MENOTYRININKO, RAŠYTOJO, TEOLOGO
ALGIMANTO KEZIO (JAV) FOTOGRAFIJŲ PARODA 
„ALGIMANTO KEZIO MIESTAS“
Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerija, 2004 m. lapkričio 17 d. – gruodžio 31 d.

Tūkstantmečio (Millennium) parkas Algimantas Kezys

Parodoje eksponuojama per 40-tį naujausių autoriaus fotografijų, skirtų neseniai atidarytam Čikagos Tūkstantmečio parkui. Pateikdamas spalvotą architektūros ir erdvių matymą, A. Kezys didžiausią dėmesį skiria ne ikonografijai, o atspindžių, šešėlių žaismui, žmogaus ir architektūros santykiui. Fotomenininko kelią paryškina ir greta rodomos 7–9 dešimtmečių nespalvotos miesto fotografijos.

Tūkstantmečio (Millennium) parkas Algimanto Kezio parodoje

Algimantas Kezys gimė 1928 m. Lietuvoje, gyvena Čikagoje, kur įkūrė gyvybingą tautiečių traukos centrą su čia rengiamomis parodomis, susitikimais, diskusijomis. A. Keziui būdingas platus akiratis, domėjimasis gyvenimo įvairumu, menais, ypač – fotografija, jos sklaida. A. Kezys Čikagoje įsteigė Foto archyvą, Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklą, 1980 m. – galeriją, kur lietuviai skatinami rengti savo parodas. 1991 m. jis pats už fotografijos meną yra apdovanotas JAV Lietuvių bendruomenės kultūros tarybos premija. Surengta nemaža A. Kezio fotografijos parodų Lietuvoje – Kaune, Vilniuje.
Algimanto Kezio svetainė internete http://www.kezys.com

 

Lietuvos dailės muziejaus Ryšių su visuomene centras
Tel.: (8-5) 2120841, (8-687) 16739
Danutės Mukienės nuotraukos

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12