8 46) 410 421, (8 46) 410 412. El. paštas: menopazinimas.domsaitis[at]zebra.lt; domsaitis.galerija[at]zebra.lt

 

Projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

 

SPALVŲ EKSPRESĄ PALYDINT
PROJEKTO „MUZIEJUS–MOKYKLA–MOKSLEIVIS“ PARODA


2014 m. vasario 5 d. – kovo 16 d.

 

Lietuvos muziejų asociacija 2011 m. lapkričio mėn.–2014 m. gegužės mėn. vykdo projektą „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projekto tikslas – bendrojo lavinimo mokykloms bendradarbiaujant su muziejais ir naudojantis jų ištekliais, plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, tobulinti mokinių ugdymo procesą. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos antrojo prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekte dalyvauja 18 muziejų iš visos Lietuvos.

Į projektą įsijungė ir Lietuvos dailės muziejus su edukacine programa „Lietuvos XX–XXI a. dailė“. Programa remiasi muziejaus edukatorių ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų bendradarbiavimo ir grįžtamojo ryšio principu. LDM projekte atstovauja du jo padaliniai: Nacionalinė dailės galerija Vilniuje ir Prano Domšaičio galerija Klaipėdoje.

Prano Domšaičio galerija parengė ir įgyvendino bendros LDM edukacinės programos „Lietuvos XX–XXI a. dailė“ modulį „Spalvų ekspresas“, sudarytą iš keturių užsiėmimų. Tai Lietuvos tapybos pažinimo programa, kuri remiasi galerijoje eksponuojamais tapytojų Prano Domšaičio ir Česlovo Janušo kūriniais. Teoriniai, pažintiniai aspektai modulyje jungti su įvairaus amžiaus moksleiviams patrauklia praktine kūrybine veikla, skatinančia individualią saviraišką: diskutuojant, analizuojant ir kuriant buvo mokomasi suprasti dailės kūrinius, neformaliai pažinti XX–XXI a. Lietuvos dailę.

Atsižvelgiant į bendrojo ugdymo programų turinį, amžiaus ir percepcijos ypatumus edukacinę programą sudarė trys lygiai: „Spalvų ekspresas I“ (skirta 1–4 kl. moksleiviams), „Spalvų ekspresas II“ (skirta 5–8 kl. moksleiviams) ir „Spalvų ekspresas III“ (skirta 9–12 kl. moksleiviams). Nemokamuose užsiėmimuose dalyvavo 1–12 klasių 381 moksleivis iš penkiolikos Klaipėdos bendrojo lavinimo mokyklų.

 


Vaidės Gaudiešiūtės nuotraukos.


Projekte dalyvavo:
„Gubojos“ (dabar „Medeinės“) mokykla, specialioji pedagogė metodininkė Rasa Alsienė
1–4 kl. moksleiviai:
Simono Dacho progimnazija, pradinių klasių mokytoja metodininkė Vaidilutė Tuleikienė
Prano Mašioto progimnazija, pradinių klasių mokytoja metodininkė Vilma Sakalauskienė
„Saulėtekio“ pagrindinės mokykla, pradinių klasių mokytoja metodininkė Audra Aidukaitė
„Versmės“ progimnazija, pradinių klasių mokytoja metodininkė Jūratė Lipinskienė
5–8 kl. moksleiviai:
Martyno Mažvydo progimnazija, dailės mokytoja metodininkė Rita Lavrinenkovienė
„Verdenės“ progimnazija, dailės mokytoja metodininkė Aldona Litvinienė
„Vyturio“ pagrindinė mokykla, dailės mokytoja metodininkė Rožė Mingilaitė
9–12 kl. moksleiviai:
„Aitvaro“ gimnazija, dailės mokytoja ekspertė Žaklina Peseckaitė
„Ąžuolyno“ gimnazija, dailės mokytoja metodininkė Vilija Morkūnaitė
Baltijos gimnazija, dailės vyr. mokytoja Vilma Smilgienė
Vytauto Didžiojo gimnazija, dailės mokytoja metodininkė Reda Anankaitė
Hermano Zudermano gimnazija, dailės vyr. mokytoja Giedrė Rožkaitė
„Žaliakalnio“ gimnazija, dailės mokytoja metodininkė Valentina Lvova
„Žemynos“ gimnazija, dailės mokytoja ekspertė Giedrė Pulokienė

