LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PARODA 
"KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOS MENE"

1999 m. gruodžio 28 d. - 2003 m. gruodžio 31 d.

Virtuali paroda „Skaistgirio bažnyčios Kryžiaus Kelio stočių 
skulptūrinė kompozicija“. I dalis

Paroda „Skaistgirio bažnyčios Kryžiaus Kelio stočių skulptūrinė kompozicija“
Taikomosios dailės muziejuje
(Arsenalo 3A)

Danutės Mukienės nuotraukos

Pirmoji stotis. Kristus nuteisiamas 
mirti ant Kryžiaus
Antroji stotis. Kristus su Kryžiumi
Trečioji stotis. Kristaus pirmasis 
parpuolimas po Kryžiumi
Ketvirtoji stotis. Kristaus susitikimas 
su savo Motina
Penktoji stotis. Simono Kireniečio 
pagalba Kristui
Šeštoji stotis. Kristaus susitikimas 
su šv. Veronika
Septintoji stotis. Kristaus antrasis 
parpuolimas po Kryžiumi
Aštuntoji stotis. Kristus su Kryžiumi