1999-2001 METAIS LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUJE
VEIKUSIOS PARODOS

VILNIAUS PAVEIKSLŲ GALERIJA

NACIONALINĖ DAILĖS GALERIJA

 • Uždaryta. Galerijos pastatas ruošiamas rekonstrukcijai ir pritaikymui eksponuoti XX a. Lietuvos vaizduojamąją dailę.

RADVILŲ RŪMAI

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS

PALANGOS GINTARO MUZIEJUS

KLAIPĖDOS PAVEIKSLŲ GALERIJA (PRANO DOMŠAIČIO GALERIJA)

2000 m.

 • 2000 m. spalis – 2001 m. birželis paroda „Lietuvių dailė 1920-1940 metais“

 • VDA Klaipėdos Vizualinio dizaino katedros magistrantų paroda „Fix akcija: Fiksacija“;

 • Tarptautinis vaikų kūrybos projektas-konkursas „Gamtos pasaka“;

 • Paroda „Leipcigas – tradicijų ir naujovių miestas“;

 • XI tarptautinė Vilniaus ekslibrisų bienalė;

 • Algirdo Luko tapybos paroda „Marinistiniai peizažai“;

 • Albino Venckaus skulptūros „Kelionė“;

 • Pradinės mokyklos „Versmė“ vaikų kūrybos paroda;

 • Valdonės Naujokaitytės koliažų ir piešinių paroda;

 • Mažeikių dailininkų tapybos ir piešinių paroda „Tarp kitų“;

 • Vlado Vaitekūno tapybos paroda „Tarp dangaus ir žemės“;

 • Vydūno vidurinės mokyklos mokinių kūrybos paroda;

 • Klaipėdos jaunimo centro dailės studijos „Varsa“ paroda „Kelionė į Egiptą“.

LAIKRODŽIŲ MUZIEJUS

 • 1997–2001 m. – paroda „Laikrodžių prekyba ir gamyba Lietuvoje XIX a. pab. – XX a. pr.“

JUODKRANTĖS PARODŲ SALĖ

SUVALKIJOS DAILĖS GALERIJA

 • 2001 m. gegužės 17 d. atidaryta paroda „Lietuvos istorija medalių mene“.

 • 2001 m. gegužės 17 d. atidaryta paroda „Olinardo Penčylos šaržų paroda“.

PARODOS KITUOSE MUZIEJUOSE

 • Suteikta metodinė ir materialinė pagalba įrengiant ekspozicijas ir parodas kituose Lietuvos muziejuose ir institucijose:

 • Talkinta įrengiant kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinę ekspoziciją Vyskupų rūmuose Kaune (R. Budrys, V. Balčiūnas, V. Bialopetravičius);

 • Jurbarko krašto istorijos muziejuje įrengta J. Baltrušaičio memorialinė ekspozicija ir paroda „Sugrįžusi išeivijos dailė“ (R. Budrys, V. Balčiūnas, R. Rutkauskienė, V. Bialopetravičius);

 • Talkinta įrengiant ekspoziciją Kauno arkivyskupijos bažnytinio meno muziejuje;

 • Suteikta metodinė pagalba rengiant ekspoziciją Dieveniškių regioninio parko kultūros centre (D. Bernotaitė-Beliauskienė);

 • Surengta restauruotų kūrinių paroda Šiaulių “Aušros“ muziejuje;

 • Dalyvauta “Paminklosaugos“ parodoje Litexpo rūmuose, eksponuota 40 kūrinių restauravimo dokumentacija.

 • Atrinkta ir deponuota parodoms muziejuose ir kitose kultūros institucijose Vilniuje, Rokiškyje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Anykščiuose: J. Rimšos, J. Vienožinskio, J. Bagdono, A. Vesčiūno, V. Igno parodoms (R. Rutkauskienė); J. Švažo, V. Kisarausko, R. Filistovičiaus, J. Čeponio, Uogintų dinastijos dailininkų parodoms (N. Nevčesauskienė); V. Petravičiaus parodai (I. Dobrovolskaitė).

 • Odos eksponatai III tarptautinio knygrišystės simpoziumo Knyga“ parodai “ (N. Žilinskienė);

 • Surengta L. Meškaitytės miniatiūrų faksimilių paroda Onkologijos centre Vilniuje (M. Kuodienė);

 • M. Sakalausko fotografijų parodos Kėdainiuose, Mažeikiuose.

