SKULPTORIAUS JOKŪBO DAGIO (1905-1989) KŪRYBOS PARODA 

2000 m. pavasarį Radvilų rūmuose, kur veikė paroda „Sugrįžusi išeivijos dailė“, buvo atidaryta ir  skulptoriaus Jokūbo Dagio kūrybos paroda.Gyvenimas  

Jokūbas Dagys. Nuotrauka iš 2000 m. LDM išleisto lankstinuko „Jokūbas Dagys. Skulptūrų paroda"Jokūbas Dagys gimė 1905 m. gruodžio 16 d. Šlepščių kaime prie Biržų. Augo gausioje ir darbščioje ūkininkų šeimoje. Mokydamasis Biržų gimnazijoje, kurią baigė 1927 m., buvo žinomas kaip geras piešėjas, poetas. 1927-1932 m. studijavo Kauno meno mokykloje - iš pradžių tapybą, nuo 1929 m. - pas J. Zikarą skulptūrą. Baigęs studijas, mokytojavo Raseinių gimnazijoje. Priklausė Lietuvos dailininkų sąjungai. Nuo 1935 m. aktyviai dalyvavo bendrose parodose - Kaune (Lietuvių meno apžvalginėje - 1935, I-IV rudens dailės - 1935, 1936, 1937, 1938, Vasaros dailės - 1936), Rygoje ir Taline (1937), Telšiuose (1940). 1939 m. Kaune surengė personalinę skulptūros ir tapybos parodą.

1944 m., artėjant frontui, su šeima pasitraukė į Vakarus. 1945 m. Štargarto pabėgėlių stovykloje buvo paliktas darbams ir atskirtas nuo šeimos. Pastangos susirasti savuosius liko bevaisės - žmona su trimis vaikais buvo grąžinta į Lietuvą. Čia jos rado sudegusius namus, skeveldromis paverstą skulptūrų sodelį. Ilgai blaškęsis po pabėgėlių lagerius 1947 m. J. Dagys išvyko į Angliją, ketverius metus gyveno Londone. 1951 m. persikėlė į Kanadą. Įsikūręs Toronte, nuo 1954 m. atsidėjo tik kūrybai. Lietuvoje kūręs iš gipso, cemento ir dirbtinio granito, Kanadoje skulptūroms daugiausia naudojo, jo paties žodžiais tariant, „švariausią ir kambarinėms figūroms tinkamiausią medžiagą - medį“. Priklausė Kanados skulptorių, Ontario dailininkų sąjungoms, „Spalvos ir formos“ grupei, Šiaurės Amerikos dailininkų protestantų bendrijai, išeivijos dailininkų organizacijoms, nuolat dalyvavo jų parodose. 1978 m. Kanados skulptorių kilnojamoje parodoje J. Dagio skulptūra „Sugriautas miestas“ (1979) buvo eksponuota Londone, Paryžiuje, Briuselyje. Bendravo su keliomis kanadiečių dailės galerijomis, surengė personalines parodas Toronte (1960, 1961, 1970, 1978, 1983, 1985, 1989), Hamiltone (1970, 1978, 1980), Čikagos Čiurlionio galerijoje (1973), Klyvlende (1977, 1980). Išleido du savo kūrybos albumus - „Dagys Sculptures and Paintings“ (1967) ir „Dagys Sculptures“ (1985), taip pat skulptūrų nuotraukomis iliustruotas savo eilių knygas „Dagys dejuoja ir dainuoja“ (1977), „Dagys klajoja ir galvoja“ (1979) bei eiliuotą dramą „Meilė tarp priešų“ (1989), kurias rašė pasitraukęs iš Lietuvos, plastinei kūrybai nepalankiu metu. Gyvendamas Kanadoje, išeivių spaudoje pristatydavo ir vertindavo kolegų parodas, paskelbė atsiminimų apie dailininkus, dalyvavo diskusijose apie abstraktųjį meną, kurį vertino neigiamai.

Pristojo kaip biesas. 1973. Medis

 

J. Dagys mirė 1989 m. rugsėjo 8 d., eidamas 84-uosius metus, prieš mirtį dar spėjęs perduoti dalį savo kūrinių Lietuvos dailės muziejui (5 skulptūras, 30 tapybos kūrinių) ir Biržų krašto muziejui. Urną su pelenais skulptoriaus sūnus Leopoldas parvežė į Lietuvą ir 1989 m. spalio 15 d. palaidojo Raseinių kapinėse šalia pirmosios žmonos Olgos ir tragiškai žuvusio sūnaus Rimgaudo, kurių dailininkas po to, kai su jais išsiskyrė Vokietijoje, daugiau niekada nematė.

