LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PARODA 
"KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOS MENE"

1999 m. gruodžio 28 d. - 2003 m. gruodžio 31 d.

Virtuali paroda „Skaistgirio bažnyčios Kryžiaus Kelio stočių 
skulptūrinė kompozicija“. II dalis

Danutės Mukienės nuotraukos

Devintoji stotis. Kristaus trečiasis
parpuolimas po Kryžiumi
Dešimtoji stotis. Kristaus apnuoginimas
Vienuolikta stotis. Kristaus nukryžiavimas Dvylikta stotis. Kristaus mirtis ant Kryžiaus
Trylikta stotis. Kristaus apraudojimas Keturiolikta stotis. Kristaus 
guldymas į karstą