PARODOS UŽSIENYJE:

 • Petro Sergijevičiaus tapybos ir piešinių paroda Nacionaliniame Baltarusijos dailės muziejuje Minske. Rengė N. Nevčesauskienė, R. Rutkauskienė, I. Dobrovolskaitė, S. Mikulionis.

 • Gintaro inkliuzų paroda Balje Natureum muziejuje Niederelbe ir Bernburgo muziejuje (Vokietija) . Rengė J. Senvaitienė;

 • M. K. Čiurlionio kūrinių faksimilių paroda perduota LR ambasadai Minske. Atsakingas S. Mikulionis.

 • Šiuolaikinės dailės paroda iš muziejaus rinkinių LR ambasadoje Rygoje. Rengė S. Mikulionis, N. Nevčesauskienė, A. Tamonytė.

DEPONUOTA Į KITŲ VALSTYBIŲ MUZIEJUS:

 • Į parodą „XX a. lenkų marinistinė tapyba“ Gdansko nacionaliniame muziejuje buvo deponuotas F. Ruščico paveikslas „Nec Mergitum“. Atsakingi R. Rutkauskienė, S. Mikulionis, L. Bialopetravičienė, A. Vaineikis;

 • Parodai Lodzės galerijoje „526“ atrinkti F. Jakubausko tekstilės eksponatai.

Šiuolaikinės dailės informacijos centro užsienyje surengtos parodos bei organizuotas dailininkų dalyvavimas tarptautinėse parodose:

 • Lietuvių dailės paroda „Tradicija šiandien“ Väsby parodų salėje (Švedija);

 • Paroda „Lietuvos energija“ Kristanstado muziejuje (Švedija);

 • Organizuotas 6 lietuvių dailininkų dalyvavimas tapybos bienalėje Väsby parodų salėje ir Vilundos galerijoje (Švedija);

 • Bendradarbiaujant su Švedų institutu Stokholme ir Paryžiuje bei Architektūros muziejumi Stokholme organizuotas lietuvių architektų grupės „Privati ideologija“, dalyvavimas Baltijos-Švedijos šiuolaikinės architektūros parodoje Stazzione Marittima Neapolyje;

 • Baltijos šalių dailės paroda Kopavogur dailės muziejuje (Islandija), skirta Baltijos šalių ir Islandijos diplomatinių santykių 10-mečiui. Rengta bendradarbiaujant su LR kultūros ministerija;

 • Paroda „Nauja: Šiuolaikinė lietuvių juvelyrika“ Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje Gente (Belgija). Rengti padėjo Lietuvos ir Flandrijos kultūros ministerijos, VIZO centras Briuselyje, LR misija prie Europos Tarybos;

 • Fotomenininko A. Sutkaus personalinė paroda Lenkų institute Paryžiuje. Rengta bendradarbiaujant su LR kultūros ministerija, LR ambasada Paryžiuje;

 • Paroda „Nauja: Šiuolaikinė lietuvių tekstilė“ Meno ir kultūros centre „Caenmersklooster“ Gente (Belgija);

 • Organizuotas lietuvių dailininkų dalyvavimas IV Frankofonijos olimpinių žaidynių metu Otavoje vykusioje dailės parodoje. Bendradarbiauta su LR kultūros ministerija;

 • Organizuotas lietuvių dailininkų dalyvavimas kilnojamoje parodoje „Baltijos laikas“ Modernaus meno galerijoje Zagrebe (Kroatija), ŠKUC galerijoje Liublianoje (Slovėnija);

 • Organizuotas lietuvių dailininkų dalyvavimas 12 Talino grafikos trienalėje Dailės parodų salėje (Talinas).

Skaitmeninių leidinių informacinio centro ir Žemaičių kultūros fondo parodų salėje (Vilnius, Mėsinių g. 3) surengtos parodos:

 • Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda „Raudona, mėlyna, balta“;

 • Giedrės Valtaitės akvarelių paroda „Vilnius“;

 • Valdo Simučio tapybos paroda

 • Vijos Tarabildienės akvarelių paroda;

 • Linos Stašinskaitės kūrinių paroda;

 • Jūratės Vaižgauskaitės tapybos ir grafikos kūrinių paroda;

 • Mečislovo Sakalausko fotografijų paroda „Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos senoji architektūra“.

  © Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12