English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią
 

Adresas: Liepų g. 33, LT-92145, Klaipėda. Tel./faksas (8-46) 410416; tel. (8-46) 410412. El. paštas: domsaitis.galerija[at]zebra.lt
 

BAIGTA PRANO DOMŠAIČIO GALERIJOS RENOVACIJA
 

2011 m. rugpjūčio mėn. baigta iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuota Lietuvos dailės muziejaus padalinio Klaipėdoje – Prano Domšaičio galerijos pastatų komplekso renovacija.

2009 m. Lietuvos dailės muziejus pateikė paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti Prano Domšaičio galerijos atnaujinimui. 2010 m. projektui „Prano Domšaičio galerijos, esančios Liepų g. 33, Klaipėdoje, pastatų komplekso renovacija“ buvo skirtas finansavimas pagal ES struktūrinių fondų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Projekto vertė siekė 2,77 mln. Lt, iš jų beveik 2,36 mln. Lt sudarė ES parama, o 0,415 mln. – Lietuvos Respublikos lėšos. Renovacijos darbai buvo pradėti 2010 m. gegužės mėn.

LDM Prano Domšaičio galerijos, atidarytos Klaipėdoje 1973 m., istorija prasidėjo nuo nedidelės, XIX a. pab. raudonų plytų mūro pastate, įrengtos ekspozicijos. Po kelių metų muziejui buvo paskirti dar trys gretimai esantys statiniai. Juos rekonstravus ir pastačius priestatą, 1978 m. galerija vėl buvo atidaryta. Galerija – tai 2500 m² bendro ploto objektas, kurį sudaro 1800 m² ekspozicinis plotas ir du jaukūs uždari kiemeliai renginiams. Trys iš keturių galerijos komplekso pastatai yra įtraukti į vietinį nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Tai svarbus ir reikšmingas kultūros objektas, pristatantis Lietuvių fondo (Čikaga, JAV) Lietuvai padovanotą unikalią tapytojo ekspresionisto Prano Domšaičio kolekciją, kitas vertingas išeivijos lietuvių dovanotas kolekcijas, Klaipėdos dailininkų kūrybą. Galerijoje nuolat rengiamos parodos, kultūros vakarai, įgyvendinami kultūros projektai, vyksta aktyvi edukacinė veikla.

Nuo 1973 m. galerijos pastatas ir jo patalpos nebuvo remontuoti. Šiandien pakeisti visi langai, lauko durys, apšiltintos sienos ir stogai, modernizuotas šilumos punktas, atlikta šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir apšvietimo sistemų rekonstrukcija, sudarytos ženkliai geresnės, muziejų standartus atitinkančios eksponatų saugojimo sąlygos, pagerėjo lankytojų aptarnavimo ir darbo aplinkos kokybė. Atlikus renovaciją pagerintos galerijos pastatų komplekso energetinės charakteristikos; tai leidžia sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrina taupų energijos vartojimą.

Renovacijos rezultatai prisideda prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos ir Lietuvos kultūros sistemos prioritetų įgyvendinimo, suvartojamos energijos sąnaudų mažinimo, pastatų eksploatacijos išlaidų optimizavimo bei efektyvaus lėšų naudojimo, o kartu ir Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo.

LDM Prano Domšaičio galerijos informacija

dom_1*Stogas prieš renovaciją*
dom_3*Stogas po renovacijos*
dom_2*Stogas prieš renovaciją*
dom_4*Stogas po renovacijos*
dom_5*Langas prieš renovaciją*
dom_7*Langas po renovacijos*
dom_6*Langas prieš renovaciją*
dom_8*Langas po renovacijos*
dom_9*Sienos prieš renovaciją*
dom_11*Sienos po renovacijos*
dom_10*Fasadas prieš renovaciją*
dom_12*Fasadas po renovacijos*
dom_13*Fasadas prieš renovaciją*
dom_15*Fasadas po renovacijos*
dom_14*Stogelis prieš renovaciją*
dom_16*Stogelis po renovacijos*
dom_17*Radiatorius prieš renovaciją*
dom_19*Radiatorius po renovacijos*
dom_18*Apšvietimas prieš renovaciją*
dom_20*Apšvietimas po renovacijos*
dom_23*Vėdinimo sistema prieš renovaciją*
dom_26*Vėdinimo sistema po renovacijos*
dom_28*Vėdinimo sistema prieš renovaciją*
dom_29*Vėdinimo sistema po renovacijos*
dom_27*Vėdinimo sistema prieš renovaciją*
dom_30*Vėdinimo sistema po renovacijos*
dom_21*Šildymo sistema prieš renovaciją*
dom_24*Šildymo sistema po renovacijos*
dom_22*Šildymo sistema prieš renovaciją*
dom_25*Šildymo sistema po renovacijos*
dom_31*Įėjimo durys*
dom_32*Palangės, grindinys aplink pastatą*
dom_33*Langas*
dom_34*Fasadas, langai, lietvamzdis*
dom_35*Langas*
dom_36*Lietvamzdžiai*
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2011.10.07