PRANO DOMŠAIČIO KŪRINIŲ EKSPOZICIJOS
FRAGMENTAI“. I dalis
 

 
     
     
 
 

Danutės Mukienės ir Vaidės Gaudiešiūtės nuotraukos, 2004–2012 m.

II dalis

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2012.01.17