Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Adomo Brako kūrybos paroda „Mūsų brangiajam
gimtajam krašteliui“

2006 m. balandžio 7 d. – gegužės 7 d.

Paroda „Mūsų brangiajam gimtajam krašteliui“

Kristina Jokubavičienė

Rengdami pirmąją A. Brakui skirtą parodą, siekėme atskleisti visas dailininko kūrybos sritis, parodyti kuo daugiau šiuo metu mums žinomų išlikusių kūrinių. Parodoje taip pat eksponuojami dokumentai, archyvinės fotografijos, kurie atskleidžia kai kuriuos dailininko biografijos ir kultūrinės veiklos aspektus.
Dailininko kūryboje išsiskiria du laikotarpiai. Juos nulėmė ne tik natūrali kūrybos raida ar jos pokyčiai, bet istorinė ir politinė realybė. Pirmasis laikotarpis prasidėjo apie 1908 m., A. Brakui iliustravus Vydūno dramą „Tėviškė“ ir baigėsi apie 1941 m., kai dailininkas buvo suimtas ir ištremtas į Altajaus kraštą. Antrasis kūrybos laikotarpis gana trumpas. Tai tremties ir įkalinimo dešimtmetis (1941–1952 m.).
Nuo XX a. pr. iki vidurio buvo sukurti svarbiausi A. Brako dailės kūriniai, susiklostė jų stilistika. Tremties laikotarpio kūriniai pažymėti tragišku atspalviu. Kūryba tremtyje padėjo išgyventi, bent iliuziškai atitrūkti nuo realybės. Šiuo laikotarpiu A. Brakas  piešė nedidelio formato piešinius pieštuku, rečiau akvarele ant prasto popieriaus, kartono. Jis  projektavo antkapius mirusiems lietuvių tremtiniams, stengėsi nepamiršti šrifto subtilybių, komponavo ženklus. Piešiniuose varijuojami ankstesnių kūrinių siužetai, motyvai, gausu likimo draugų portretų. Tai kūriniai, atspindintys skaudžią žmogišką dramą, kupini tragizmo, vilties ir tikėjimo.
Lemtis  nepagailėjo ir dailininko kūrinių. Jie išblaškyti po visą pasaulį: nuo Sibiro iki Jungtinių Amerikos Valstijų, daugelis negrįžtamai prarasti. Tai, kas pateko į archyvus, muziejus, yra žinoma ir saugoma. Dalis kūrinių pateko į sąžiningų kolekcininkų rankas, daug kas buvo surinkta bent kopijų pavidalu, kūrybos likučiai su meile išsaugoti artimųjų.
Originalūs A. Brako kūriniai, perduoti iš tremties grįžusio dailininko sūnaus Tautvydo (1919–1990), saugomi Lietuvos literatūros ir meno archyve Vilniuje. Tėvo  kūrinių, tarp jų ir paveikslų, turi Ramūnas Brakas (g. 1923), gyvenantis Niujorke (JAV).  Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune yra du A. Brako paveikslai, Marijos Brakienės, tuo metu gyvenusios Vokietijoje, perduoti per Mykolą Žilinską. Kelis A. Brako kūrinius turi Mažosios Lietuvos istorijos muziejus Klaipėdoje. Rūpestingai surinkta Vytauto Kaltenio kolekcija. Daugiausia A. Brako iliustruotų leidinių radome  Klaipėdos universiteto bibliotekos  dr. Kazio Pemkaus ir Mažosios Lietuvos archyvuose. Keletą A. Brako iliustruotų knygų turi  Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, jų yra  privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.
Visa A. Brako kūryba spinduliuoja  ypatinga meile tėvynei. Dvasinio idealizmo nuostatos, romantizuota tautos praeities vizija, projektuojama į ateitį, atskleidžia istoriškai svarbų krašto kultūrinės raidos etapą.
Parodoje eksponuojami: piešiniai (62 vnt.), tapybos kūriniai (3 originalūs paveikslai ir 4 fotoreprodukcijos), dailininko iliustruoti leidiniai (28 vnt.), pastatų ir paminklų nuotraukos (8 vnt.), dokumentai, rankraščiai, laiškai (16 vnt.),  archyvinės nuotraukos (41 vnt.).

Parodos rengėjai dėkoja institucijoms ir asmenims, be kurių geranoriškos pagalbos ir paramos paroda nebūtų įvykusi:

  • Lietuvos literatūros ir meno archyvui už  piešinių  skolinimą ir galimybę pirmą kartą parodyti visuomenei  originalius, archyve saugomus  A. Brako kūrinius;
  • Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui už A. Brako paveikslų skolinimą;  
  • Mažosios Lietuvos istorijos muziejui už dokumentų, leidinių, fotografijų skolinimą;
  • Klaipėdos universiteto bibliotekai už leidinių, kuriuos iliustravo A. Brakas, skolinimą;
  • Vytautui Kalteniui – už asmeninėje kolekcijoje turimų originalių darbų skolinimą ir nuoširdžius patarimus.

Dėkojame ir čia nepaminėtiems asmenims, kurių geranorišką pagalbą jautėme rengdami parodą.

Išsamesnę informaciją apie parodą  teikia LDM Prano Domšaičio galerijos vedėja Kristina Jokubavičienė. tel.: (8-46) 410 416, 8 616 01 314

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

  Tinklalapis atnaujintas 2010.03.08