ILGALAIKĖ PARODA 
„LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS 
VALDOVŲ RŪMŲ RADINIAI“
Taikomosios dailės muziejus (Arsenalo g. 3A, Vilnius)
Paroda veikia nuo 2004 m. liepos 6 d.

XIII–XIV a. plyta su grifonu

VIRTUALI PARODA 
„LDK Valdovų rūmų radinių 
parodos fragmentai“.
III dalis 
I dalis    
II dalis    IV dalis   V dalis

 Viršuje – XVI a. krosnies maketas. 
Apačioje (viršuje dešinėje ir kairėje) 
 koklių karūnėlės su 1583 m. data,
 viduryje – XVI–XVII a. koklių
 karūnėlė su sparnuoto angelo galvute
 augaliniais motyvais puoštoje arkoje.
 Apačioje: XVI–XVII a. karniziniai
 kokliai su amūro galvute.
Rekonstruota XVI a. pab.–XVII a. 
pr.  krosnis
Ekspozicijos fragmentai
Viršuje (iš kairės): XVI a. molinis
 architektūrinis (krosnies?) fragmentas;
 XVI  a. koklis-karūnėlė su alegorine figūra;
 XVI a. koklis-karūnėlė kiaurarašte  plokšte.
Apačioje: XVI a. lovinis koklis,
 vaizduojantis Biblijos siužetą
 (Adomas ir Ieva); XVI a. lovinis
 koklis su jaunikaičiu ant stilizuoto žiedo;
 XVI a. lovinis koklis su šv. Jurgiu
Viršuje – XVI a. karnizinis kampinis
 koklis su alegorinėmis kiškių
 medžioklės scenomis.
Apačioje – XVI a. kvadratinės ir
 trapecinės grindų plytelės; 
XVI–XVII a. marmurinės grindų plytos

 

Viršuje: XVI–XVII a. karniziniai
 kokliai su augaliniais geometriniais
 motyvais.
Apačioje: XVI a. karniziniai kokliai 
su augaliniais motyvais
11, 13, 14, 16 – XVII a. I p.
 plokštiniai kokliai su alegoriniais
 vaizdais; 12 – XVII a. pr. kampinis
 plokštinis koklis su vaza arkoje; 15 –
 XVII a. I p. kampinis plokštinis koklis
 su alegoriniu vaizdu; 17 – XVI–XVII
 a. karnizinis koklis su augaliniu
 motyvu; 18 – XVI–XVII a. karnizinis
 koklis su Gdansko herbą laikančiais
 liūtais; 19 – XVI–XVII a.
 architektūros detalės
Viršuje: 22, 24 (kairėje ir dešinėje) –
 XVI a. plokštiniai kokliai su augalų
 ornamentu; 23 (viduryje) – XVI a.
 plokštinis koklis su pora, sėdinčia
 teatro ložėje. 
Apačioje: 25–27 – XVI a. loviniai
 kokliai su augaliniais motyvais
Viršuje: 31–33 – XVI a. plokštiniai
 stačiakampiai kokliai su 
alegorinėmis figūromis.
Apačioje (iš kairės): XVI a. karnizinis
 kampinis koklis, puoštas augaliniu
 ornamentu su kampe prilipdytu
 herbiniu skydeliu – Sforcų žalčiu; 
XVI a. karnizinis koklis, puoštas
 augaliniu ornamentu
Viršuje (iš kairės): 44, 45 – XVI a.
 pab.–XVII a. kokliai-karūnėlės; 46 – 
 XVI a. pab. koklio-karūnėlės forma;
Viduryje: 48 – XVII a. karnizinis koklis
 su augaliniu motyvu; 50 – XVII a.
 plokštinis koklis su augaliniu motyvu;
 51 – XVII a. plokštinis koklis su
 kiliminiu motyvu; 52 – XVII a.
 plokštinis koklis su „treliažo“ motyvu
Viršuje: 57–59 – XVII a. 
karniziniai kokliai su augaliniais
 heraldiniais motyvais.
Apačioje (kairėje ir dešinėje – 60, 62)
 – XVI–XVII a. plokštiniai kampiniai
 kokliai su augaliniais motyvais;
 viduryje – XVII a. I p. plokštinis
 koklis su dvigalviu aru
Iš kairės: 53 – XVII a. plokštinis koklis
 su „apkaustų“ motyvu; 54 – XVII a.
 karnizinis herbinis koklis; 55 – XVII a.
 karnizinis koklis su augaliniu motyvu;
 56 – XVII a. plokštinis koklis su
 augaliniu motyvu
XVII a. plokštiniai kokliai
Viršuje: 15–17 – XVI a. 
herbinbiai kokliai-karūnėlės.
Apačioje (kairėje ir dešinėje – 18, 20)
 – XVI a. loviniai kokliai su
 alegorinėmis figūromis; viduryje (19) –
 XVI a. lovinis koklis, vaizduojantis
 Biblijos siužetą (šv. Ona, Marija 
su Kristumi) 
Viršuje:  XVI a. kokliai-karūnėlės 
su alegorinėmis figūromis.
Apačioje: (2–4) – XVI a. plokštiniai
 stačiakampiai alegorinio siužeto kokliai 
Viršuje:  XVI a. kokliai-karūnėlės 
su alegorinėmis figūromis.
Apačioje: 28–30 – XVI a. plokštiniai
 stačiakampiai kokliai su 
alegorinėmis figūromis
Viršuje: (kairėje ir dešinėje – 1, 2) –
 XVI a. herbiniai kokliai-karūnėlės su
 Žygimanto Senojo aru; viduryje (3) –
 XVI a. koklio-plokštės fragmentas su
 Žygimanto Augusto monograma.
Apačioje: (kairėje ir dešinėje – 4, 6) –
 XVI a. plokštiniai kokliai su iškilios
 rozetės ornamentu; 5 – XVI a.
 plokštinis herbinis koklis su Vytimi
Viršuje: (kairėje ir dešinėje – 21, 23)  –
 XVI a. loviniai kokliai su alegorinėmis
 figūromis; viduryje (22) – XVI a.
 lovinis koklis, vaizduojantis Biblijos
 siužetą (angelas laiko drobulę su
 Kristaus atvaizdu).
Apačioje: 24, 25, 26 – XVI a. loviniai
 kokliai su alegorinėmis figūromis; 27 –
 XVI a. molinė plyta su užrašu ir data 
Viršuje: plokštiniai stačiakampiai
 alegorinio siužeto kokliai.
Apačioje: XVI a. plokštiniai
 kvadratiniai kokliai su 
augaliniais motyvais

VIRTUALI PARODA 
„LDK Valdovų rūmų radinių 
parodos fragmentai“.
II dalis 
I dalis    
II dalis    IV dalis   V dalis
Danutės Mukienės nuotraukos

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12