ILGALAIKĖ PARODA 
„LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS 
VALDOVŲ RŪMŲ RADINIAI“
Taikomosios dailės muziejus (Arsenalo g. 3A, Vilnius)
Paroda veikia nuo 2004 m. liepos 6 d.

XIII–XIV a. plyta su grifonu

VIRTUALI PARODA 
„LDK Valdovų rūmų radinių 
parodos fragmentai“.
IV dalis 
I dalis    
II dalis    III dalis   V dalis

 XIII–XIV a. plyta su grifonu Viršuje: XVII a. lėkštės.
Apačioje: XVI–XVII a. 
puodyniniai kokliai  
 
Iš viršaus: 1 – XVII a. karnizinis koklis
 su Gdansko herbą laikančiais liūtais; 
2 – XVII a. plokštinis herbinis koklis;
 3, 4 – XVII a. plokštinių-herbinių
 koklių fragmentai; 5, 7 – XVII a.
 karniziniai kokliai su amūro galvute; 
6 – XVII a. karnizinis koklis su
 stilizuotu ornamentu; 
8–10 – XVII a. plokštiniai kokliai 
su „apkaustų“  ornamentais
Viršuje: 12 – XVII a. karnizinis koklis,
 puoštas heraldinėmis figūromis; 
11, 13 – XVII a. karniziniai kokliai 
su medžioklės scenomis.
Apačioje: 14, 16 – XVII a. lėkštės 
Viršuje (iš kairės): XVI a. plokštinis
 alegorinio siužeto koklis su jaunikaičiu
 ant žiedo; XVI a. lovinis koklis su
 augaliniu motyvu;  XVI a. plokštinis
 alegorinio siužeto koklis.
Apačioje: XVI a. karniziniai siužetiniai
 kokliai su mistinėmis figūromis ir su
 susipynusiais povandeniniais augalais
XVI–XVII a. puodyniniai
ir dubeniniai kokliai  
Kairėje ir dešinėje – XVII a. keramika:
 ąsočio fragmentas ir gertuvė. 
Viduryje  – XVI–XVII a. architektūrinė detalė
Viršuje (iš kairės): 25 – XVII a. pr.
 plokštinis koklis su Alekso Monstvilo
 Hodrijevskio herbu; 26, 28 – XVII a.
 pr. plokštiniai herbiniai kokliai su
 Povilo Sapiegos herbu; 29 – XVII a.
 pr. plokštinis herbinis koklis su Ragu
 herbu ir 1630 m. data; 30 – XVII a.
 pr. plokštinis herbinis koklis su 
Leono Sapiegos herbu ir 1616 m.
 data; 31 –  XVII a. pr. plokštinis
herbinis koklis su keturių laukų 
herbu (Ašmenos pavieto pareigūno)
Viršuje (iš kairės): XVII a. pr.
 plokštinis koklis su geometriniu raštu;
 XVII a. pr. plokštinis koklis su Radvilų
 herbu; XVII a. pr. plokštinis koklis su
 vaza ir stilizuotomis gėlėmis.
Apačioje: 14, 16 – XVII a. lėkštės 
XVII a. plokštinių kampinių koklių
 fragmentai, karnizinis koklis su
 augaliniu motyvu, karniziniai kokliai 
su medžioklės scenomis, karnizinis
 koklis su dvikovos scena 
7 – XVI a. herbinis koklis-karūnėlė su
 Žygimanto Senojo aru; 8 – XVI–XVII
 a. koklis-skydelis su penkių laukų
 herbu; 9, 11 – XVI a. herbiniai
 kokliai-skydeliai; 10 – XVI a.
 plokštinis-herbinis koklis su Vytimi, 
12 – XVI a. molinės liūto (?) galvos dalis
XV a. plokštinių koklių fragmentai
Viršuje: 39 – XV a. plokštinis koklis 
su raiteliu ant ožio.
Apačioje: 40 – XV a. puodyniniai pleišto
 formos kokliai; 41–43 – XVI a. pinakliai
 (fialos), naudotos krosnims puošti; 
44 –  XV a. puodyninis koklis trikampe anga
Viršuje: XV a. plokštinis koklis 
su žmogaus figūra.
Apačioje: 2, 5 – XV a. cilindriniai-loviniai
 kokliai su Dryjos ir Nolenčo herbais;
3 –  XV a. plytos fragmentas su reljefiniu
 raštu; 4 – XV a. sieninės plutelės
 fragmentas su reljefiniu raštu
Viršuje: 36 – XVI a. lovinis koklis,
 vaizduojantis Biblijos ištrauką
 (Adomas ir Ieva); 37 – XVI a. lovinis
 koklis su jaunikaičiu ant stilizuoto žiedo;
 38 –  XVI a. lovinis koklis su šv. Jurgiu;
 39 – XVI a. lovinis koklis su alegorine
 figūra; 40–41 – XVI a. loviniai kokliai 
su keturkoje sparnuota būtybe.
Apačioje: XV a. plokštinis kampinis
 koklis su Sulima herbu; 10, 11 –  XV a.
 plokštiniai kampiniai kokliai su
 mistiniais žvėrimis (10 – vienaragis 
su  stilizuota uodega)
Viršuje: XIV a. žalvarinis kibirėlis (katiliukas).
Apačioje: XIV–XV a. figūrinės
 (profiliuotos) plytos
XVI a. karniziniai ir loviniai kokliai XVI a. kokliai ir jų fragmentai
Viršuje: XVI a. karnizinis koklis 
su geometriniu ornamentu.
Apačioje: XVI a. loviniai kokliai 
su dviuodege sirena
Viršuje: XVI a. karniziniai 
siužetiniai kokliai.
Viduryje: XVI a. plokštiniai 
kokliai su augaliniais motyvais.
Apačioje: XVI–XVIII a. buitinės
 paskirties indas (naktipuodis)
XVI a. plokštiniai kokliai su 
augalų motyvais
Ekspozicijos fragmentas (1 – XVI a.
 karnizinis siužetinis koklis su mistinėmis
 figūromis ir susipynusiais
 povandeniniais augalais; 2–11 – XVI
 a. plokštiniai kokliai su augalų motyvais
Ekspozicijos fragmentai

VIRTUALI PARODA 
„LDK Valdovų rūmų radinių 
parodos fragmentai“.
II dalis 
I dalis   
II dalis    III dalis   V dalis

Danutės Mukienės nuotraukos

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12