Jauniausieji, „Spalvų ekspreso I“ lygio dalyviai per žaidimus, atraktyvias užduotis, galerijos ekspozicijų kūrinių analizę susipažino su pagrindinėmis vaizduojamosios dailės sąvokomis. Praktinių užduočių metu mokėsi maišyti pagrindines spalvas, išgauti naujų spalvų, bandė įvairias dailės technikas (spaudavimo, tapybą akrilu, akvarele, aplikaciją ir kt.).

„Spalvų ekspreso II“ lygio užsiėmimų metu moksleiviai susipažino su pagrindiniais XX a. lietuvių dailės laikotarpiais, žymiausiais menininkais, jų kūriniais, šiuolaikinio meno formomis. Analizuodami galerijos ekspozicijų kūrinius, atlikdami praktines užduotis, jie mokėsi stebėti ir vertinti dailės kūrinius, įvardyti dailės rūšis, šakas, žanrus. Praktinių kūrybinių užduočių metu, mokiniai eksperimentavo su įvairiomis dailės technikomis (koliažu, frotažu, tapyba akrilu, akvarele), kūrė erdvines kompozicijas iš daiktų. Dirbdami grupėse, interpretuodami konkrečių tapybos kūrinių motyvais pagal pasirinktą dailės žanrą, moksleiviai sukūrė kompozicijas – dėliones.

Vyriausieji „Spalvų ekspreso III“ lygio dalyviai gilinosi į XX–XXI a. lietuvių dailės pagrindinius laikotarpius, dailės kryptis, meninius stilius. Analizuodami galerijos ekspozicijas, mokėsi nustatyti svarbiausius kūrinio bruožus, dailininkų individualaus kūrybinio stiliaus ypatumus. Eskizuodami, tapydami ar kurdami erdvines kompozicijas iš daiktų, jie mokėsi atpažinti pagrindinus kompozicinius dėsningumus ir principus, tą pačią idėją perteikti skritingomis dailės priemonėmis. Dirbdami grupėse, moksleiviai kūrė konkretaus kūrinio kompozicijas – dėliones. Baigiamuosiuose „Spalvų ekspreso“ užsiėmimuose jiems talkino Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto tapybos ir spalvotyros dėstytoja, dailininkė Danutė Žalnieriūtė su studentais savanoriais.

Parodoje eksponuojami moksleivių kompoziciniai, spalviniai bandymai, ieškojimai, pagal P. Domšaičio paveikslus sukurtos dėlionės. Kitos dėlionės eksponuojamos nuolatinės P. Domšaičio kūrybos ekspozicijos antrajame aukšte, 17 salėje.

Parodos „Spalvų ekspresą palydint“ pristatymai projekte dalyvavusiems moksleiviams vyks:

2014 m. vasario 11 d., 11 val.
„Medeinės“ mokyklos moksleiviams

2014 m. vasario 11 d., 14 val.
„Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos moksleiviams

2014 m. vasario 12 d., 11 val.
Projekte dalyvavusių mokyklų pradinių klasių moksleiviams

2014 m. vasario 13 d., 16 val.
Projekte dalyvavusių mokyklų vidurinių ir vyresniųjų klasių moksleiviams
 

Parodos pristatymo akimirkos Klaipėdos Medeinės mokyklos moksleiviams

Parodos pristatymo akimirkos pradinių klasių moksleiviams

Parodos pristatymo akimirkos vidurinių ir vyresnių klasių moksleiviams


 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8881

  Tinklalapis atnaujintas 2014.02.19