Kūryba

J. Dagio kūrybinis palikimas - apie tūkstantis skulptūrų, reljefų, bareljefų, daug tapybos darbų, piešinių. Dailininko kūrinių turi Montreal Museum of Fine Arts, Royal Canadian Academy of Art, keli Toronto, Otavos, Kvebeko muziejai, Lietuvių dailės muziejus Lemonte, privatūs Kanados ir JAV kolekcininkai. Dalelė kūrinių likusi visuomeniniuose Toronto pastatuose (bareljefai ir sieninė tapyba Lietuvių namuose, reljefinės Kryžiaus kelio stotys Šv. Jono Krikštytojo lietuvių katalikų bažnyčioje, altorinis paveikslas Evangelikų liuteronų bažnyčioje, skulptūros Šv. Monikos bažnyčioje), kapinėse. Bet daugiausia jų pasklidę po lietuvių namus Kanadoje, JAV, Australijoje ir kituose kraštuose. Tėvynės, artimųjų netektimi, nenumaldoma kančia ir ilgesiu persmelktos skulptūros artimos išeivių dvasiai - J. Dagys užjūriuose vadinamas išeivijos skausmo skulptoriumi. Karo šešėliu aptemdyto žmogaus gyvenimo ir likimo apmąstymas - viena svarbiausių J. Dagio kūrybos temų, nuolat pulsavusi greta tautos istorijos ir laisvės kovų, tautosakos, literatūros kūrinių interpretacijų. Tačiau, kaip yra rašiusi dr. G. Kazokienė, „Dagio herojai - žmogus, mylimoji, karžygiai ar velniai - yra sukurti jų sopulingoje valandoje“, todėl dauguma kūrinių, išskyrus ryškaus siužeto bareljefus, - ekspresionistiškai deformuoti, supaprastintų, geometriškai stilizuotų ar plaukiančių linijų, artimi lietuvių liaudies skulptūros stilistikai. Neretai, ypač paskutinių dešimtmečių kūriniuose, liniją keičia kietai modeliuojamos plokštumos, luitai, ekspresyviais šviesos ir šešėlių kontrastais dar labiau ryškinantys išraiškos dramatizmą, nuotaikos ar momento įtampą.

Prof. Petras Aleksandravičius, įsižiūrėjęs į Toronte kuriančio studijų draugo skulptūrų nuotraukas, pastebėjo, kad J. Dagys „nepraėjo pro tradicinės ir nūdienės pasaulinės skulptūros atradimus, mokėjo rasti racionalųjį abiejų grūdą, praplėtė skulptūrinės kalbos priemonių arsenalą“. O pats skulptorius teigė: „Jungiu į vieną visumą ekspresiją, deformavimą, primityvų realizmą ir savo sugebėjimus“.

Parodoje eksponuojamos J. Dagio kūrybos palikimo dalis - 16 skulptūrų. Jos dailininko artimųjų rūpesčiu neseniai atvežtos iš Kanados. Visos šios įvairiu laiku sukurtos skulptūros Lietuvoje rodomos pirmą kartą.

Julija Mušinskienė
Iliustracijose – Jokūbo Dagio kūriniai

Jokūbo Dagio kūrinių kolekcija, grįžusi į Lietuvą 1999 m. (J. Dagio šeimos nuosavybė):

Nežinomos jos mintys. 1955. Medis
Kaip aš galiu žinoti? 1963. Medis
Paprastas žmogelis. 1973. Medis
Pristojo kaip biesas. 1973. Medis
Svaigsta galva. 1974. Medis
Jonas Basanavičius skelbia Lietuvos Nepriklausomybę. 1978. Medis
Nori pakilti. Medis
Valdovas. Medis
Neaišku kodėl? Medis
Aš tvirtesnis. Medis
Palik man vieną. Medis
Mohikanas. Medis
Žvejas. Medis
Dviese. Gipsas
Gedimino vilkas. Medis
Pasiruošęs kovai. Gipsas
(1-16 eksponuojami parodoje)
Einu, kur noriu. 1964. Medis
Kalinys kalėjime. Apie 1976. Medis
Išdidus kaip valdovas. 1978. Medis
Perkūnas ir vaidilutė. Medis
Pavargęs. Medis
Neklaužada. Medis
Knygnešys. Medis
Šauklys. Medis
Mušeika. Medis
Balerina. Medis
Rimtas ponaitis. Medis
Prometėjas. Medis
Eglė ir žaltys. Medis
Kęstutis ir Birutė. Medis
Maironis ir Trakai. Medis
Laimė atlekia ir nulekia. Medis

Nuotraukos iš 1985 m. Toronte išleisto albumo „Dagys Sculptures"

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12